Föreningen Gamla Halmstads styrelse

Sven Johansson, ordförande

Anders Bergenek, kassör

Ilse Holm, sekreterare

Stefan Gustafsson, årsboksansvarig

Kersti Nilsson

Daniel Borgman

Birgitta Tullgren

Mats Jönsson

Christer Harplinger

Peter Björk

Vill du kontakta styrelsen, skicka e-post till: info@gamlahalmstad.se. Om du söker kontakt med en viss styrelsemedlem, ange namnet på styrelsemedlemmen i din e-post.

Stadgar för Gamla Halmstad.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"