”Vanta-Larsson”  1925:131
”Vatten-Erik”  1927:193-195*)
”Vite Johannes” 1937:234
v Mönnster Hans (Hanns) 1942:107
Wachenfeldt, von C F 1928:116 f*)
Wachenfeldt, von C F 1928:94
Wachtmeister Hans, greve?1995: 229*
Wadén I P J 1939:242
Wadén, se Smuling Amalia Wilhelmina
Wadensten J 1941:125
Wadner Martin, överste?1995: 242
Wadsjö Harald, arkitekt?1997: 73, 216
Wadstein Ruth 1940:202
Wadsten, Jan Bertil, major 2006:288*
Wagnefors, Bengt, bensinstationsinnehavare 2005:240
Wagner P J 1928:142 ff
Wagner P J 1932:60 f
Wagner P J 1938:109
Wagner P J 1938:125
Wagner Petrus, kyrkoherde?1994: 21
Wahl S 1932:102
Wahl Sven, jordbrukare?1995: 98
Wahlbeck Albert Julius, ingenjör 2010: 169, 171, 174-178*
Wahlbeck Anders Kristian, modellsnickare 2010: 169, 171, 178*
Wahlbeck Carl-Eric, 2010: 176
Wahlbeck Carl-Erik, företagare?1991: 267*
Wahlbeck Frans, bonde 2010: 173
Wahlbeck G F 1941:182
Wahlbeck Gustav Fredrik, handlande, bonde 2010: 169, 171ff*
Wahlbeck Lars Julius, muddermästare 2010: 169, 171*
Wahlbeck Ruth,  2010: 171, 179*
Wahlbeck Selma,  2010: 176
Wahlbeck Åke,  2010: 176
Wahlberg Alfred, konstnär?1996: 49*
Wahlberg C 1937:248
Wahlberg N 1937:248
Wahlberg, se Koch Johanna Maria Dotothea
Wahlberg, se Löfwing Maria Elisabeth
Wahlberg, se Thunberg Ulrica
Wahlblom f Bödker Louise, förskollärare?2000: 239-245* (passim)
Wahlblom Helge, konstnär (målningar)?2000: 239-245*
Wahlquist Corner, bodbetjänt?1999: 116
Wahlquist, Claes, programledare 2007:199*
Wahlstedt Ina, fritidspedagog 2008: 110-115*
Wahlstedt, Ina, fritidspedagog 2006:257*, 2007:137f
Wahlstedt, Olle 2006:255*
Wahlstedt-Janson, Carina, 2006:255*
Wahlstrand Anders, fastighetschef 2009: 74, 150f
Wahlstrand Anders, fastighetschef 2011: 166
Wahlström Ingrid, lärare 2009: 85ff*
Wahlström Lydia, författarinna 2008: 36
Wahlström P 1927:179
Wahlter, Kiddy, steppmästare 2003:174
Wahlund C 1940:189
Wahlund C 1940:192
Wahrlund A G 1931:149 f
Wahrlund A G 1932:65
Wahtra Arnold, ingenjör 2008: 123
Vaide Arnold, idrottsman 2009: 274
Waide Arnold, löpare 2010: 26
Waide Arnold, löpare, idrottsman?1998: 189 f
Waide, Arnold, idrottsman 2003:158ff*
Waldebrand Gösta, kommunråd?1992: 145
Valdemar Atterdag , dansk kung 2008: 13, 17f
Valdemar Atterdag, dansk kung?1995: 66
Waldemar E, byggmästare 2008: 121
Valdemar II Sejr, dansk kung 2003:28, 2004:17, 2006:7
Valdemar II Sejr, dansk kung?2000: 35*
Valdemar III , dansk kung 2008: 17
Valdemar Sejr, dansk kung?1995: 65
Waldemar, E, byggmästare 2004:71
Valerius Adelaide 1927:151 ff
Valerius Adelaide 1934:232 ff
Valerius J D 1934:189 ff
Valerius J D 1934:232
Walfridsson Bo, hamnchef 2009: 154
Wall, Anders, finansman 2005:102
Wall, Charlotte 2005:102
Wallander Anna, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010: 146
Wallander J O F 1928:102
Wallander J O F 1931:54*)
Wallander J O F 1940:235
Wallander kansliskrivare 1937:12 f
Wallberg (släkten)  1937:248-261*)
Wallberg (släkten)  1943:178
Wallberg (släkten) A J 1937:260
Wallberg (släkten) A W 1924:24
Wallberg (släkten) A W 1925:144 ff
Wallberg (släkten) A W 1925:73
Wallberg (släkten) A W 1926:72
Wallberg (släkten) A W 1928:134
Wallberg (släkten) A W 1929:62*) f
Wallberg (släkten) A W 1929:65
Wallberg (släkten) A W 1929:67
Wallberg (släkten) A W 1929:70 f
Wallberg (släkten) A W 1930:126
Wallberg (släkten) A W 1930:18
Wallberg (släkten) A W 1930:22
Wallberg (släkten) A W 1931:225-228*)
Wallberg (släkten) A W 1933:170*)
Wallberg (släkten) A W 1935:23
Wallberg (släkten) A W 1935:246
Wallberg (släkten) A W 1936:200
Wallberg (släkten) A W 1937:255*) f
Wallberg (släkten) A W 1939:161
Wallberg (släkten) A W 1939:174 f
Wallberg (släkten) A W 1939:205
Wallberg (släkten) A W 1940:224
Wallberg (släkten) A W 1941:168
Wallberg (släkten) A W 1941:52
Wallberg (släkten) A W 1941:54
Wallberg (släkten) A W 1942:52
Wallberg (släkten) A W 1943:11
Wallberg (släkten) A W 1943:178
Wallberg (släkten) A W 1943:181
Wallberg (släkten) Anna Margareta 1937:257
Wallberg (släkten) Astrid 1937:254
Wallberg (släkten) Birgit Gunhild 1937:261
Wallberg (släkten) Birgitta 1937:257
Wallberg (släkten) C E 1937:254
Wallberg (släkten) C W 1925:124
Wallberg (släkten) C W 1927:201
Wallberg (släkten) C W 1927:39
Wallberg (släkten) C W 1928:91
Wallberg (släkten) C W 1929:158 f*)
Wallberg (släkten) C W 1930:10
Wallberg (släkten) C W 1930:188
Wallberg (släkten) C W 1931:195*)
Wallberg (släkten) C W 1931:198 f
Wallberg (släkten) C W 1933:31
Wallberg (släkten) C W 1936:131
Wallberg (släkten) C W 1936:149
Wallberg (släkten) C W 1936:154 ff
Wallberg (släkten) C W 1936:158 ff
Wallberg (släkten) C W 1936:164 f
Wallberg (släkten) C W 1936:181
Wallberg (släkten) C W 1936:197 ff
Wallberg (släkten) C W 1937:101 f
Wallberg (släkten) C W 1937:105 f
Wallberg (släkten) C W 1937:110
Wallberg (släkten) C W 1937:116
Wallberg (släkten) C W 1937:181
Wallberg (släkten) C W 1937:258 ff*)
Wallberg (släkten) C W 1937:96
Wallberg (släkten) C W 1938:76 f
Wallberg (släkten) C W 1938:83
Wallberg (släkten) C W 1939:169
Wallberg (släkten) C W 1940:224
Wallberg (släkten) C W 1942:51
Wallberg (släkten) C W 1942:57
Wallberg (släkten) C W 1942:63
Wallberg (släkten) E A 1931:208*)
Wallberg (släkten) E A 1932:210
Wallberg (släkten) E A 1937:258
Wallberg (släkten) E A 1940:225
Wallberg (släkten) Elin Kristina 1931:208*)
Wallberg (släkten) Elin Kristina 1932:210
Wallberg (släkten) Elin Kristina 1935:246
Wallberg (släkten) Elin Kristina 1937:258
Wallberg (släkten) Elisabet (f 1907) 1937:255
Wallberg (släkten) Elisabet Margareta (f 1881) 1937:255
Wallberg (släkten) G 1937:261
Wallberg (släkten) G R 1937:255
Wallberg (släkten) Gerda (f 1854) 1937:258
Wallberg (släkten) Gerda Maria (f 1883) 1937:255
Wallberg (släkten) Greta 1937:258
Wallberg (släkten) H 1937:258
Wallberg (släkten) H G 1937:261
Wallberg (släkten) H I 1937:254
Wallberg (släkten) Hilda 1937:261
Wallberg (släkten) I A 1925:32
Wallberg (släkten) I A 1925:34
Wallberg (släkten) I A 1928:54
Wallberg (släkten) I A 1928:56*) f
Wallberg (släkten) I A 1928:86
Wallberg (släkten) I A 1928:88
Wallberg (släkten) I A 1930:10
Wallberg (släkten) I A 1931:191
Wallberg (släkten) I A 1931:194*)
Wallberg (släkten) I A 1931:198
Wallberg (släkten) I A 1931:203
Wallberg (släkten) I A 1931:75
Wallberg (släkten) I A 1932:103
Wallberg (släkten) I A 1933:11
Wallberg (släkten) I A 1933:25
Wallberg (släkten) I A 1934:198*)
Wallberg (släkten) I A 1936:129 ff
Wallberg (släkten) I A 1936:144
Wallberg (släkten) I A 1936:149
Wallberg (släkten) I A 1937:105
Wallberg (släkten) I A 1937:107
Wallberg (släkten) I A 1937:110
Wallberg (släkten) I A 1937:118
Wallberg (släkten) I A 1937:181
Wallberg (släkten) I A 1937:197
Wallberg (släkten) I A 1937:203
Wallberg (släkten) I A 1937:251*) f
Wallberg (släkten) I A 1937:46
Wallberg (släkten) I A 1938:38
Wallberg (släkten) I A 1939:162 f
Wallberg (släkten) I A 1939:167 ff
Wallberg (släkten) I A 1939:173 ff
Wallberg (släkten) I A 1940:224
Wallberg (släkten) I A 1942:43
Wallberg (släkten) I A 1943:103
Wallberg (släkten) I A 1943:113
Wallberg (släkten) I A 1943:121
Wallberg (släkten) I A 1943:68*)
Wallberg (släkten) I A 1943:98
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1926:50
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1926:60
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:140
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:145
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:34 f
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:39
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1927:51 f
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1928:196
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1928:198
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1928:201
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1928:46
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1929:141 ff*)
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1929:208 ff
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1929:57
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1930:208
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1930:212 ff
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1930:223
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1930:229
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1931:198
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1931:201
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1932:137
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1932:77
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1935:199
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1935:202 f
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1935:208
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1935:210
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1936:50
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1937:23
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1937:249*) ff
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1937:26
Wallberg (släkten) I R (f 1800) 1940:30
Wallberg (släkten) I R (f 1877) 1933:170*)
Wallberg (släkten) I R (f 1877) 1936:155 f
Wallberg (släkten) I R (f 1877) 1937:253 f*)
Wallberg (släkten) Ingrid 1937:258
Wallberg (släkten) J R 1937:252 f*)
Wallberg (släkten) J R 1938:84
Wallberg (släkten) J R 1940:225
Wallberg (släkten) K I 1924:88*)
Wallberg (släkten) K I 1932:208*)
Wallberg (släkten) K I 1936:155 f
Wallberg (släkten) K I 1936:158
Wallberg (släkten) K I 1937:260
Wallberg (släkten) Karin (f 1909) 1937:257
Wallberg (släkten) Karin Gerda (f 1882) 1937:257
Wallberg (släkten) Kerstin Elisabet 1937:255
Wallberg (släkten) Lotten (Lotti) Maria 1931:208*)
Wallberg (släkten) Lotten (Lotti) Maria 1932:210
Wallberg (släkten) Lotten (Lotti) Maria 1937:258
Wallberg (släkten) Maria Regina 1937:248
Wallberg (släkten) N 1937:261
Wallberg (släkten) O 1937:261
Wallberg (släkten) O A 1934:243 f*)
Wallberg (släkten) O A 1937:256 f*)
Wallberg (släkten) O A 1940:235
Wallberg (släkten) O R 1937:254
Wallberg (släkten) S R 1937:254
Wallberg (släkten) Ulrika 1937:257
Wallberg (släkten) Å G 1937:261
Wallberg (släkten), se Andersson Alida Charlotta
Wallberg (släkten), se Backman Signe Margareta
Wallberg (släkten), se Beckeman Tekla Elisabeth
Wallberg (släkten), se Bredberg Carolina Margaretha
Wallberg (släkten), se Bökman Märta
Wallberg (släkten), se Erikson Charlotta (Lotten) Benedikte
Wallberg (släkten), se Hansson Ruth
Wallberg (släkten), se Holmberg Thora
Wallberg (släkten), se Lehmann Gertrude
Wallberg (släkten), se Ljunggren Göthilda Wilhelmina Augusta
Wallberg (släkten), se Nordström Gunhild
Wallberg (släkten), se Signeul Christina Wilhelmina
Wallberg (släkten), se Söderberg Lisa
Wallberg (släkten), se Wretman Inga Ida Matilda
Wallberg Alfred, fabrikör 2008: 31-35*
Wallberg Alfred, fabrikör 2009: 105
Wallberg Alfred, fabrikör?1990: 194, 1991: 80, 106, 137, 1993: 6, 1996: 88, 1998: 18, 99, 2002: 92
Wallberg B, 2009: 63, 66
Wallberg Carl Wilhelm, fabrikör 2008: 33
Wallberg Carl Wilhelm, fabrikör?1991: 98, 123 f, 137 f, 165, 1995: 97 f, 1999: 127, 2002: 92, 109
Wallberg Carolina, 2008: 32
Wallberg Erik, direktör?2002: 92
Wallberg f Bredberg Carolina Margaretha?1999: 159-163*
Wallberg Ingrid, arkitekt, direktör?1991: 162-165 (passim), 171, 1996: 216, 2002: 92, 241 f*
Wallberg Ingrid, direktör 2009: 110ff*
Wallberg Ingrid, direktör, arkitekt 2010: 251
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, led sf?1999: 159-163*, 2002: 109, 111
Wallberg Isak Andreas, fabrikör, riksdagsman 2009: 105
Wallberg Isak Reinhold, fabrikör 2011: 108
Wallberg Isak Reinhold, fabrikör, led sf?1990: 88, 175, 1991: 137, 156, 1996: 97, 2002: 92
Wallberg Isak Reinhold, färgare, fabrikör 2009: 105
Wallberg Isak, industriidkare?1989: 112, 2002: 92
Wallberg Lotten, 2008: 28-35*
Wallberg O A Olle?2002: 92
Wallberg Olof (Olle), fabrikör 2008: 136, 139
Wallberg Olof (Olle), fabrikör 2009: 105, 111
Wallberg Olof Olle?1991: 166
Wallberg Reinhold, direktör?1994: 107 ff
Wallberg, Alfred, fabrikör 2003:11, 147-150*, 2006:46
Wallberg, Ingrid, direktör 2005:53, 2005:151f
Wallberg, Lotten 2003:148
Wallberg, Olof (Olle), fabrikör 2003:147
Wallefors Rolf, lärare, led fullm?1998: 309*
Wallefors Sture, kyrkoherde?2000: 286*
Wallén Astrid 1934:241
Wallén E 1927:130
Wallén O E 1927:129*) ff
Wallén Oscar Emil, apotekare?2002: 77
Wallén, se Engberg Petronella
Wallenberg O 1937:142
Wallenberg O 1937:148 f
Wallenberg O 1937:151
Wallengren M 1925:113
Wallengren M 1928:40
Wallengren M 1928:42
Wallengren M 1930:135
Wallengren M 1936:47 f
Wallengren M 1937:30
Wallengren M 1938:218
Wallengren, Magnus, guldsmed, kyrkvärd 2003:41, 46
Waller E 1930:86
Waller E 1941:60
Wallerius D 1938:129
Wallerius J 1941:125
Wallerius Johan, organist?2002: 34
Wallerius kustvakt 1932:180 f
Wallerius L 1927:35
Wallerström E J 1927:137
Wallerström Hildegard Maria Elisabeth 1940:256 f*)
Wallerström K S 1940:256
Wallerström, se Engberg Augusta
Wallgren A 1930:156
Wallgren A 1940:262*)
Wallgren A 1940:265
Wallgren A 1942:248 f
Wallgren A R 1927:198*)
Wallgren A R 1928:82
Wallgren A R 1933:170*)
Wallgren A R 1936:208
Wallgren A R 1938:57*) f
Wallgren A R 1941:260*)
Wallgren A R 1941:264
Wallgren A R 1942:244
Wallgren Axel, drätselkamrer?1995: 53-57 (passim)
Wallgren C A 1928:86
Wallgren H 1927:198*)
Wallgren H 1935:250*) f
Wallgren J A bagare 1926:68
Wallgren J A bagare 1936:129 f
Wallgren J A sadelmakare 1925:95
Wallgren J A sadelmakare 1929:142
Wallgren J A sadelmakare 1929:58
Wallgren J A sadelmakare 1932:137 f*)
Wallgren J A sadelmakare 1935:216
Wallgren J A sadelmakare 1936:51 f
Wallgren J A sadelmakare 1937:207*) f
Wallgren J A sadelmakare 1937:46
Wallgren J A sadelmakare 1938:12
Wallgren J A sadelmakare 1938:38
Wallgren J A sadelmakare 1939:16
Wallgren J A sadelmakare 1941:100
Wallgren Johan Anton, sadelmakare?1993: 141
Wallgren L C 1936:52
Wallgren L C 1942:248 f
Wallgren P 1932:14
Wallgren P 1932:18
Wallgren R 1930:151
Wallgren R 1939:51
Wallgren R 1939:59
Wallgren R 1939:66
Wallgren R 1943:36 f
Wallgren, se Brandt Jeanna Elisabeth
Wallin C G, konstnär?1990: försättsblad*, 146
Wallin H 1936:108
Wallin hattmakare 1928:32
Wallin hattmakare 1937:10
Wallin Kurt, kyrkoherde?1991: 20
Wallin P E 1925:77
Wallin P E, snickarmästare?1994: 95
Wallin R 1940:189
Wallin R 1940:198 f
Wallin S M 1929:102 f
Wallin Åke, tävlingsledare SMK Hallandsavd 2008: 245
Wallinder J 1928:56
Wallinder J 1931:89 f
Wallinder J 1931:98
Wallinder J 1932:190
Wallinder J 1932:68*) ff
Wallinder J 1933:42
Wallinder J 1943:150
Wallinder Jan, professor?1990: 234 f*
Wallinder Johannes, kontraktsprost?1993: 154 f*, 1998: 109
Wallinder Ragnhild Maria 1931:206
Wallinder Ragnhild Maria 1933:42
Wallinder Ragnhild Maria 1937:262*)
Wallinder Ragnhild Maria 1937:265
Wallinder Ragnhild Maria 1942:211 f
Wallinder Ragnhild Maria 1942:243
Wallinder, se Gillblad Augusta
Wallmark A 1927:126
Wallmark A 1931:221
Wallmark A E 1939:235
Wallmark C A , handlande?1993: 141
Wallmark C A W 1928:91
Wallmark C A W 1930:16
Wallmark C A W 1934:123*)
Wallmark C A W 1934:126 f
Wallmark C A W 1937:105
Wallmark C A W 1937:203
Wallmark C A W 1939:166*)
Wallmark C A W 1939:168
Wallmark C A W 1942:222
Wallmark C A W 1943:178
Wallmark H 1936:183
Wallmark J S 1941:47
Wallmark J S 1942:70
Wallmark J, trädgårdsmästare?1997: 69
Wallmark Sofia Catharina 1927:126
Wallmark Sofia Catharina 1931:221
Wallmark, se Bissmarck Fredrika Elisabeth
Wallmark, se Revigin Hedvig Sofia
Wallqvist, Micke 2007:255*
Walter Julie 1929:66
van Egen Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1937:73 ff
van Emden, Johannes se Stenwinkwl d ä, H von Hans (Hanns)
van Opbergen Antonis 1942:99
van Orttrandt Hans (Hanns) 1942:107
Wandelin I 1932:154
Wannborg Emil, telegrafkommissarie?2000: 264*
Warberg Albert Börjesson, postmästare?1993: 72
Warberg(h) A B 1928:125
Warberg(h) A B 1930:81
Warberg(h) A B 1934:207
Warberg(h) Anna-Maria 1934:207
Warberg(h), se Baaz Annika
Varenius D 1926:62-72
Wargren Lennart, maskinchef?2002: 248, 265
Varlund A G 1925:19
Varlund A G 1935:231 f
Varlund A G 1938:225 f
Warlund, Anders Gustaf, präst 2003:45
Warmelinck J 1934:165
Vasell, Sven ingenjör 2003:190 f
Wass Oskar, polis?1994: 160
Wassén O H 1937:261
Wassén, se Wallberg Hilda
Wassenius Karl-A, adjutant, fanjunkare?2000: 148 ff*, 152, 154
Wathra, Arnold, ingenjör 2004:74
Wavrinsky löjtnant 1933:187
Weber Constance Bissmarck 1939:245
Weber Joan 1939:245
Weber Patricia Ann 1939:245
Weber W C 1939:245
Weber, se Bissmarck Karin
Weddig Ossian, 2:e styrman 2010: 42*
Wedekind J H, konstnär?1989: 17
Wedenryd Nils-Johan, byrådirektör?1999: 274*
Wedin, Kerstin 2004:96*, 2006:264*
Wedrup Bo, orgelbyggare?2002: 49 ff, 53
Wegdell Sven, verkställande direktör?1991: 264*
Wegebrand, Dan, travkusk 2005:182
Vegesack, von Anna 1934:200
Vegesack, von J F E 1931:45
Vegesack, von S T 1931:45 f*)
Vegesack, von, se Arenander Catharina Gunilla
Vegesack, von, se Knös Henrika Charlotta Axelina
Weibull Lauritz, fil dr?1995: 33*, 50 ff
Weili A 1939:131
Weili A, assessor?1993: 126
Weinberg J 1934:241
Weinberg, se Nyman Valborg
Weiner Carl, bokbindare?1989: 107-140* (passim)
Weiner Sven?1989: 108, 118, 120 f*
Weingartner Rudolf, arkitekt?1997: 30
Wejanus, se Chytræus H
Wejfjord Karl-Erik, reparatör?1997: 288*
Wekman L 1941:124
Welander J 1940:37
Velde, van de A 1934:181
Welin Carl, handlare?1992: 244
Velin Hilda 1932:199*) f
Welin Kerstin?1992: 70
Welin Sven Åke, musikdirektör?2000: 260, 2002: 49 ff*, 54 ff*
Welin Sven-Åke, musikdirektör 2008: 212, 216
Welin Sven-Åke, musikdirektör 2009: 246, 254, 272*
Welin Sölve, överläkare?1994: 283*
Welin, Sven-Åke, musikdirektör 2004:242
Wellason J 1935:73 f
Wellason J 1943:170
Wendelboo S L 1932:152
Wendelboo S L 1934:158
Wendels löjtnant 1926:92*)
Wendler Bo, företagare?2001: 294*
Wendt J G 1936:192*)
Wendt J G 1940:192
Wendt J G 1940:198
Wendt J G 1943:165*) f
Wengren J P, handskmakare?1989: 80
Vennberg Olof, bataljonspredikant?1989: 18
Wennelberg Anna Johanna 1943:80
Wennerberg Anna Maria 1932:155
Wennerberg L F M 1928:106 f
Wennerberg L F M 1928:30
Wennerberg L F M 1937:11 f
Wennerberg L F M 1938:235
Wennerberg L F M 1942:47
Wennerberg, Bengt, dessinatör 2003:295 *
Wennerberg, Gunnar, bensinstationsinnehavare 2005:242
Wennerberg, Oscar 2004:172
Wennergren Sten, säljchef 2010: 27
Wennergren, Gunnar, landssekreterare 2003:163
Wennerholm Carl Ivar, köpman?2001: 276*
Wennerholm Cornelia?1989: 54
Wennerholm David, direktör?2002: 175, 177, 180
Wennerholm Gudrun ?2001: 276*
Wennerholm Hugo ?2001: 276*
Wennerholm Ivar, direktör 2009: 68
Vennerholm J 1932:236*) f
Wennerholm J, gesäll?1992: 77
Wennerholm Matilda, husföreståndarinna 2011: 202f*
Wennerholm Rudolf, stationsskrivare?1994: 106
Wennerholm, Carl-Ivar, köpman 2006:287*
Wennersten kyrkoherde 1943:95
Wennström A 1925:83
Wennström A 1925:85
Wentzell Frédrique 1929:63
Wentzer Anders, löjtnant?1993: 165*
Werbro, Viking, sergeant 2004:199*
Werling löjtnant 1936:11
Verling Nils, löjtnant?1990: 61
Werner M 1937:146
Werner M L W 1934:198*)
Wernstedt Lage, överste, chef I 16 2011: 240
Wessberg A 1927:182
Wessberg Anna Barbara 1927:35
Wessberg Anna Barbara 1936:246
Wessberg C (1750-t) 1927:87
Wessberg C (1750-t) 1936:9
Wessberg C (1830-t) 1928:33
Wessberg C (1830-t) 1928:47
Wessberg C (1830-t) 1929:122
Wessberg C (1830-t) 1936:50
Wessberg C (1830-t) 1937:11
Wessberg C (1830-t) 1938:235
Wessberg C (1830-t) 1941:49
Wessberg C, sämskmakare?1994: 54
Wessberg Catharina 1942:219 f
Wessberg Eva Catarina, jungfru?1993: 128
Wessberg f Kollberg Ingrid Sofia?1993: 89
Wessberg Gustafva Agneta 1930:7
Wessberg Gustafva Agneta 1931:188 f
Wessberg Gustafva Agneta 1932:228
Wessberg Gustafva Agneta 1932:232
Wessberg Gustafva Agneta 1942:218 f
Wessberg Gustafva Agneta 1942:246 f
Wessberg J L 1927:139*)
Wessberg J L 1928:48
Wessberg J L 1929:142
Wessberg J L 1932:226
Wessberg J P 1936:51
Wessberg Johan Ludvig, handlande?1993: 89 f
Wessberg Johanna Kristina?1993: 80
Wessberg Ludvig, rådman?1993: 80, 89
Wessberg Maria Fredrika (Frédrique) 1925:110 ff*)
Wessberg Maria Fredrika (Frédrique) 1925:123
Wessberg Maria Fredrika (Frédrique) 1936:243
Wessberg Martina Charlotta?1999: 117
Wessberg N 1936:46 f
Wessberg N 1937:11
Wessberg N 1937:17
Wessberg N J 1925:145
Wessberg N J 1927:51 f
Wessberg N J 1929:130
Wessberg N J 1936:49 ff
Wessberg N J 1937:14
Wessberg N J 1937:50
Wessberg N J 1938:235
Wessberg, Kent 2006:234
Wessberg, se Kollberg Ingrid Sophia
Wessborg Lars Johan, kommissionslantmätare?1994: 55 f
Wessel Johan, skräddare?1990: 68 f
Wessle J F 1934:86
Wessle, se Hammar Inga Regina
Wessman J 1925:114
Wessman J 1928:40
Wessman J 1929:130
Wessman J 1937:10
Westam, Olle, musiker 2005:203
Westberg A G 1933:133
Westberg Brita Katarina 1941:10
Westberg f Björk Anna Maria Ruth (Annette)?1989: 43 ff, 49
Westberg J L 1924:56
Westberg J L 1927:125 f
Westberg J L 1927:30
Westberg J L 1927:32
Westberg J L 1927:34
Westberg J L 1929:122
Westberg J L 1930:164
Westberg J L 1931:40
Westberg J L 1933:133 f
Westberg J L 1936:18 f
Westberg J L 1937:14
Westberg J L 1937:19
Westberg J L 1938:233
Westberg J L 1939:157
Westberg J L 1940:25
Westberg J L 1940:28 ff
Westberg J L 1940:284
Westberg J L 1943:88 f
Westberg Johan Lorentz, provinsialläkare, professor?1989: 43 ff, 1992: 75, 1993: 141
Westberg Johanna Anna (Anette) Christina 1925:56
Westberg Johanna Anna (Anette) Christina 1931:40 f
Westberg Johanna Anna (Anette) Christina 1933:134
Westberg Johanna Anna (Anette) Christina 1939:63
Westberg O 1936:18
Westberg O 1938:234
Westberg skeppare 1930:144
Westberg, Johan Lorentz, provinsialläkare, professor 2006:49
Westberg, se Björk Anna Maria
Westberg, se Jung Christina Catharina
Wester D 1941:124
Wester W 1931:204
Westerberg Benedikta, änka?1993: 112
Westerberg f Stefansson Gullan?1992: 263, 1995: 276*
Westerberg Gottfrid, konsul, direktör 2009: 94, 100
Westerberg Gottfrid, konsul, direktör?1998: 218-222 (passim)
Westerberg Gunnar O, konsul, civilingenjör 2009: 94-104*
Westerberg Gunnar O, konsul, civilingenjör?1998: 215, 221, 224 f*, 2001: 283-284*
Westerberg Inga Lisa?1997: 205
Westerberg Jöns, jordbrukare?1993: 138
Westerberg, se Brauns Ellen
Westerdahl Anna Petronella 1929:204 f
Westerdahl Anna Petronella 1933:104
Westerdahl Anna Petronella 1933:98
Westerdahl kopparslagare 1937:11
Westergaard(t) l 1926:98
Westergaard(t) l 1934:159
Westergaard(t) l 1934:182
Westergaard(t) N L 1934:159
Westergaard(t) N M 1941:235
Westergren Lennart, fotbollsspelare 2008: 242
Westergren Lennart, fotbollsspelare 2011: 139, 142, 149f, 152, 154*
Westergård P C 1924:80
Westergård P C 1925:95
Westergård P C 1926:153
Westergård P C 1926:62*)
Westergård P C 1926:64
Westergård P C 1927:202
Westergård P C 1930:177 ff*)
Westergård P C 1930:188
Westergård P C 1937:203
Westerhult E 1931:208*)
Westerhult E 1932:210
Westerhult f Larsson Ellen ?1996: 277*
Westerhult H 1931:208*)
Westerhult H 1932:210
Westerhult P O 1928:137 f*)
Westerhult Sigrid 1931:208*)
Westerhult Sigrid 1932:208*)
Westerhult Sigrid 1932:210
Westerhult, P O, telegrafkommissarie 2006:67
Westerhult, se Wetterlind Hulda
Westerlund, Håkan 2006:234
Westerlund, Sture, företagare 2006:184f*
Westerman skeppare 1937:11
Westerman skeppare 1942:39
Westerman T 1927:58
Westerman T 1930:104
Westerman T 1936:66 ff
Westerman T 1937:15
Westerstrand A 1931:186 f
Westessenn Per 1940:160
Westesönn Jören (Jörenn 1936:124
Westling, se Thorsson Ida
Westman A 1927:198*)
Westman A 1928:101
Westman A 1928:99
Westman A 1929:173
Westman A 1931:100
Westman A 1931:204*) ff
Westman A 1931:48*)
Westman A 1931:92
Westman A 1931:98
Westman A 1933:40*)
Westman A 1933:42 f
Westman A 1933:52 f
Westman A 1935:5-8*)
Westman A 1936:200
Westman A 1938:57 f
Westman A 1938:76
Westman A 1938:89
Westman A 1938:97
Westman A 1939:51
Westman A 1939:53
Westman A 1940:243 ff
Westman A 1940:45
Westman A 1942:211 f
Westman A 1942:243
Westman A 1943:178
Westman Axel, vice häradshövding, rådman?1990: 172, 1991: 27, 1992: 70, 136, 1994: 20, 81, 137-141*, 1997: 5, 54, 59 f, 1998: 18 f, 1999: 46, 48 f, 65, 2001: 12, 2002: 118
Westman E C 1941:55
Westman G A 1928:131
Westman G C 1932:179
Westman G H N 1928:130 f*)
Westman Gustaf Herman, postmästare?1993: 76 f*
Westman J A 1933:139*) ff
Westman K A 1933:42
Westman R, sjötullvaktmästare?1993: 112
Westman, Axel, vice häradshövding, rådman 2003:21-24*, 2004:162, 2006:26
Westman, se Elgstrand Edla Dorotea Elisabeth
Westman, se Norling Anna Margareta
Westman, se Strömberg Hildur Anna Wilhelmina
Westman, se Wallinder Ragnhild Maria
Vestnes G L 1929:142
Westrell D H 1931:208*)
Westrell D H 1932:210
Westrell K H 1931:208*)
Westrell K H 1932:210
Westrell U H 1931:208*)
Westrell U H 1932:210
Weström Charlotta 1933:138
Wetter D 1927:121
Wetter D 1927:86
Wetter D 1933:192
Wetter D 1933:197
Wetter D 1933:217
Wetter D 1933:226
Wetter Daniel, handelsman?2002: 34
Wetter J 1941:43
Wetter Oscar, HNJ-chef?1991: 245
Wetterberg A fru 1937:226
Wetterberg A L 1941:78 f
Wetterberg M 1943:91
Wetterberg Martin, kyrkoherde?1990: 172
Wetterberg P 1927:86
Wetterberg P 1929:92
Wetterdal Anna Petronella, änka?1993: 81
Wettergren K A 1940:202
Wetterholm, Fritz 2006:120
Wetterholtz Andreas, klockgjutare?2001: 26, 40
Wetterlind Hulda 1928:137
Wetterling C F 1939:11*) ff
Wetterling C F 1942:26
Wetterling, se Carlström Inez
Wetterlund Carola?1993: 133
Vetterlund F 1924:13-17
Vetterlund F 1924:27
Vetterlund F 1924:31
Vetterlund F 1924:85
Vetterlund F 1925:123
Vetterlund F 1925:41-44
Vetterlund F 1926:16
Vetterlund F 1927:75-83
Vetterlund F 1928:60-72*)
Vetterlund F 1929:41-55
Vetterlund F 1930:30-45
Vetterlund F 1931:62-68
Vetterlund F 1932:141-151
Vetterlund F 1933:61-93
Vetterlund F 1934:116-136
Vetterlund F 1935:158-167
Vetterlund F 1937:85-92
Vetterlund F 1943:176
Vetterlund F 1943:183
Vetterlund F 1943:185-192
Vetterlund Fredrik, författare 2010: 9*
Vetterlund Fredrik, författare 2011: 116
Vetterlund Fredrik, författare?1990: 79, 1992: 256, 1993: 113, 1995: 214, 1996: 13, 1998: 297, 1999: 214, 216, 226, 2000: 23 f, 98, 101, 2001: 70, 73
Vetterlund L M 1925:72
Vetterlund L M 1926:170*)
Vetterlund L M 1926:19
Vetterlund L M 1929:149
Vetterlund L M 1937:203
Wetterlund Lars Jonsson, lantbrukare?1993: 133
Vetterlund, Fredrik, författare 2004:160-168*, 2006:38
Wettermark J G 1925:120
Wettermark J G 1928:132
Wettermark J G 1932:121
Wettermark J G 1937:187
Wettermark J G 1937:189 f
Wettermark J G 1937:192
Wettermark J G 1937:194 f
Wettermark J G 1938:17
Wettermark J G 1938:20
Wettermark J G 1939:16
Wetterqvist Anders Jakob?1992: 77
Wetterqvist Elsa Brita, hustru?1992: 77
Wetterqvist F 1938:77*)
Wetterqvist F 1943:183
Wetterqvist Fredrik, stadsarkitekt?1993: 166, 2000: 170
Wetterqvist S 1928:40
Wetterqvist S 1930:108
Wetterqvist S 1932:14
Wetterqvist S 1938:234
Wetterqvist S 1938:237
Wetterqvist Samuel, stadsfiskal?1992: 75, 77
Wetterqvist, Fredrik, stadsarkitekt 2006:52
Wetterqvist, Samuel, stadsfiskal 2003:41, 2005:27-32
Wetterstedt, af Elina Sofia Charlotta Lovisa 1931:43
Wetterstedt, af kustsergeant 1932:173
Wetterstrand J N 1928:102
Wetterstrand J N 1930:150
Wetterstrand J N 1937:226
Wetterstrand J N 1939:56
Wetterstrand J N 1939:58
Wetterstrand J N 1940:119*) f
Wetterstrand J N 1940:180
Wetterstrand J N 1940:237
Wetterstrand J N 1940:243
Wetterstrand J N 1940:245 ff
Wetterstrand J N 1940:251 f
Wetterstrand J N, folkskollärare?1992: 125, 1995: 144
Wetterstrand Margit, skolkökslärarinna?1993: 168
Wetterström S 1927:86 ff
Wetterström S 1929:76
Wetterström S 1939:225 ff
Wetter-Svensson Ingrid?1992: 260
Wettman inspektor 1935:71
Wettman inspektor 1943:170
Whalgren E H 1929:7
Whalgren E H 1930:188
Whalgren K H 1932:237*) f
Whalgren K H 1933:170*)
Whalgren L H 1925:99
Whalgren Lotta 1937:176 f*)
Whalgren Malin 1937:174 ff*)
Whalgren Theodora Eleonora Charlotta 1934:199
Whalman Betzy 1940:224*)
Whalman Hilda 1934:98
Whalman Hilda 1940:224*)
Whalman Johnny 1940:224*)
Wiberg C M 1937:147
Wiberg Erik, verkstadsinnehavare 2011: 68, 74f
Wiberg kustvakt 1932:180
Wiberg O 1933:241*) f
Wiberg Sigrid 1938:212*)
Wiberg Stellan, konstnär?2001: 264
Wiberg Tommy, konstnär?2001: 264
Wiberg, Bertil 2005:277*
Wiberg, Torsten, fotbollslagledare 2005:178
Wibers Frans, dräng 2008: 19, 23
Wich Helmut, färgmästare?2002: 242
Vickelgren J F 1937:142
Wickelgren L 1937:114
Vicken, von H 1934:202 f
Vicken, von J 1934:202 f
Vicken, von, se Müller von der Lühnen Margaretha
Vicken, von, se Posse Anna
Wickerström Åke ?1989: 105*
Wickman F, kopparslagaremästare?1990: 188
Wickström Bengt, fotbollsspelare 2011: 152, 154
Wickström Harry, fotbollsspelare?1998: 288*
Wickström Lars, stenhuggare?1995: 160 f
Victorin E 1933:202
Victorin E 1933:215
Victorin E 1933:222
Victorin E 1933:224
Widberg Gustaf, betjänt?1992: 74
Widegren, Dan, travkusk 2005:182
Widerström Ingegärd, länsarkitekt?2002: 209
Widholm Gunnar (teckning)?1999: 29*
Widmark G W 1936:191
Wiegert J A E 1928:137 ff*)
Wiegert, se Hallencreutz Ebba Emilia
Wieneke Gunnar ?1999: 249*
Wieneke Lars ?1999: 249*
Wier krutbrænder 1934:150
Wieslander Henning, länsbibliotekarie?1991: 237-241 (passim), 1992: 272*, 1995: 232
Wieslander Henning, stadsbibliotekarie 2009: 63, 69
Wieslander Magnus, lantbruksdirektör?1998: 315*
Wieslander Nils, länsjägmästare?1990: 260*
Wieslander, Henning, stadsbibliotekarie 2003:163, 167*, 2006:51
Wifstrand, Henny, telefonist 2006:66
Wigardt Gösta, överstelöjtnant?2002: 255, 265
Wiger Johan, lektor?1994: 255
Wigforss Ernst, finansminister 2008: 61
Wigforss Ernst, lektor, finansminister, författare?1995: 144, 200, 222, 1999: 221, 2001: 67
Wigforss J 1930:232*)
Wigforss, Ernst, vik adjunkt 2004:267*
Wigren handskmakare 1940:38
Wigren J P 1929:163
Wigren J P 1930:147
Wigren J P 1930:232*)
Wigren J P 1937:122
Wigren J P 1938:76
Wigren J P 1942:50 f
Wigren J P 1943:9
Wigren Jöns Petter, byggmästare?1991: 124, 1994: 99 f, 110
Wigren, Kjell, bensinstationsinnehavare 2005:245
Wiig A 1925:7
Wiig A 1930:58
Wiig A 1934:172
Wiig A 1934:174
Wiig P 1925:7
Wijk H 1941:54*)
Wijk Hilda 1927:11
Wijk Hilda 1927:13
Wijk Hilda 1927:16
Wijk Hilda 1927:9
Wijkander E A 1938:92
Vik Tryggve, lektor?1992: 55
Wikander Ingeborg 1942:192
Wikfors Gösta, arkitekt?1997: 79 f
Wiklund Agne, brandman?1999: 284*
Wiklund Hildur Kristina 1935:246
Wiklund Nils Petter, smed?1994: 172-181 (passim)
Wiklund P 1935:246
Wikman kapten 1931:54*)
Wikrén Arne, kyrkoherde?1997: 205, 211
Wikrén Stefan, musikdirektör 2009: 248, 252, 255*
Wikström Jan-Erik, utbildningsminister 2008: 180
Wikström Nils S?1992: 248 ff*
Wikström Swea Maria Charlotta Sofia 1941:254
Wiland Amanda?2001: 58 f, 62
Wiland Frans August, vattenledningsentreprenör?2001: 57-63*
Wiland Kenneth, reklamman?1999: 245-253*, 2002: 234-244*
Wiland-Ahlm Edith ?2001: 62*
Wilde Knut?1998: 202
Wilgot, Rune, revyartist 2005:202
Wilhelm II , tysk kejsare 2011: 118
Vilhelm, svensk prins?1989: 186
Wilhelms Catharina Christina 1930:87
Wilke Henning, fanjunkare, vice ordf SMK Hallandsavd 2008: 246
Willadtz Brögger 1934:148
Willæ (Wyllæ) Hans (Hanns) 1925:9
Willæ (Wyllæ) Hans (Hanns) 1934:172
Willæ (Wyllæ) Hans (Hanns) 1934:174
Willæ Mattis 1934:172
Willby Julius, lots 2011: 122*
Willby Julius, lots?1995: 163 f*
Wille Hans, präst?1991: 26, 1993: 45
Willemoth G 1927:155
Willemoth G 1936:12
Willemssen (Willemsön) H 1926:107
Willemssen (Willemsön) H 1934:168
Willemssen (Willemsön) H 1941:230
Willers B 1943:50
Willman H 1930:86
Willners Bo, doktor?1993: 236
Willners J H 1937:146
Willners Lilly, småskollärare?2002: 298*
Wiman A 1941:132
Wiman Adolf, arkitekt?1997: 75
Wiman Å 1929:106
Wiman Å 1929:71
Wiman Å 1937:142*) f
Wiman Å 1943:37
Wiman, Åke, major 2003:133, 135 f, 138, 140, 163
Wimer N, läkare?1992: 125
Winberg Ebbe ?2001: 276*
Winberg Fridolf, byggmästare?1991: 262*
Vinberg M 1943:202
Winberg Sven, arbetsborgare?1995: 98
Winberg, Lars 2006:234
Winbladh Klara Augusta 1930:168
Winbladh, Knut, boxare 2003:154, 156f*
Windahl J L 1927:164
Windahl J L, premiärlöjtnant?1993: 94
Winding Kristina Elisabet 1940:254
Windsön Lasse 1936:125
Wineke borgare 1934:162 f
Winge Bengt, fotbollsspelare?1990: 205
Winge bengt, lagledare 2011: 152
Winge Harald, fotbollsspelare?1990: 205
Winge Nils, fotbollsspelare?1990: 205
Winge tullskrivare 1937:14
Vingren Carolina 1929:155
Vingren Carolina 1942:35
Vingren J P 1936:51 f
Vingren J P 1937:188
Vingren, Boris 2003:229, 232, 234 f
Vingren, Ragnar, fiskare 2003:229
Vingren, Torsten, fiskare 2003:229
Wingård J 1929:87
Wingård, af C F 1926:44
Wingård, af C F 1926:55
Wingård, af C F 1927:178
Wingård, af C F 1928:10 ff
Wingård, af C F 1930:110-124
Wingård, af C F 1931:162 ff
Wingård, af C F 1934:225
Wingård, af C F 1937:241
Wingård, af C F 1938:217
Winquist Nathalia 1932:194
Winquist Nathalia 1932:198*)
Winquist Nathalia 1932:204
Winroth J 1934:189 f
Winstedt Eric, gymnast?2002: 188*
Winstedt Wiktor, maskinchef?2002: 265
Winstrand Börje, fotbollsspelare?1997: 136*
Winstrand f Mattsson Emmy, butiksbiträde?1998: 316*
Winstrand Folke, kranmaskinist?1993: 304*
Winstrand, Emmy 2003:123
Winstrand, Folke, simmare 2003:179
Winstrup biskop 1927:85 f
Winterfeldt Hedvig Sophia 1934:85
Vippentorp, Anne 2007:171*
Wirænius A 1932:62 ff
Viraenius Alexander, kyrkoherde?1995: 80
Wireen Gösta, folkskollärare?1994: 274*
Virgin A amiral 1931:42
Virgin A major 1931:42
Virgin Amélie, landshövdingska?1996: 61*
Virgin C L 1926:45
Virgin C L 1927:140
Virgin C L 1927:148
Virgin C L 1927:5 f*)
Virgin C L 1928:197 f
Virgin C L 1928:201
Virgin C L 1930:139
Virgin C L 1930:210
Virgin C L 1930:212 ff
Virgin C L 1930:222
Virgin C L 1930:224
Virgin C L 1930:228
Virgin C L 1932:136
Virgin C L 1932:76
Virgin C L 1934:91*) f
Virgin C L 1935:184 ff
Virgin C L 1935:204
Virgin C L 1935:218 ff
Virgin C L 1937:43 f
Virgin G F 1934:91
Wirgin Gustaf, direktör?1994: 217
Virgin, se Arfvidsson Carolina Levina
Virgin, se Grooth Anna Christina
Virgin, se Tarras Augusta Sophia
Virgin, se Tornérhielm Amalia (Amélie) Jacobina Sophia
Wirsén B 1935:247
Wirsén Elsa Anna Maria 1935:247
Wirsén, se Åström Alma
Wirwaks J M 1933:219
Wisjö Alvar, befälhavare 2010: 34,45, 48*
Wisjö Alvar, befälhavare?2002: 248, 251*, 259*, 264
Wisjö, Björn 2006:142
Wislander Elonora Agneta, hustru?1992: 77
Wislander J, kardmakare?1990: 192, 1992: 77
Wissén Axel, lärare?1994: 187 ff*, 193
Wissén Axel-Hjalmar, lärare?1995: 241
Wissén Edith, lärare?1995: 241
Wisslander (Wieslander) N J 1927:37
Wisslander (Wieslander) N J 1927:39
Wisslander (Wieslander) N J 1927:51
Wisslander (Wieslander) N J 1928:47 f
Wisslander (Wieslander) N J 1929:141
Wisslander (Wieslander) N J 1931:141 f
Wisslander (Wieslander) N J 1932:83
Wisslander (Wieslander) N J 1935:200
Wisslander (Wieslander) N J 1935:203
Wisslander (Wieslander) N J 1935:209
Wisslander (Wieslander) N J 1936:51
Wistenius ingenjör 1937:217
Wistrand A 1931:219
Wistrand, se Appeltofft Alma Göthilda Amalia
Witråck J 1935:71
Witråck J 1935:74
Witråck J 1943:170
Wittbaum G 1931:221
Wittbaum Gunilla Catharina 1927:125
Wittbaum Gunilla Catharina 1931:221
Wittbaum, se Salling Anna Catharina
Wittberg Bengta?1999: 87
Wittberg sämskmakare 1936:10
Wittberg sämskmakare 1936:12
Witting Gordon, skeppsbyggmästare?2001: 196
Witting Gordon, varvschef 2008: 121
Witting, Gordon, varvschef 2004:71
Vittinghoff, von F 1934:204
Wittlander Ida 1932:200
Wittlander Ida 1937:226 ff
Wladislawowsky Lina 1932:208*)
Wladislawowsky M L 1935:216
Wladislawowsky Noak, grosshandlare?1996: 181-192*
Vogtlender (1750-t)  1936:10
Wold Therese 1940:264*) f
Wolderpass J 1934:173
Wolffertz T 1934:181
Wollentz Lars, socionom?1998: 208*, 214
Vollsönn Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) 1936:124
Woltman I C, kapten?2002: 92
von Heidenstam Gustaf, fyrarkitekt 2010: 288
von Köhler Carl Eric Wilhelm, kapten?1993: 92, 129
von Renteln Dorrit, 2010: 295*
von Segebaden Eleonora Christina, prästfru 2010: 70, 72, 74
von Segebaden Elise, 2010: 70
von Sydow, Jeanna Helena (Ellen), flickskollärarinna, led sf 2005:71, 79, 82f*, 2006:120
von Sydow, Wendela Maria (Mia), 2005:73, 93f
Vorstius Leonard, borgare 2011: 84-90
Vorstius Leonard, kämnär?1990: 54
Vortius L 1935:72
Vortius L 1935:74
Vortius L 1943:170
Wougt Sofia?1995: 104
Wrang Lage 1934:173
Wrang Lage 1936:122
Wrangel C A 1934:192
Wrangel C A 1934:85 f
Wrangel C A 1936:45
Wrangel C A 1941:114
Wrangel C G 1927:66
Wrangel C G 1929:26
Wrangel C G 1929:84 f
Wrangel C G 1935:188 f
Wrangel C G 1943:83
Wrangel C H 1934:84
Wrangel C H 1939:154 ff
Wrangel C H 1940:221 f
Wrangel Carl Adam, baron?1990: 172
Wrangel Carl Henrik, fältmarskalk?1997: 64
Wrangel Henning Gustaf 1925:68
Wrangel Henning Gustaf 1927:201
Wrangel Henning Gustaf 1930:206
Wrangel Henning Gustaf 1934:183-197*)
Wrangel Henning Gustaf 1935:184 ff
Wrangel Henning Rudolf 1934:85
Wrangel Henning, överste?1990: 174
Wrangel Henrik 1943:174
Wrangel Herman 1928:24
Wrangel Herman 1935:237
Wrangel Magdalena Sophia 1931:39
Wrangel R 1939:154
Wrangel, se Barnewitz Dorothea Albertina
Wrangel, se Cedercreutz Maria Charlotta
Wrangel, se Hamilton Anna Margaretha (g m C A Wrangel)
Wrangel, se Horn Märtha Helena
Wrangel, se Lewenhaupt Hedda
Wrangel, se Winterfeldt Hedvig Sophia
Wrangel, se Zöge von Manteufel Anna Margareta (g m R Wrangel)
Wranning, Per 2004:12
Wred W A 1924:83
Wred W A 1927:151
Wred W A 1928:91
Wred W A 1929:62
Wred W A 1930:16
Wred W A 1932:84
Wred W A 1934:199
Wred W A 1937:105 f
Wred W A 1938:12
Wred W A 1938:17
Wred W A 1938:56*) f
Wred W A 1938:78
Wred W A 1938:92
Wred W A 1939:16 f
Wred W A 1941:31
Wred W A 1942:36
Wred W A 1943:114
Wred W A, handlande, konsul?1989: 60
Wretman Fredrik, konstnär 2008: 196, 206, 270
Wretman Fredrik, konstnär 2009: 15
Wretman Inga Ida Matilda 1937:254
Wright, Alec, arkitekt 2003:249
Wrigstad Per, chefredaktör 2011: 225f
Wrååk E 1940:184
Wyllæ (Wyle), se Willæ
Wågnert Justus, distriktschef?1998: 209*, 214
Wågnert, Justus 2006:282*
Wåhlin T 1930:22
Wåhlin T 1941:177
Wångsten Gösta, speciallärare?1991: 265*
Wägner Ria, 2011: 172*
Wärle, Bertil, simmare 2003:179
Wärn Arne?1995: 264 f*
Wärnschiöldh J A L 1939:115 ff
Wärnschiöldh J A L 1942:147 ff
Wässberg N J, bokhandlare 2009: 240
Wästberg kapten 1931:54*)
Västergård Peter Conrad, magister?2000: 104

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"