Rabe f Apelstam Carolina?1993: 134
Rabe G 1929:92 f
Rabe O R 1924:83
Rabe O R 1925:70
Rabe O R 1926:62*) ff
Rabe O R 1927:190
Rabe O R 1927:202
Rabe O R 1937:181
Rabe O R 1937:203 ff*)
Rabe O R 1937:55
Rabe O R 1940:38
Rabe Olof Reinhold, magister?2000: 104
Rabe, Olof Reinhold, fil dr 2003:67
Radde Christopher Pederson, tenngjutare?1999: 84 ff
Radde Petter Christophersson, tenngjutare?1999: 86 f
Rademacker Jan, direktör 2011: 242ff
Radis kapten 1941:69
Rahm A F 1929:167
Rahne i Mickedala Niels (Nills, Nils) 1935:137
Ramberg Fredrik, landsgevaldiger?1992: 67
Ramberg I 1933:39*)
Ramberg I 1933:42
Ramberg I 1936:102
Ramel Amalia Eleonora 1934:94
Ramlid f Johansson Margit?1997: 205
Ramståhl Sixten, doktor 2009: 66, 68
Ranck C 1939:153
Ranck C H 1939:151 f
Ranck C H 1940:218 f
Ranck H C 1939:151
Ranck Kristina Elisabet 1940:217
Ranck Ottiliana 1940:220 f
Ranck S 1928:143
Ranck S 1929:25
Ranck S 1930:76
Ranck S 1934:202
Ranck S 1934:204 ff
Ranck S 1934:79
Ranck S 1935:71
Ranck S 1935:73
Ranck S 1939:121 f
Ranck S 1939:147 f
Ranck S 1939:151 f
Ranck S 1940:212 f
Ranck S 1940:219
Ranck S 1942:16
Ranck S 1943:170
Ranck S 1943:173
Ranck Sven, landshövding?2002: 33
Ranck, familjen ?1997: 63
Ranck, se Bergengren Anna
Ranck, se Schlitz von Goertz Anna Meta
Rane Enock, sjöman?1990: 209
Rane Yngve, lots?1990: 209
Rane Åke, sjöman?1990: 209
Ranman, Bertil, bensinstationsinnehavare 2004:152
Rante soldat 1924:56 f
Rantzau D 1937:77
Rantzau D 1937:79 f
Rantzau Daniel, general?1999: 78, 81
Rantzau F 1926:9
Raquette O W 1942:229
Rask C 1927:119
Rask C 1934:171
Rask Casper, apoteksinnehavare?2002: 72
Rask Kalle?2001: 110
Rask, Kalle, gatsopare 2005:134, 2006:157f
Rasmus (Rassmus) 1935:128
Rasmus (Rassmus) Kellesmed 1940:160
Rasmus (Rassmus) Smedtt 1934:153
Rasmussen A 1935:104
Rasmussen O 1935:130
Rasmussen Rasmus, skrivare?1993: 78
Rasmussen Y 1941:52
Rasmussen, Lauritz, konstgjutare 2006:125, 132, 135*
Rasmussen, se Krumlinde Anna
Rasmusson Bernt, styrman?2002: 264
Rasmusson Eric, civilekonom, författare?1999: 222
Rasmusson Eric, marknadsdirektör 2011: 300*
Rasmusson Lars Peter, värdshusvärd?1995: 107-110 (passim)
Rasmusson, Eric, civilekonom, författare, fil dr h. c. 2007:144
Rassmusön Jens (Jennis, Jenns) 1936:124
Rassmüsen, Michel, skeppare 2005:13
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1926:172
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1929:189
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1929:27 f
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1930:164
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1934:237
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1936:41
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1937:13
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1938:234
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1940:28 f
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) J H 1940:8
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1926:172
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1929:27
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1934:237
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1938:227
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) Johanna (Jeannette) Sophia 1942:207
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) T M 1926:172
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) T M 1929:27
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) T M 1934:237
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky) T M 1938:234
Ratzski (Ratzki, Ratzky, Ratzsky), se Cassel Elsa Christina
Rautenberg Peter, direktör 2009: 106, 110ff*
Rautenberg Peter, direktör?1991: 155, 164, 166, 167, 171, 174, 176
Rautenberg Sven, direktör 2009: 106, 112
Rautenberg Sven, direktör 2010: 260
Rautenberg, Sven 2007:66-69*
Ravn (Raffn, Raffuen) Christen 1935:130
Ravn (Raffn, Raffuen) Claus 1934:171
Ravn (Raffn, Raffuen) S 1934:171
Ravn (Raffn, Raffuen) S 1935:146
Recardus (1690-t)  1935:71 f
Recardus (1690-t)  1935:74
Recardus (1690-t)  1943:170
Redin (Rhedin) G 1927:123
Redin (Rhedin) G 1927:86
Redin (Rhedin) G 1931:182
Redin (Rhedin) G 1933:203
Redin (Rhedin) G 1933:206
Redin (Rhedin) G 1933:226
Redin (Rhedin) G 1936:8
Redin (Rhedin) L 1927:70
Redin (Rhedin) L 1937:14
Redin (Rhedin) L 1943:89 f
Redin, se Lohman Elsa Katarina
Reed Everett C, direktör?1998: 225*
Reeman Mattias 1934:171
Reeman Mattias 1935:72 f
Reeman Mattias 1943:170
Reemand Michell 1934:171
Reenstierna kapten 1927:198*)
Reenstierna kapten 1928:209
Reenstierna kapten 1931:48*)
Reff Tommes 1940:159
Regenburg C F 1939:246
Regenburg Ulla 1939:246
Regenburg W 1939:246
Regenburg, se Bissmarck Inga
Regfeldt Kjell, turistchef 2011: 222
Regnæ (Rekne) H 1926:15
Regnæ (Rekne) H 1930:57 f
Regnæ (Rekne) H 1934:171
Rehn Thorsten, journalist?1989: 252-254*, 2000: 27*
Rehnberg Hedvig Charlotta 1934:82
Rehnström Elsa Lilian, fögderiassistent?1996: 273*
Rehnström Erik, produktchef?1993: 316*
Rehnström Sven, skolvaktmästare 2009: 79, 87*
Rehnström Sven, skolvaktmästare?1998: 312*
Reimer O 1935:107
Reis Gustav Adolf von, försäljare?1998: 218
Remersön Bent 1936:124
Remersön Hans (Hanns) 1936:124
Remersön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:126
Remmer A 1932:102
Remmer A 1932:82
Remmer A 1932:88
Remmer A 1932:91 ff
Remmer A 1932:99
Remmer A 1936:130
Remmer A 1936:136 ff
Remmesnider Hans (Hanns) 1934:151
Remse, Göte, bensinstationsinnehavare 2005:237
Remse, Hugo, bensinstationsinnehavare 2004:140, 144
Renschiöld hovråd 1935:52
Renström J 1927:49
Renström J 1928:40
Renström J 1936:46
Renström J 1937:12
Renström J H 1925:113
Renström J H 1927:30
Renström J H 1927:34
Renström J H 1927:70
Renström J H 1928:196
Renström J H 1928:198
Renström J H 1928:201
Renström J H 1929:130
Renström J H 1929:132
Renström J H 1930:208
Renström J H 1930:212 f
Renström J H 1930:217
Renström J H 1930:223 f
Renström J H 1932:136
Renström J H 1932:138
Renström J H 1932:37
Renström J H 1932:76
Renström J H 1936:49
Renström J H 1938:22 f
Renström J H 1942:212
Renström J H 1942:245
Renström P 1927:70
Renström P 1929:207
Renström, Johan Henrik, handlande, 2003:65 f
Resen P H 1937:77
Restad, Einar, länsnotarie 2003:163
Reutercrona Hedvig Ulrica 1934:94
Reuterdahl T 1925:99
Reuterdahl T 1926:34 f
Reuterdahl T 1927:38
Reuters Sibilla 1934:165
Reuterskiöld f Kollberg Julia?1993: 99
Reuterstam C F 1926:96
Reventlov (1890-t) greve 1940:124
Revigin Hedvig Sofia 1931:221
Revigius Petrus Sueonis, kyrkoherde?1989: 19
Rex Anna, direktör, led sf 2009: 270
Rex Anna, direktör, politiker 2011: 61-66, 190ff*
Rex E 1935:249*)
Rex E 1935:251
Rex Ernst, järnsvarvare, fackordförande 2011: 61-66*
Rex Ester, 2011: 61
Rex f Eliasson Syster Oskaria, affärsanställd?1992: 278*, 2002: 140
Rex Göte, 2011: 61
Rex Göte, konstnär 2010: 120ff
Rex Göte, konstnär?2001: 203*, 2002: 135-145*
Rex Helge, 2011: 61
Rex Ingmar, 2011: 64f
Rex Johanna Christina, 2010: 120-123*
Rex Johanna Christina, 2011: 61
Rex Otto Harald, konservator?2002: 135 f
Rex Otto, konservator 2011: 61
Rex Stig, 2011: 64
Rex Sven, 2011: 61, 63
Rex Sven-Gunnar, ämneslärare?2001: 197 f, 200*, 202
Rex, Anna, direktör, led sf 2003:182, 2004:273*, 2005:71, 73f, 80ff, 84f*, 94f
Rex, Ingmar 2005:284*
Rex, Stig, disponent 2003:182
Rex-Karlsson Laila,  2008: 292
Rex-Karlsson Laila, gymnasielärare?2001: 197-205*
Rhanius Nils, slottspräst, komminister?1989: 18
Rhedin E mamsell 1930:143
Rhedin Gustaf, rådman?2000: 273
Rhedin J 1931:182
Rhedin J 1932:64
Rhedin Johanna 1932:155
Rhedin Johanna 1932:64 f
Rhedin Johanna 1943:80
Rhedin Johanna, änka?1995: 84 f
Rhedin, se Riddersvärd Elisabeth 1938:233
Rhodin löjtnant 1931:54*)
Ribbing G L 1939:56
Ribbing G L 1939:58
Ribbing G L 1941:183
Ribbing Gustafva Thurinna 1931:43
Ribbing L 1928:24
Ribbing L 1935:237
Ribe C 1926:98
Ribe C 1934:158
Ribe E 1927:121 f
Ribe E 1933:196 f
Ribe E 1933:202
Ribe E 1933:208 ff
Ribe E 1933:215
Ribe E 1933:220
Ribe E 1933:222
Ribe E 1933:224 f
Richardi (Richardy) Christina Charlotta 1927:32
Richardi (Richardy) mamsell 1938:233
Richardson A F 1927:121
Richardson A F 1928:125
Richardson A F 1933:203
Richardson A F 1933:212
Richardson A F 1933:226
Richardson A F 1936:11 f
Richardson Anna Margaretha 1928:125
Richardson H (sid 134 feltryck R?) 1939:134
Richardson H 1933:192
Richardson H 1933:206
Richardson H 1939:130
Richardson J 1925:15 ff
Richardson J 1926:11 ff
Richardson J 1926:15 f
Richardson J 1926:5
Richardson J 1943:176
Richardson J 1943:183
Richardson Jacob, författare?1990: 83, 2000: 44
Richardson Janne, fabrikör?1990: 186
Richardson Thomas, direktör 2009: 103f
Richardsson Albrecht Fredrik, postmästare?1993: 76
Richardy Christina Charlotta, fabriksidkare 2008: 8
Richardy Christina Charlotta, handlande, fabriksidkare?1990: 82-89*, 1992: 69
Richert J G 1936:149
Richert J G 1936:157
Richert J G 1936:159
Richert J G 1936:161 f
Richert J G 1938:86 f
Ridderpeng Wilhelmina 1932:194
Ridderpeng Wilhelmina 1932:200
Ridderpeng Wilhelmina 1932:203*)
Ridderschantz Sofia 1936:180*)
Ridderstam Per August, överstelöjtnant?1992: 76, 1994: 30 ff
Ridderstam Ulrika Margareta?1992: 76
Ridderstam Ulrika Margaretha 1932:8
Ridderstedt Lars, generalsekreterare?1990: 234 f*
Ridderström Anna Wilhelmina 1940:98
Ridderström Lars, skräddare?1998: 138
Ridderström, Anna Wilhelmina, barnmorska 2004:97-100, 104
Riddersvärd Elisabeth 1931:182
Rietz Bo, civilingenjör?1998: 203*
Rilvén, Karl-Olov, bagare 2007:246*
Rinaldo F W 1932:175
Rinaldo F W 1932:177 ff
Ring Knut, gästgivare?1993: 97
Ringar-Nisse  1927:162
Ringius fanjunkare 1926:179
Ringius fanjunkare 1926:185
Ringius fanjunkare 1926:195
Rinnblad Karin?1991: 224
Rinnblad Tora?1991: 224, 227, 229*
Ripa Folke, överste?1994: 235
Riperda Occa Johanna 1934:77
Risberg G 1928:111*) f
Risberg G 1929:59 f*)
Risberg G 1932:136 f
Risberg G 1932:76
Risberg G 1932:99
Risberg G 1936:129 f
Risberg G 1941:32
Risberg G 1941:34
Risellschöld Maria 1934:95
Rittfeldt A E bokhandlare 1926:171
Rittfeldt A E, bokhandlare, skollärare?1992: 120, 1996: 137
Rittfeldt A stud 1935:248*)
Rittfeldt A stud 1935:251
Rittfeldt Artur, 2009: 238
Rittfeldt Axel, bokhandlare 2009: 235, 238
Rittfeldt Olga, 2009: 238
Rix Klara?1998: 211
Robertsson, Patrik, kanotist 2006:165
Robis M 1935:194
Rodhe E H 1931:88
Rodin Einar, polis?2002: 290*
Rogh J 1938:6
Rogh J 1938:8
Rogh Johanna (Jeanna) Elisabeth 1927:165 f*)
Rogh Johanna (Jeanna) Elisabeth 1942:218
Rogh P 1931:183 f
Rogh P 1936:18
Rogh P 1936:46
Rogh P 1937:12
Rogh P 1938:234
Rogh P 1938:6
Rogh P 1941:49
Rogh P, handelsman?1994: 54
Rogh S 1940:160
Rogh, se Corin Agneta
Rohde Christine?1998: 214
Rohde, Edvard, biskop 2006:239
Rohweder, J 2006:207
Roloff Elin 1927:198*)
Rolufsen Christen, kyrkoherde?1992: 47
Rolufson C 1938:136
Romberg Jean, frisör 2010: 186, 189
Romdahl A 1941:54*)
Romdahl Åke?1995: 192
Romdahl, Axel L 2006:125
Rommel N 1927:70
Rommel N 1932:227
Rommel Ulrika Beata 1932:227 f
Roos Gustav, kontorsskrivare, gymnast?2000: 149 f*
Roos J T 1934:26 ff
Rooth J 1930:75
Rootzén F E 1939:176 f*)
Rootzén F E 1939:201 f
Rootzén F E 1939:205
Rootzén F E 1940:234
Rootzén F E 1941:195
Rootzén Per-Lennart, scout 2008: 210
Ros skomakare 1937:190
Rosberg Bengt, förste flygverkmästare?2001: 236 f
Rosell J J 1929:107*)
Rosell J J 1929:110
Rosén Bengt, skräddarmästare?2001: 292*
Rosen Bogislaidotter von Margaretha 1934:203
Rosén K M 1937:88 ff
Rosén N H 1940:189
Rosén, Helena, kanotist 2006:165
Rosen, von F 1941:81 f
Rosen, von Sophia Elisabeth 1934:90
Rosenberg Sten-Åke, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 275f
Rosenberg, Susanna, mathållerska 2003:108
Rosenbielke Elisabeth 1934:200
Rosenblad M 1934:191
Rosencrantz Erik, kommendant?1995: 223, 2000: 46-52 (passim)
Rosencrantz Holger, jorddrott?1992: 47 f, 2001: 19
Rosendahl Björn, läkare 2011: 163
Rosendahl Gunnar, kapten?2000: 154
Rosendahl H N 1936:48
Rosendahl hökare 1928:42
Rosendahl K 1938:237
Rosendahl S P 1942:36
Rosendal skomakare 1925:107
Rosendal Sven Göran, murare?1993: 134
Roseneck, von Catharina 1934:204
Rosengren B 1927:34
Rosengren Bodil, huvudsekr barnstugeutredningen 2008: 173
Rosengren Carl, chaufför 2010: 179
Rosengren Gunnar, bokbindare, revyartist?1989: 125-128*, 136
Rosengren P 1927:127
Rosengren P 1929:162
Rosengren P 1929:59
Rosengren P 1931:224
Rosengren P 1942:44
Rosengren P 1942:54
Rosengren P 1942:56
Rosengren P 1942:61 f
Rosengren P 1942:64
Rosengren P 1942:67
Rosengren Pehr, kommissionslantmätare?1989: 62 f, 1990: 175 ff, 1993: 112, 114 f*, 134, 1994: 91
Rosengren Pehr, lantmätare 2010: 164
Rosengren Sigrid Johanna Sofia 1924:88*)
Rosengren Sigrid Johanna Sofia 1931:224
Rosengren V 1941:132*)
Rosengren, f. Wahlbeck Hilma Elisabeth, kokerska 2010: 169, 171, 179*
Rosengren, Gunnar, revyartist 2003:209
Rosengren, Håkan, klarinettist 2007:177f
Rosengren, se Heuman Amalia (Amelie) Lovisa
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1925:12 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1926:161
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1930:130
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1934:48
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1934:72
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1941:123
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) E 1941:40
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1925:12 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1928:25
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1931:171
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1931:21 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1934:47
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1934:71 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1935:233
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1938:114
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1938:132
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1938:134
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1939:110 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1941:39 f
Rosenkrantz (Rosencrantz, Rosenkrands, Rosenkrans, Rosenkrants) H 1942:119
Rosenkrantz Margareta?2002: 24
Rosenkrantz Palle, länsherre?1994: 18
Rosenquist Carl Eric, organist?2002: 50, 52
Rosenqvist Nils, trädgårdsmästare?1993: 129
Rosensparre J T 1934:66 f
Rosensparre O 1934:47
Rosensten A 1934:207
Rosensten, se Warberg Anna Maria
Rosenstielke Carlsdotter Brita Catharina 1934:79
Rosentwist, Peter 2005:19
Rosin Henrik, snickare?1990: 71
Rosin snickare 1936:10
Roslund Bertil, fotbollsspelare?2001: 147*
Roslund Sture, fotbollsspelare?2001: 147*
Rosvall Lennart, konditoriägare 2010: 238
Roth Edvin, 2011: 67f
Roth Göran, 2011: 67-75
Roth Göran, rörmontör?1997: 230-237*, 2000: 133-140, 141-147, 2001: 227-233
Roth Nils, stadsbibliotekarie 2011: 93
Roth Nils, stadsbibliotekarie?1992: 246 f, 1998: 21
Roth, se Björk Anna Maria
Rothe Adam, läderhandlare?1990: 188, 1993: 131
Rothén Otto, motocrossförare 2008: 247*
Rothstein E 1932:235
Rothstein Maria 1940:189 ff*)
Rothstein, Maria, skolkökslärarinna 2005:74
Rothstein, se Hammar Marit Greta Hedvig
Rottkirck H 1935:238
Rottlieb H 1928:25
Rowidson Jon (Joen, Jonn) 1930:58
Roxendorf, Lisa von 2003:214 se Baertling, släkten
Rub J 1934:172
Rub P J 1925:9 f
Rub P J 1932:57 f
Rub P J 1934:172
Rud  (Olaff Ruth) 1930:58
Rud  (Olaff Ruth) 1942:13
Rud Anna 1934:155
Rudbeck W 1933:131
Rudebeck Astrid, överhovmästarinna 2011: 240
Rudehill Gustav, disponent 2008: 79
Rudehill Gustav, gymnast?2000: 153*
Rudenius, Curt 2006:281
Rudensjö Axel, ordningspolis?1996: 161, 2001: 289*
Rudensjö Lennart, fotbollsspelare 2008: 243
Rudensjö Lennart, handbollsspelare?2002: 231*
Rudling Folke, glasmästare?1998: 237, 243
Rudolphin Agneta 1932:64
Rudolphin Agneta 1934:82
Rudolphin C 1932:64
Ruhe J D 1928:168*)
Runbäck Albert Julius, kantor?2002: 49 f, 54
Rundberg A 1927:44
Rundberg A 1927:51
Rundberg A 1928:32
Rundberg Beata 1938:15
Rundberg Beata 1938:18
Rundberg V 1924:74
Rundberg V 1928:40
Rundberg V 1938:15
Rundqvist Peter Johan, kakelugnsmakare?1993: 116
Rundström Wilbert, frisör 2010: 189
Rundström Wilberth, 2011: 161
Rundström, Greta, telefonist 2006:68-77*
Runqvist J M 1927:71
Runzelius f Kindblom Anna-Lisa ?1997: 287*
Ruut(h) N 1935:71
Ruut(h) N 1935:73
Ruut(h) N 1943:170
Ruut(h) P 1935:72
Ruut(h) P 1943:170
Ruuth Nils, borgare?1990: 52
Ryberg J 1925:114
Ryberg J 1929:130
Ryberg J 1936:49
Ryd, Carl Wilhelm, artillerist, brandsoldat 2003:108
Rydberg A 1931:208*)
Rydberg A 1932:210
Rydberg Alfhild, damfrisörska?2002: 294*
Rydberg C 1936:108
Rydberg C A 1937:146
Rydberg C J?1990: 188
Rydberg Carl Erik, maskinist 2010: 32, 44
Rydberg Carl, agent 2008: 45
Rydberg Carl-Erik, maskinchef?2002: 248, 261 f*, 265
Rydberg G 1930:223
Rydberg Harald, avd chef länsstyrelsen 2008: 170
Rydberg Ida 1939:254*) f
Rydberg Johan Robert (Janne), fysiker, professor?2000: 112-116*
Rydberg N 1931:208*)
Rydberg N 1932:210
Rydberg Sev 1932:137
Rydberg Sofia 1929:189
Rydberg Stina, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010: 146
Rydberg Sven 1928:47
Rydberg Sven 1928:82
Rydberg Sven 1929:141
Rydberg Sven 1930:212 ff
Rydberg Sven 1930:217
Rydberg Sven 1930:222
Rydberg Sven 1936:49
Rydberg Sven, handlare?2000: 112
Rydberg, Georg, riksbanksdirektör 2005:224-230*
Rydelius A 1930:114
Rydell B 1931:106
Rydell B 1931:108
Rydell B 1936:192*)
Rydell B 1938:41*) f
Rydell B 1938:58
Rydell B 1943:37
Rydell B 1943:50
Rydell Berthold, stadsdirektör?1991: 195 f*, 197 f, 1993: 170, 1997: 196, 1999: 263*
Rydell, Berthold, stadsdirektör 2006:215*
Rydeman P J 1937:101
Rydén Anna 1931:49
Rydén Anna Elisabeth 1939:234
Ryder Else Ernesta Johanna 1929:66
Rydermark Bengt, kioskinnehavare?2002: 277
Rydin A 1927:164
Rydin Axel, fotograf 2011: 198-201
Rydin Axel, fotograf?1989: 66, 2001: 8 f
Rydinger C 1925:24
Rydinger Christian, orgelbyggare?2002: 34
Rydman Karl ?1995: 155*
Rye-Frennesen N O 1930:232*)
Rye-Frennesen N O 1940:101
Rye-Frennesen N O 1940:105 f
Rye-Frennesen N O 1940:65*) f
Ryegård, Olle, slöjdlärare 2006:232-235
Ryning E 1928:25
Ryning E 1935:238
Ryrberg löjtnant 1931:54*)
Råback O 1936:9
Rågvall Bror, ordningspolis?1996: 161 f
Rålamb C 1929:196
Rålamb C 1934:81
Rålamb H 1934:81
Rålamb, se Douglas Christina Catharina
Rålamb, se Fleming Ingeborg
Rålén Anna 1931:205
Rålén E A 1928:207 f
Rålén E A 1929:43 ff*)
Rålén E A 1930:147
Rålén E A 1931:205
Rålén E A 1931:89
Rålén E A 1931:99
Rålén E A 1933:45
Rålén E A 1937:118
Rålén E A 1938:154*) f
Rålén E A 1938:47
Rålén E A 1938:65
Rålén E A 1938:85
Rålén E A 1939:98
Rålén E A 1940:140 ff*)
Rålén E A 1940:224*)
Rånge Anders, fängelsedirektör?1995: 97, 1989: 72
Rääf A L 1937:258
Rääf, se Wallberg Greta
Rääf, se Wallberg Lotten (Lotti) Maria
Röd, Einar 2006:120
Röhmer Hansdoter Ingeborg 1926:98
Röhmer O 1926:98
Röhmer O 1934:166
Röhss A 1928:231
Röhss, se Zachau Carolina
Röing f Siwens Anne-Marie, sekreterare?1991: 258*
Röning J 1935:194
Rönne F W, handlande?1993: 122
Rönne-Lotz, Kai, direktör 2004:136
Rönnow C M 1932:61 f
Rönnow C M 1941:96
Rönnow C M 1943:176
Rönnow Casten, kyrkoherde?1994: 20-29*, 2001: 225
Rönnow Clawes 1930:49
Rössborn Holger, stadsarkitekt?1990: 235*, 237, 2001: 291*
Rössborn Holger, stadsplanearkitekt 2008: 246
Rössel, Agda, ambassadör se Jäderström, Agda

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"