”Nora” 1926:143-145*), 1928:209
Nachmanson A 1937:255
Nachmanson, se Wallberg Elisabet Margareta
Nackerey Olof von, landshövding?1989: 14, 1994: 33
Nackreij von L 1934:83
Nackreij von O 1934:83
Nackreij von, se Ekman Catharina
Nandesen Bente, 2009: 32ff
Nandesen Niels, 2009: 32
Nanne Rita, expedit 2010: 300*
Nanne Shomager 1936:117
Nanne Shomager 1936:125
Nannes(s)en (2 st) Erik (Eric, Erich, Erick) 1934:182
Nannes(s)en (2 st) Erik (Eric, Erich, Erick) 1935:140
Nathorst E M 1937:125
Nathorst E M 1937:127
Nathorst-Windahl H L 1933:142
Nauchoff Johan Otto, major, landshövding?1992: 74
Nauckhoff H J 1931:39
Nauckhoff J O 1931:144-152
Nauckhoff J O 1931:39 f
Nauckhoff, se Cöster Johanna Wilhelmina
Nauckhoff, se Wrangel Magdalena Sophia
Neess C F 1927:72
Neess C F 1932:89
Negojevic, Rozalija, inrederska 2007:260*
Nelsdotter Gunnel(l) 1941:230
Nelsdotter Inger (Enger) 1941:225
Nelson F 1930:24
Nelson F 1939:192 f
Nelson F 1939:196
Nelsön S 1941:225
Nerman E 1943:37
Nerman Einar, överstelöjtnant, gymnastikdirektör?2000: 154, 156, 161*
Nerman Gustav, 2009: 63
Nerman Isac, landtullinspektor?1993: 112
Nerman J 1936:60
Nerman J 1937:16
Nerman J 1938:236
Nerman P 1936:10
Nerman S 1930:143
Nerman Ture, 2011: 193
Nerman, Brita se Börjeson, Brita
Nerman, Harald, civilingenjör 2003:300 *
Nesner A 1934:201 f
Nesner A 1935:47 f
Nesner P 1934:201
Nesner, se Meinike Ursula
Nesner, se Zederitz Brita
Nessner Adam, stadsmajor?2002: 24-27
Nestius Eva, kanslist 2008: 175*
Nestor, Gösta, förvaltare 2003:80
Nestrup, Carin, folkskollärare, led sf 2005:71
Netler Ragnar, läkare?1993: 301*
Neuman (Nieman) H 1930:61
Neuman (Nieman) H 1930:64 ff
Neuman (Nieman) H 1930:89
Neuman (Nieman) H 1931:180
Neuman (Nieman) H 1934:59 ff
Neuman (Nieman) H 1935:12
Neuman (Nieman) H 1935:14
Neuman (Nieman) H 1935:26
Neuman (Nieman) H 1935:50
Neuman (Nieman) H 1935:9
Neuman (Nieman) J M 1931:224
Neuman (Nieman) M B 1926:63*) f
Neuman (Nieman) M B 1926:70
Neuman (Nieman) M B 1927:190
Neuman (Nieman) M B 1938:39
Neuman (Nieman) P 1934:243 f*)
Neuman (Nieman), se Rosengren Sigrid Johanna Sofia
Neuman Hans, borgmästare?1991: 60, 1993: 62-65
Neuman Martin Bernhard, skollärare?1999: 117, 2000: 104
Ney Jan-Åke ?1999: 250*
Nicholaus Nicolaus Bastover? kyrkoherde 1932:57
Nicolaus S:t 1925:5
Nicolaus S:t 1933:161
Nidhög, Tommy, snickare 2007:237*
Nidsjö Karl-Erik, gymnast?2000: 155*
Niellssen (Nillsön) Anders 1936:122
Niellssen (Nillsön) Anders 1936:124
Niellssen Hans (Hanns) borgare 1936:122
Niellssen Jens (Jennis, Jenns) 1936:123
Niellssen Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1936:123
Niellssen Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1936:122
Niels (Nills, Nils) (1550, 1580-t) 1936:123
Niels (Nills, Nils) (1550, 1580-t) 1936:125
Niels (Nills, Nils) (1610-t) 1928:74
Niels (Nills, Nils) arbetskarl 1937:15
Niels (Nills, Nils) Grydestöber 1934:149
Niels (Nills, Nils) Grydestöber 1936:122
Niels (Nills, Nils) Guldsmedt (Gullsmed) 1934:149
Niels (Nills, Nils) Guldsmedt (Gullsmed) 1935:225
Niels (Nills, Nils) Guldsmedt (Gullsmed) 1936:123
Niels (Nills, Nils) Hattemaker 1935:73
Niels (Nills, Nils) Hattemaker 1943:170
Niels (Nills, Nils) i Drängsered 1935:140
Niels (Nills, Nils) Jude (Jyde) 1930:60
Niels (Nills, Nils) Jude (Jyde) 1934:157
Niels (Nills, Nils) Kleinsmidt 1934:150
Niels (Nills, Nils) Maler 1934:151
Niels (Nills, Nils) Murere 1925:8
Niels (Nills, Nils) Murere 1934:151
Niels (Nills, Nils) Skomager 1934:152
Niels (Nills, Nils) Skomager 1935:145
Niels (Nills, Nils) Skredder paa Torffued 1934:152
Niels (Nills, Nils) superintendent 1941:91
Niels (Nills, Nils) Thömermandt 1936:117
Niels (Nills, Nils) Thömermandt 1936:125
Niels (Nills, Nils) Wognmand 1934:153
Niels Mogensens Kirsten (Kiersten, Kirstine, Kirstenn) 1935:110
Niels Mogensens Kirsten (Kiersten, Kirstine, Kirstenn) 1935:112 f
Nielsdatter Markuson An(n)e 1926:104
Nielsdatter Markuson An(n)e 1935:121
Nielsdatter Markuson An(n)e 1935:133
Nielsdatter Markuson An(n)e 1935:137
Nielsdatter Markuson An(n)e 1941:221 f
Nielsen (= Johannes Hemmingsdyng)? Hans (Hanns) präst 1932:58
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:102
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:124
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:147
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:149
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A byfogde 1935:97
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A från Blommekvarn 1935:148
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) A från Skedala 1935:111
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) B 1935:128
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:102
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:106
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:108
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:110
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) J 1935:97
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) L 1935:97 f
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) N J 1932:233
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) P 1935:136
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) P 1936:126
Nielsen (Niellssenn, Niels(s)ön, Nillsön) S 1926:110
Nielsen C W, byggmästare 2009: 222
Nielsen Ifvue 1932:59
Nielsen Lauritz, borgare?1993: 286
Nielsen Lautitz (Laurendz), kyrkoherde?1992: 7, 1993: 53
Nielsen Olof, dräng 2009: 33
Nielsen Tuve, ärkebiskop?1990: 32, 39 ff
Nielsen, Birgit 2003:299 *
Nielsen, se Hammar Helena Charlotta
Nielson Byrge 1934:27 f
Nielssenn (Nielsön) Christiern krämare 1930:59
Nielssenn (Nielsön) Christiern krämare 1934:141
Nielssenn (Nielsön) Christiern krämare 1936:122
Nielssenn (Nillsönn) Niels (Nills, Nils) 1936:124
Nielssenn (Nillsönn) Niels (Nills, Nils) 1940:158
Nielssenn Per 1940:158
Nielsson Erik (Eric, Erich, Erick) 1934:20
Nielssön Hans (Hanns) rådman (1490-t) 1934:154
Nielssön Laurens (Lauerens, Laurendz) 1926:15
Nielssön Laurens (Lauerens, Laurendz) 1934:174
Nielssön Söffren (Söfren) 1930:60
Nielsön Gieding Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1935:133
Nigelssön Anders 1930:59
Nigelssön Johannes 1930:59
Niit Leonard, sjökapten?2002: 248, 264
Niklasson H 1929:154
Nilla Hans Crämmers 1935:71
Nilla Hans Crämmers 1943:170
Nille hustru 1941:217
Nillsdotter Anna 1939:137 f
Nillson A 1935:196
Nillson P 1935:194
Nillsön Arffwid (Arffued, Arffuit, Arwyt) 1936:124
Nillsön Gudued 1936:125
Nillsön Laris (1550-t) 1936:124
Nillsön Laris (1550-t) 1936:126
Nils Adam 1940:151
Nils Adam 1940:158
Nilsdotter Cella Stina, änka?1992: 58
Nilsdotter Elna?1990: 180
Nilsdotter Hanna (porträtt)?1999: 164*
Nilsdotter Johanna Beata?1992: 150, 1993: 193
Nilson A P 1928:102
Nilson C 1930:156
Nilson Hans, ingenjör?2002: 295*
Nilson M 1933:67*) f
Nilson M 1935:249*)
Nilson M 1935:251
Nilson Severin, konstnär 2010: 192, 248*
Nilson Severin, konstnär?1992: 148, 154 f, 1993: 196
Nilson Tage, musikdirektör 2010: 18, 95
Nilson Tage, musikdirektör 2011: 237, 240, 242
Nilson, Örjan, överste 2004:213
Nils-Pillas Johan ?1998: 266
Nilsson ”Pälsjägaren”, fiskare?2002: 200
Nilsson A G 1938:84
Nilsson Ada, läkare 2011: 196
Nilsson Adolf, frisör 2010: 189
Nilsson Albert 1936:254*)
Nilsson Albert 1936:256
Nilsson Alf, handbollsspelare?2002: 231*
Nilsson Algot, arrendator?2000: 224
Nilsson Allan, suppleant Halmstads Motorbåtsklubb 2011: 124
Nilsson Anders (i Ryssby) 1934:238
Nilsson Anders dräng 1926:182
Nilsson Anders dräng 1926:192
Nilsson Anders, muraremästare?1994: 37
Nilsson Anders?1991: 184 ff*
Nilsson Anna Lovisa?1991: 184 ff
Nilsson Anna Maria 1939:59
Nilsson Anna-Maria, ledamot sf 2011: 194f*
Nilsson Aron, snickare?1998: 147
Nilsson Arvid, fiskare?2002: 222
Nilsson Augusta?1991: 247
Nilsson Axel E 1934:198*)
Nilsson Axel E, disponent 2008: 118
Nilsson Axel E, trävaruhandlande?1994: 107 ff, 1998: 196
Nilsson Axel Peter, direktör?1991: 250 f’
Nilsson Axel?1991: 184 ff*
Nilsson B 1926:172
Nilsson Barbro, konstnär?1990: 241
Nilsson Bernhard, chaufför?1999: 191, 193*, 200
Nilsson Bertil ”Klumpen”, fotbollsspelare 2008: 243
Nilsson Bertil, fotbollsspelare?1997: 136*
Nilsson Birger?1991: 184 ff*
Nilsson Birgit, operasångerska 2011: 14
Nilsson Carl August, sjöman?1990: 180
Nilsson Christian, överstelöjtnant?1994: 231*, 233, 1996: 202, 207
Nilsson Christian?1991: 184, 186
Nilsson D 1925:19
Nilsson Dagmar Aurelia 1939:253*)
Nilsson Dagmar Aurelia 1939:255
Nilsson Dagmar Aurelia 1942:243
Nilsson Einar, 2009: 117
Nilsson Elenor, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010: 146
Nilsson Elfrida, 2011: 26*
Nilsson Elin?2000: 136, 2001: 227 f
Nilsson Elof, tapetserarmästare?1992: 150
Nilsson Eric, 2008: 237*
Nilsson Eric, köpman?1992: 241
Nilsson Eric, skulptör 2008: 294
Nilsson Eric, skulptör?1997: försättsblad*, 1997: 190, 192, 198-208* (passim), 213-229*, 274, 1998: 182, 2002: 52
Nilsson Erik ?1992: 169*
Nilsson Erik W?1992: 248
Nilsson Erik, lantbrukare 2011: 24, 26*
Nilsson Evert, idrottsman?1997: 166
Nilsson F 1939:161 f
Nilsson f Andersson Ingegärd fru?1997: 286*
Nilsson f Andersson Ingegärd, fru?1997: 209, 286
Nilsson f Bengtsson Maiken, telefonist, vårdbiträde?1998: 314*
Nilsson f Eklund Elvira?1992: 146
Nilsson Fredrik, hamnkapten 2010: 35f
Nilsson Fredrik, sjökapten?1998: 266, 2001: 215
Nilsson Gerda 1935:250*) f
Nilsson Git, 1971 års Lucia 2011: 237
Nilsson Gottfrid, auktionist?1993: 189, 191*, 1994: 158
Nilsson Greta, handbollsspelare?2002: 227*
Nilsson Gunnar, 2008: 292
Nilsson Gunnar, guldsmed?1997: 201, 2000: 28
Nilsson Gunnar, kyrkvaktmästare?1993: 305*, 1997: 209
Nilsson Gunvor, vaktmästare?1997: 211
Nilsson Göran W, musiker 2008: 292
Nilsson Gösta Adrian (GAN), konstnär 2009: 203
Nilsson Gösta Adrian, konstnär?2001: 152 f
Nilsson Gösta, adjunkt?1995: 279*
Nilsson H F 1937:222 f
Nilsson H gjutare 1929:169
Nilsson H kofferdikapten 1937:10
Nilsson H M, skeppare?1995: 128
Nilsson Hanna (porträtt)?1999: 166*
Nilsson Hanna, farmacevt?2002: 78
Nilsson Harald, intendent, arkeolog?1994: 11, 2000: 208
Nilsson Henning?1993: 189-194*
Nilsson Henry, fotbollsspelare 2008: 240
Nilsson Hilmer, gymnast?2000: 153*
Nilsson Hjalmar, gymnast?2000: 149*
Nilsson Idolf ?1994: 188*
Nilsson Ingrid, 2011: 27
Nilsson Ingvar, 2009: 71*
Nilsson Ingvar, naturvårdskonsulent?1995: 285*
Nilsson J, fotbollsspelare?1996: 268*
Nilsson Jakob, greve (1200-tal)?1995: 65
Nilsson Jan ”Laxakungen”, fiskare?1991: 243*
Nilsson Janne 1928:102
Nilsson Janne 1931:78
Nilsson Janne 1939:60
Nilsson Janne, hovurmakare?1991: 193, 196 f, 1996: 74, 2000: 129
Nilsson Janne, urmakare 2011: 71
Nilsson Jenny 1932:194
Nilsson Jenny 1932:203*)
Nilsson Joe, handbollsspelare?2002: 224
Nilsson Joh August, sergeant?1994: 95
Nilsson Johan Birger 1933:25
Nilsson Johan Birger 1933:30 f*)
Nilsson Johan Birger 1933:42
Nilsson Johan Magnus, arbetare?1998: 138
Nilsson Johan, affärsman?1998: 174-178*
Nilsson Johannes, bonadsmålare?2002: 101
Nilsson Jonsdotter Ingeborg 1934:238
Nilsson Joseph, pressare?1990: 99
Nilsson Jöns 1936:11
Nilsson Jöns, lantbrukare?1994: 167-178 (passim)
Nilsson Kalle?1993: 189-194*
Nilsson Karl 1936:192*)
Nilsson Karl August, laxfiskare?1991: 243*
Nilsson Karl Olof, direktör 2008: 125
Nilsson Karl, gymnast?2000: 149*
Nilsson Karl?1992: 248 ff*
Nilsson Karl?1997: 80
Nilsson Karl-Olof, direktör 2010: 26
Nilsson Kerstin 1932:208*)
Nilsson Knut, kommunsekreterare?2000: 37
Nilsson Kristian 1942:246
Nilsson Kristina 1927:151 ff
Nilsson Kristina 1927:165
Nilsson Kristina 1934:232-235*)
Nilsson Kristina?1993: 189, 191*
Nilsson kustroddare 1932:174
Nilsson Lars Magnus 1930:10 f
Nilsson Lars, stins 2011: 61
Nilsson Lave 1936:107
Nilsson Leif, 2009: 71*
Nilsson Leif, fotbollsspelare 2011: 149*
Nilsson Lennart, gymnast?2002: 187, 189
Nilsson Lisa ?1994: 188*
Nilsson Ludvig, mjölnare?1991: 89
Nilsson M 1940:202
Nilsson Magnus, fil lic?1994: 206
Nilsson Manfred?2000: 136 f, 2001: 227 f*
Nilsson Marianne, affärsinnehavare, Lilla ostboden 2010: 156-162*
Nilsson Marie Louise ?1994: 264*
Nilsson N (1680-t) 1930:98
Nilsson N (1750-t) 1936:11
Nilsson N (1750-t) 1936:8
Nilsson N E 1935:248*)
Nilsson N E 1935:251
Nilsson N O,  2008: 232f*
Nilsson N P 1925:145
Nilsson Nelly 1940:182
Nilsson Nelly 1940:202
Nilsson Nils Eiber se Eiber, Nils
Nilsson Nils Petter, bonde?1992: 144
Nilsson Nils V, handbollsspelare 2010: 215*
Nilsson Nils Viktor, handbollsspelare?2002: 229*
Nilsson Nils, bokbindarmästare?1989: 110, 113*, 122, 128, 130*, 136, 1993: 311*
Nilsson Nils, bonde?1992: 54
Nilsson Nils, museiman 2008: 117
Nilsson Nils, slaktare?1993: 125
Nilsson Nils, suppleant Halmstads Motorbåtsklubb 2011: 124
Nilsson Nils-Gunnar ?1999: 249*
Nilsson O, överlantmätare?1993: 222
Nilsson Ola, scoutordförande 2008: 227
Nilsson Olof 1941:125
Nilsson Olof Aug 1928:97
Nilsson Olof Aug 1936:202
Nilsson Olof Aug 1937:149 f
Nilsson Olof Aug 1938:65
Nilsson Olof Aug 1940:224*)
Nilsson Olof Aug 1942:227
Nilsson Olof Aug 1943:21
Nilsson Olof, affärsbiträde?1998: 110
Nilsson Olof, kustvakt?1990: 179
Nilsson Oluf 1936:11
Nilsson Orvar ?2001: 147*
Nilsson Oskar, toffelmakare?2000: 178
Nilsson Ove?2000: 141-147* (passim)
Nilsson P bärare 1927:200
Nilsson P gevaldiger 1928:40
Nilsson Per, frisör 2010: 189
Nilsson Peter?1993: 123
Nilsson Ragnar?1998: 202
Nilsson Robert, konstnär?1990: 241
Nilsson Rustan, handbollsspelare 2010: 205f*
Nilsson Severin, konstnär, fotograf 2008: 294
Nilsson Signe?1991: 227, 229*, 243*
Nilsson Sofi 1937:222 f
Nilsson Sofi 1939:161
Nilsson Sten ”Foto”, fotbollsspelare 1998: 288*
Nilsson Sten, sotare 2009: 186
Nilsson Stig ”Joe”, handbollsspelare?2002: 231*
Nilsson Svante, cykelhandlare 2008: 154f
Nilsson Svea, lärarinna?2000: 270
Nilsson Sven Arne, kassör Halmstads Motorbåtsklubb 2011: 134
Nilsson Sven Augustinus, professor, författare?1990: 24, 35, 1991: 14, 24 f, 1992: 30, 36, 1994: 11, 12, 1998: 298 f*
Nilsson Sven Börje, kyrkokassör?1998: 233
Nilsson Sven Peter, skeppare?1995: 104
Nilsson Sven, fotbollsspelare 2011: 139,142, 152, 154
Nilsson Sven-Arne, motocrossförare 2008: 247, 249*
Nilsson Svenne, handbollsspelare?2002: 226
Nilsson Tage, musikdirektör?1997: 116-125*
Nilsson Teodor?1993: 189-194*
Nilsson Tomas, löpare?1998: 189
Nilsson Torsten, sjöman, fiskare, stuveriarbetare?1992: 120, 1993: 143, 1998: 147, 302 f*
Nilsson Torsten?1989: 19
Nilsson Truls, arbetskarl?1992: 76
Nilsson Victor, 2008: 232, 234, 237*
Nilsson Victor, köpman?1991: 109
Nilsson Viktor, busschaufför 2010: 204
Nilsson Yngve ?1994: 188*
Nilsson Åke, affärsinnehavare 2009: 169-175*
Nilsson Åke, motocrossförare 2008: 247, 249*
Nilsson Åke, torghandlare 2011: 24-33*
Nilsson, A P, skeppare 2004:60
Nilsson, Agda, ledamot kf 2003:293 *
Nilsson, Anna Maria, småskollärarinna, led sf 2003:118, 120, 2005:71,73-81, 85f
Nilsson, Anna, byråassistent 2005:73
Nilsson, August 2006:141
Nilsson, Axel E, disponent 2004:68
Nilsson, B, vik adjunkt 2004:267*
Nilsson, Bertil, professor 2007:298*
Nilsson, Bror, trädgårdsmästare 2005:144-155*
Nilsson, Christian, överstelöjtnant 2004:199*, 202f, 211
Nilsson, Christina, sångerska 2007:176
Nilsson, Egon, flygsoldat 004:207f*
Nilsson, Eric, skulptör 2003:127
Nilsson, Gunnar, bensinstationsinnehavare 2004:146
Nilsson, Gösta, företagare 2006:190
Nilsson, Göte, snickare 2006:274
Nilsson, Henry, fotbollsspelare 2005:178
Nilsson, Herman, gjutmästare 2005:286*
Nilsson, Jan R 2006:290*
Nilsson, Kai-Åke, musikledare 2006:281
Nilsson, Karl August, laxfiskare 2004:114
Nilsson, Karl Olof , direktör 2004:74
Nilsson, Kjell-Åke, fritidspedagog 2004:284*
Nilsson, Knut, kommunsekreterare 2003:7, 10, 25, 27, 2006:295*
Nilsson, Magnus, adjunkt 2004:267*
Nilsson, Nils Petter, skeppare 2004:66
Nilsson, Nils, boxare 2003:156 *
Nilsson, Ove, målvakt 2005:178
Nilsson, se Hedström Lova
Nilsson, se Jörgensen Edit
Nilsson, se Östlund Wilhelmina
Nilsson, Stellan 2006:141f
Nilsson, Sten 2005:135*
Nilsson, Stig, fiskare 2007:11*
Nilsson, Stig, förvaltare 2003:80
Nilsson, Sven Augustinus, professor, författare 2003:26 f
Nilsson, Sven-Erik, bensinstationsföreståndare 2004:146
Nilsson, Svenne, fotbollsspelare 2003:171, 178
Nilsson, Tage, musikdirektör 2003:239, 2004:249f
Nilsson, Thomas, travkusk 2005:182
Nilsson, Tom, elinstallatör 2005:279*
Nilsson, Torsten ”Pampas”,repslagare 2004:230-237*
Nilsson, Torsten S, sjöman 2005:123-126*
Nilsson, William 2004:225*
Nissen brukspatron 1929:116
Nitelius Henning, lagman?1999: 276*
Nivhede Tore, trafikchef 2009: 153
Nodin Folke, bokhandlare?1992: 279*
Nolcken A 1943:90 f
Nolegård Claes, lärare 2009: 89
Nolenstam Åke, personalchef?1997: 284*, 1998: 222*
Nolleroth A J 1927:179
Nolleroth E G 1927:179
Nolleroth E G 1930:137
Nolleroth E G 1931:185
Nolleroth E G 1932:13
Nolleroth E G 1932:16
Nolleroth E G 1932:6 ff
Nolleroth E G 1937:24
Nolleroth E G 1938:234
Nolleroth E G 1938:8
Nolleroth E G 1941:111
Nolleroth Elias Gustaf, borgmästare?1989: 42, 1992: 76
Nolleroth J P 1932:7
Nolleroth, se Lindman Helena Elisabeth
Nolleroth, se Ridderstam Ulrika Margaretha
Norberg Mårten, slottsvaktkarl?1992: 66
Norberg P 1932:80
Norberg Peter, borgare?1990: 56
Norberg S 1926:129
Norberg, överkonstapel?1990: 205 f
Norborg f Bournonville Marianne, apotekstekniker?2001: 293*
Norborg Knut, kyrkoherde 2009: 276
Norborg Knut, kyrkoherde 2011: 168f, 251
Norborg Knut, kyrkoherde, Röda Korsordf Halmstadkretsen 2010: 9f, 146f
Norborg Knut, prost?1995: 254, 1998: 231 ff, 242, 1999: 221
Norborg, Knut, kyrkoherde 2004:183
Nord, Ika, artist 2004:256, 2007:291*
Nordberg J 1928:217
Nordberg J 1928:32
Nordberg J 1937:11
Nordberg L 1937:15
Nordberg Olga?1990: 218-221
Nordblom E 1930:149
Nordblom E 1935:211
Nordblom E 1940:134
Nordblom Erik, prost?1992: 126, 1997: 196, 1994: 260 f
Nordblom, Daniel, kyrkoherde 2006:286*
Nordbom Johanna Helena 1940:43
Nordbom Johanna Helena 1940:58
Nordborg, Carl, arrendator 2003:80
Nordén Arne, ingenjör?1990: 237
Nordén Justina 1932:194
Nordén Justina 1932:198*)
Nordén Justina 1932:204
Nordendahl E 1938:81
Nordenfalk C O C J 1928:53 f*)
Nordenfalk C O C J 1928:56*)
Nordenfalk C O C J 1931:199 f
Nordenfalk C O C J 1931:86
Nordenfalk C O C J 1931:90
Nordenfalk C O C J 1933:41
Nordenfalk C O C J 1934:95 f*)
Nordenfalk C O C J 1937:105
Nordenfalk C O C J 1937:107
Nordenfalk C O C J 1937:109
Nordenfalk C O C J 1937:114
Nordenfalk C O C J 1937:142 f
Nordenfalk C O C J 1937:99 f
Nordenfalk C O C J 1939:30
Nordenfalk C O C J 1939:45
Nordenfalk C O C J 1941:52
Nordenfalk J 1934:95
Nordenfalk, se Piper Sofia Christina Augusta Emilia
Nordenfalk, se Risellschöld Maria
Nordenström B (1720-t) 1936:21
Nordenström B (1820-t) 1925:113
Nordenström B (1820-t) 1928:217
Nordenström B (1820-t) 1928:32
Nordenström B (1820-t) 1928:37
Nordenström B (1820-t) 1932:208
Nordenström B (1820-t) 1937:44
Nordenström N P 1927:51
Nordenström N P 1937:12
Nordenström N P 1943:187
Nordenström Sara Catharina 1942:207 f
Nordfelt Greta ?1994: 264*
Nordgren f Nilsson Margareta ?1989: 266*
Nordin g Arnell Inga?1992: 260*
Nordin J 1927:136 ff
Nordlander C 1926:133
Nordlander Christoffer, fabrikör?1994: 81
Nordlander Jöns, hökerihandlanden?1990: 172
Nordling A 1940:253
Nordling J A, lots 2011: 118
Nordling Karin 1934:106 f*)
Nordling Karin 1936:249*)
Nordlöf Axel, direktör?1997: 163
Nordlöf Carl, disponent, konsul?1994: 217
Nordman hattmakare 1936:8
Nordmark f Eliasson Bennie ?1991: 256*
Nordqvist Bertil, disponent?1995: 241-245, 1998: 161-171, 203*, 213 f
Nordqvist Eva?1998: 161
Nordqvist inspektor 1937:14
Nordqvist P 1928:46
Nordqvist P 1936:50
Nordstrand, Björn 2005:177
Nordstrandh Ove, riksdagsledamot 2008: 176, 178
Nordström Anna 1933:170*)
Nordström Astrid, scoutledare 2008: 219
Nordström C G 1933:170*)
Nordström Elin 1933:170*)
Nordström Elisabeth 1933:170*)
Nordström f Döös Ingrid ?1999: 283*
Nordström Folke, överste?1993: 300*
Nordström g Lindvall Gunnel ?1992: 260*
Nordström g Lindvall Gunnel?1992: 260
Nordström Gunhild 1937:261
Nordström Ingeborg 1933:170*)
Nordström Ingeborg 1933:59
Nordström Ingeborg 1939:242 f*)
Nordström J grosshandlare 1933:170*)
Nordström J O P 1925:76 ff
Nordström J O P 1927:172 f
Nordström J O P 1928:54*) f
Nordström J O P 1928:57
Nordström J O P 1929:165
Nordström J O P 1929:33 ff*)
Nordström J O P 1929:62
Nordström J O P 1929:65
Nordström J O P 1930:147
Nordström J O P 1930:16
Nordström J O P 1931:86
Nordström J O P 1931:90
Nordström J O P 1931:98
Nordström J O P 1933:31
Nordström J O P 1933:45
Nordström J O P 1933:59 f
Nordström J O P 1936:154 ff
Nordström J O P 1937:105
Nordström J O P 1937:107
Nordström J O P 1937:142
Nordström J O P 1938:40 f
Nordström J O P 1938:47
Nordström J O P 1938:83
Nordström J O P 1939:174
Nordström J O P 1939:180 f
Nordström J O P 1939:242
Nordström J O P 1939:75 ff*)
Nordström J O P 1940:224*)
Nordström J O P 1940:41
Nordström J O P 1940:43
Nordström J O P 1940:45
Nordström J O P 1942:52
Nordström J O P 1942:57
Nordström J O P 1942:63
Nordström J O P 1943:11
Nordström J O P 1943:121
Nordström Johan, stadsläkare?1990: 98, 1991: 126, 1993: 225*, 1996: 88, 1997: 69
Nordström löjtnant 1931:54*)
Nordström Mathilda 1933:170*)
Nordström Mathilda 1940:224*)
Nordström N P 1929:34
Nordström snickare 1927:46
Nordström snickare 1937:11
Nordström Stig, 2008: 235f
Nordström T 1933:170*)
Nordström T 1933:59*) f
Nordström T 1938:158
Nordström T 1940:224*)
Nordström Thorsten, advokat, drätselkammarens sekr?1991: 192
Nordström Thorsten, slottspräst?1989: 18
Nordström Tora 1933:170*)
Nordström Torkel, justitieråd?1999: 221, 2000: 278*
Nordström visiteur 1936:11
Nordström, ”Lubbe”, sergeant 2006:193
Nordström, Johan, stadsläkare 2003:98-106*, 2004:102
Nordström, se Björnlund Julia Charlotta
Nordström, se Pettersson Christina Gustafva
Nordström, Sven, golfinstruktör 2003:151 f*
Nordström, Thora 2004:273*
Nordtman Christina 1932:155
Nordtman Christina 1932:64
Nordvæger P 1927:198*)
Nordvæger P 1939:98
Noreen C G 1929:59*) ff
Noreen C G 1929:70
Noreen C G 1930:189
Noreen C G 1941:32 f
Noreen C G 1943:178
Noreen Carl Gustaf, jägmästare 2011: 46
Noréen Carl Gustaf, jägmästare?1990: 79, 2000: 189, 2002: 89
Noreen kapten 1931:54*)
Noreen S G 1929:59
Noreen, se Kuylenstierna Nathalia Charlotta Elisabeth
Noreen, se Lundin Gunilla Elisabeth
Noreen, se Löwenhielm Johanna (Jeanna) Sofia
Norén Hugo, musikdirektör?2000: 260*, 2001: 250, 253 f, 260 f
Norgren guldsmed 1936:50
Norgren handskmakare 1928:47
Norgren Jöns, kronolänsman?1990: 172
Norgren Petronella?1993: 124
Norgren Sara Christina?1993: 123
Norgren Sven, nattväktare?1993: 124
Norinder Anna Johanna 1925:129
Norinder Anna Johanna 1940:29
Norinder Anna Johanna 1940:42
Norinder, Anna Johanna, barnmorska 2004:98
Norland folkskollärare 1932:196
Norlander C 1938:235
Norlander H 1938:235
Norlander J handlande 1936:47
Norlander J handlande 1937:21
Norlander J handlande 1938:235
Norlander J hovrättskommissarie 1927:31
Norlander J hovrättskommissarie 1937:13
Norlander L 1938:235
Norlander Neta 1938:235
Norlander Sara 1938:235
Norlin Ingemar, gymnastikdirektör?2002: 186
Norling Anna Margareta 1933:42
Norman C E 1928:47
Norman C E 1929:163
Norman C E 1930:140
Norman C E 1932:208
Norman C E 1937:25 ff
Norman Canét, handbollsspelare 2010: 206
Norman Elisabeth?1993: 127
Norman Emilia Elisabet 1928:15
Norman Emilia Elisabet 1932:68
Norman Emilia Elisabet 1942:251
Norman f Köhler Barbro ?1993: 315*
Norman Kurt, handbollsspelare 2010: 215*
Norman P 1934:206
Norman S F 1942:251
Norman, se Kugelberg Charlotta
Norr Bengt-Olof, 2008: 82
Norr Märta, 2008: 82f
Norr Rolf, 2008: 82
Norr Stig-Lennart, 2008: 82f
Norr Torsten, skohandlare 2008: 82
Norrbom, Johanna, barnmorska 2003:102
Norrman, Nanny, telefonist 2006:68
Norrmo, Sten, överste 2004:211
Norrr Stig, skohandlare 2011: 296*
Norryd Stig, tandläkare?1997: 290*
Norstedt Dorotea Maria 1928:8
Norstedt Dorotea Maria 1942:250
Nybelin (Nybelius?) plantör 1928:33
Nybelin (Nybelius?) plantör 1937:14
Nyberg J 1936:10
Nyberg Roy, radio- och TV-handlare?2001: 244 ff*
Nyberg, se Palmær H B N N
Nybom J 1927:150
Nyborg I 1942:254
Nyborg, se Mellquist Disa Lovisa
Nycander E 1937:139
Nycander E 1937:141
Nycander E 1937:145 f*)
Nycander E 1937:149 ff
Nycander E 1940:224*)
Nycander Emelie 1940:224*)
Nycander Emelie 1942:227
Nycander F 1939:212
Nycander H G 1936:141
Nycander H G 1943:108*)
Nycander H G 1943:124
Nygren Gunla?1992: 68
Nygren Jonas, garvare?1992: 68
Nygren Oskar, arkitekt 2009: 213
Nylander A, klockare?1990: 174
Nylander C 1925:99
Nylander Gustaf, timmerman, verkmästare?1989: 257*
Nylander Maria 1931:223 f
Nylander, Olle, byggmästare 2003:227f
Nylin N 1927:49
Nylin N 1929:188
Nylin N 1936:46 f
Nylin N 1937:12
Nyman (släkten)  1934:238-242*)
Nyman (släkten)  1943:178
Nyman A V 1934:241
Nyman Anders Gottfrid 1934:241
Nyman Anders Gottfrid 1942:216
Nyman Anders Gottfrid?1995: 125
Nyman Anders Gustaf 1927:38
Nyman Anders Gustaf 1928:48
Nyman Anders Gustaf 1929:142
Nyman Anders Gustaf 1929:58
Nyman Anders Gustaf 1930:7
Nyman Anders Gustaf 1934:239
Nyman Anders Gustaf 1934:242
Nyman Anders Gustaf 1936:51
Nyman Anders Gustaf 1942:34
Nyman Anders Gustaf, handlande?1995: 124
Nyman Anders Petter 1925:132
Nyman Anders Petter 1926:120
Nyman Anders Petter 1927:151
Nyman Anders Petter 1927:161
Nyman Anders Petter 1929:142
Nyman Anders Petter 1932:137
Nyman Anders Petter 1932:217
Nyman Anders Petter 1932:234
Nyman Anders Petter 1932:37
Nyman Anders Petter 1932:77 f*)
Nyman Anders Petter 1932:82
Nyman Anders Petter 1933:137
Nyman Anders Petter 1934:239*) f
Nyman Anders Petter 1937:197
Nyman Anders Petter 1938:39
Nyman Anders Petter 1941:100
Nyman Anders Petter 1941:161
Nyman Anders Petter 1942:216
Nyman Anders Petter 1943:137 ff*)
Nyman Anders Petter, handlande, led sf?1994: 76, 1995: 119-125*, 2000: 106
Nyman Anna Fatima Sofia 1925:110 ff*)
Nyman Anna Fatima Sofia 1933:137
Nyman Anna Fatima Sofia 1934:240
Nyman C A 1934:241
Nyman C A P 1934:242
Nyman C G 1934:110 ff*)
Nyman C G 1934:238 f
Nyman C G 1943:143*) ff
Nyman C O L A 1934:242
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1925:72
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1927:208
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1933:228 f*)
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1934:240*) f
Nyman Charlotta Eleonora Gustafva 1943:147*) ff
Nyman Elsabeth, mamsell?1994: 38
Nyman f Ewerlöf Christina Eleonora?1995: 117-125
Nyman F O 1925:84
Nyman F O 1934:241*) f
Nyman Fanny Elvira Alfhilda 1934:241 f
Nyman g Gullbrandsson Gunborg, handbollsspelare?2002: 227*
Nyman g Hjalmarsson Ingrid, handbollsspelare?2002: 227*
Nyman Georg 1934:241
Nyman Gottfrid 1931:109
Nyman Inez Hildur 1934:242
Nyman Jenny Eleonora Elisabeth (Elsbeth) 1934:242
Nyman L 1933:24
Nyman Lisa 1934:242
Nyman P G L 1932:234
Nyman P G L 1934:241
Nyman Peter Gotthard Leonard?1995: 125
Nyman S 1929:142
Nyman S 1930:156
Nyman S 1934:108 ff*)
Nyman S 1934:240
Nyman S 1942:247
Nyman S 1943:144 ff*)
Nyman S J 1934:238
Nyman Sally 1934:242
Nyman Salomon, bokhållare?1995: 124, 1999: 170 f
Nyman Sjöstrand Anna Sofia Fatima?1993: 117, 1995: 122, 125
Nyman Valborg (f 1874) 1934:241
Nyman, se Alsing Augusta Charlotta
Nyman, se Beckman Valborg (f 1850-t)
Nyman, se Broome Sofia Magdalena
Nyman, se Ewerlöf Christina Eleonora
Nyman, se Hammar Nancy Kristina
Nyman, se Kinnander Ulrika Elisabeth (Lizzie)
Nyman, se Moberg Signe
Nyman, se Nyström Elsa
Nyman, se Wallén Astrid
Nyqvist C G 1943:196*)
Nyrén Carl, arkitekt?2001: 99
Nyrop Martin, professor, arkitekt?1992: 181
Nystedt O 1941:132
Nyström (Johansson) Magnus , köpman?1998: 109
Nyström Amanda?1990: 199 f
Nyström Elsa 1934:241
Nyström f Ericsson Gunborg ?2002: 185*
Nyström I 1936:156
Nyström Idoff, fågelhandlare?2000: 191*
Nyström M 1927:200
Nyström M 1940:199
Nyström M 1940:243
Nyström P A 1934:194
Nyström Ulla, teckningslärare?1989: 255*
Nyström, Anna 2004:273*
Nyttenberg Brita Maria?1990: 73
Nässén Amanda Georgina 1933:234

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"