Föreningen Gamla Halmstads styrelse

Sven Johansson, ordförande

Anders Bergenek, kassör

Ilse Holm, sekreterare

Stefan Gustafsson, årsboksansvarig

Kersti Nilsson

Anders Aili

Sigge Olsson

Bo Keck

Ulrika Larsson

Peter Björk

Vill du kontakta styrelsen, skicka e-post till: info@gamlahalmstad.se. Om du söker kontakt med en viss styrelsemedlem, ange namnet på styrelsemedlemmen i din e-post.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"