La Romana markis 1926:28 ff
La Romana markis 1936:26 f
Lagerberg Elin, 2011: 232
Lagerberg Otto, amiral?1993: 94
Lagerberg skomakare 1928:32
Lagerbohm Cecilia 1930:87
Lagerbring Sven, historiker?1999: 73 f
Lagercrantz , se Rydén Anna
Lagercrantz C 1931:49
Lagercrantz Carolina 1931:49
Lagercrantz F 1927:59 f
Lagercrantz G W 1931:48*) f
Lagercrantz G W 1935:175 ff*)
Lagerfelt I I 1934:54
Lagergren A B 1935:244
Lagergren Axel, bankkassör?1990: 101, 1993: 6, 114, 1997: 177*, 1998: 18, 2000: 28
Lagergren C A 1927:198*)
Lagergren C A 1933:170*)
Lagergren C A 1935:245*)
Lagergren C A 1943:102 ff
Lagergren C A 1943:123
Lagergren C A 1943:196*)
Lagergren C H 1929:142
Lagergren Emil, brandman?1995: 54 f
Lagergren f Andersdotter Eva Beata?1991: 137
Lagergren G 1927:198*)
Lagergren J A S 1924:21
Lagergren J A S 1925:35
Lagergren J A S 1926:65
Lagergren J A S 1926:92*)
Lagergren J A S 1927:101 ff
Lagergren J A S 1927:105
Lagergren J A S 1927:124
Lagergren J A S 1927:134-142*)
Lagergren J A S 1927:137 ff
Lagergren J A S 1927:187 f
Lagergren J A S 1927:198*)
Lagergren J A S 1927:70 ff
Lagergren J A S 1927:75 ff
Lagergren J A S 1927:95
Lagergren J A S 1927:98*) f
Lagergren J A S 1929:142
Lagergren J A S 1929:159 ff*)
Lagergren J A S 1930:188
Lagergren J A S 1931:135
Lagergren J A S 1935:244*)
Lagergren J A S 1936:202
Lagergren J A S 1937:256
Lagergren J A S 1938:78
Lagergren J A S 1940:45
Lagergren J A S 1940:50
Lagergren J A S 1943:8
Lagergren J E 1935:244
Lagergren Josef August, kapten?1990: 186, 1991: 137 f, 1995: 54, 1998: 95-101*, 2001: 77, 2002: 210
Lagergren L G E 1935:244 f*)
Lagergren, Axel, bankkassör 2003:11, 278 *, 2004:168
Lagergren, se Andersson Eva Beata
Lagerheim C A 1928:194
Lagerkvist Viktor, kassör Halmstads Motorbåtsklubb 2011: 124f
Lagerstedt A 1940:229
Lagrell Lars-Åke, landshövding 2008: 174
Lalessen Chresten 1936:122
Lallerstedt E J 1941:54*) f
Lallerstedt, Erik 2006:125
Lamberg Charlotta 1927:206
Lamberg Charlotta 1931:48
Lancken von der ryttmästare 1936:23
Landberg cammerer (1730-t) 1936:10
Landberg cammerer (1730-t) 1936:12
Landberg cammerer (1730-t) 1942:38
Landberg J 1939:131 ff
Landberg, Einar, planeringschef 2006:289*
Landén Carl ?2000: 214*
Landén Hulda?2000: 85
Landén Johan Leander, filare 2008: 187
Landén Stanny Gabriella, 2008: 187-190*
Landgren böckare 1928:32
Landgren Jan, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 268
Landin C ?1995: 146*
Landin Edward, fabrikör?2002: 303*
Landin Rut, Röda Kors-medlem 2010: 142f*
Landin, Edvard 2003:124
Landin, Ruth 2003:123f
Lange häradsprofoss 1932:14
Lange Mads 1934:173
Lange Mads 1935:124
Lange Mads 1935:131
Lange R 1940:109
Langer Pekka, 2011: 224ff*
Langhaar H 1934:171
Langö Sture?2000: 37*
Lanje, Signe, konstnär 2004:253f
Laos Georg, motorbåtsägare 2011: 130f
Laris (1550-t) 1936:121
Laris (1550-t) Bomslutter 1936:116
Laris (1550-t) Bomslutter 1936:125
Laris (1550-t) Böcher 1936:117
Laris (1550-t) Böcher 1936:124
Laris (1550-t) Remesnider 1936:117
Laris (1550-t) Remesnider 1936:125
Laris (1550-t) Shomager 1936:117
Laris (1550-t) Shomager 1936:125
Laris (1550-t) Shriffuer 1936:117
Laris (1550-t) Shriffuer 1936:126
Larisön Frands 1936:126
Larisön Hellie 1936:125
Lars Besöckiare 1935:74
Lars Besöckiare 1943:170
Lars Drager 1935:119
Lars Guldsmed 1930:60
Lars Smed 1935:73
Lars Smed 1943:170
Larsdotter Anna?1998: 125-132 (passim)
Larsdotter Bengta?1995: 99
Larsdotter Christina?1995: 99
Larsdotter Ingeborg?1992: 76
Larsén G A 1931:198*)
Larsén G A 1931:200 f
Larsén Gustav Anton, folkskollärare, riksdagsman, gymnast? 1992: 100 f*, 106 f*, 2000: 149*, 152
Larsén Ingegärd, bibliotekarie 2009: 238
Larsén Ingegärd, bibliotekarie?1992: 261, 1995: 232-240, 2000: 27*, 2001: 281-282*
Larsén Nelly, småskollärarinna?1992: 101-104*
Larsén, Ingegärd, bibliotekarie 2004:248
Larson Oluf (Oluff) 1930:60
Larson P 1935:196
Larson Svea, donator 2008: 187
Larson Svea, donator 2009: 16
Larsson (ev Svensson, P?) P smed 1929:188*) f
Larsson (i Unnaryd) P 1937:101
Larsson A trädgårdsmästare 1930:12
Larsson A trädgårdsmästare 1930:16
Larsson Alma, kassörska?1999: 198
Larsson Anders (1750-t) 1936:9
Larsson Anders bärare 1926:181 f
Larsson Anders krögare 1942:60
Larsson Andreas, stadsträdgårdsmästare?1989: 62, 64, 1992: 71, 1997: 66
Larsson Anton 1942:249
Larsson Anton, segelmakare?1995: 133-140*, 1996: 156 f, 2001: 133
Larsson Artur, frisör 2010: 186
Larsson August, järnvägsarbetare?1998: 138
Larsson Axel 1939:252*)
Larsson Axel 1939:255
Larsson Bengt 1933:24
Larsson Bengt 1933:33
Larsson Bengt, rådhusvaktmästare?1994: 95
Larsson Bengt, stadstjänare?1990: 55 f
Larsson Bibbi, köpman 2008: 229, 231*
Larsson Bo, 2008: 214*
Larsson Brita, gymnast?2000: 158*
Larsson Britt-Marie, 2009: 117
Larsson Bröderna, affärsinnehavare?2000: 253
Larsson Börje 1929:190
Larsson C L 1937:101
Larsson C L 1937:109
Larsson C L 1937:114
Larsson C L 1937:142
Larsson C L 1937:149 f
Larsson Carl Birger, fiskare?1993: 144
Larsson Carl, apotekare?1997: 161
Larsson Clara?1995: 135, 140
Larsson Edvin, segelsömmare?1995: 135 f*, 138
Larsson Edvin, vaktmästare?1992: 152
Larsson Ekberg Lars Bernhard?1993: 136
Larsson Ellen Signe Helfrida 1928:131
Larsson Emma 1932:194
Larsson Emma 1932:202*)
Larsson Enar, arrendator?2000: 225
Larsson Evert, sotare 2009: 186
Larsson G 1925:71
Larsson Gullan, bokhandlare 2009: 242
Larsson Gun-Britt, bokhandlare 2009: 242, 244
Larsson Gunnar M, reparatör?1989: 261*
Larsson Gunnar, fotbollsspelare?1994: 186*
Larsson Gustav ?1992: 173*
Larsson Gustav, toffelmakare?2000: 178
Larsson Göte, bokhandlare 2009: 235
Larsson H 1933:242
Larsson Harry, direktör?1999: 279*
Larsson Hartwig, trävaruhandlare?1997: 291*
Larsson Henrik, skeppare?1995: 104
Larsson Herman ?1992: 169*
Larsson I L, 2009: 63
Larsson I V K 1928:156
Larsson I V K 1928:168*)
Larsson I V K 1931:201
Larsson I V K 1931:204
Larsson I V K 1939:101
Larsson I V K 1940:173
Larsson I V K 1943:71
Larsson I, fotbollsspelare?1997: 128*
Larsson Isak, skomakare?1992: 161
Larsson J A 1942:240
Larsson J August, specerihandlare?1991: 246
Larsson J fånggevaldiger 1928:212
Larsson J P 1925:131
Larsson J P 1937:105
Larsson J P 1938:224
Larsson J P, guldsmed?1990: 97
Larsson J teol stud 1930:110
Larsson Jean, biblioteksvaktmästare?2002: 296*
Larsson Jesper 1936:9
Larsson Johan Olof, stenhuggare?1990: 181
Larsson Johan Peter, arbetare?1993: 142
Larsson Johanna?1989: 56
Larsson Johanna?1992: 101*
Larsson Johannes, folkskollärare?1992: 101*
Larsson Johannes, lantbrukare 2008: 230, 232
Larsson John, gymnast?2000: 155*
Larsson Jöns 1936:36
Larsson Jöns 1936:9
Larsson Karin, svampplockare 2010: 180
Larsson Karl apotekare 1943:36 f
Larsson Karl ingenjör 1939:254*) f
Larsson Karl, bokhandlare 2009: 238, 242
Larsson Karl, bokhandlare?1998: 313*
Larsson Karl, lärare?1992: 101*
Larsson Karl-Erik, 2011: 230
Larsson Klara, lärarinna?1992: 101*
Larsson Knut 1937:12
Larsson L B 1928:212
Larsson L E 1930:189
Larsson L J 1937:102
Larsson Lars 1926:181 f
Larsson Lars, jur kand?1993: 304*
Larsson Lars, segelsömmare?1995: 135, 139
Larsson Lars-Gösta, revydirektör?2002: 271
Larsson Lill Peter, fotbollstränare?1998: 288*
Larsson Ludvig?1993: 144
Larsson Magnus, bokhandlare 2009: 242ff*
Larsson Maria, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 275f
Larsson Mårten?1989: 56
Larsson N arbetskarl 1937:14
Larsson N timmerman 1937:201
Larsson N, byggmästare?1989: 80
Larsson Naemi, barnhemsföreståndarinna 2008: 79*
Larsson O 1936:192*)
Larsson O 1940:189
Larsson O 1940:199
Larsson O W 1934:198*)
Larsson Ola, betjänt?1992: 74
Larsson Olander, direktör?1991: 193 f
Larsson Oscar, kontorist, gymnast?2000: 149 f*
Larsson Oskar?1992: 247
Larsson P (1690-t) 1935:72 f
Larsson P (1690-t) 1943:170
Larsson P G, skomakare 2008: 52
Larsson Paulus, fotograf 2008: 294
Larsson Pernilla?1992: 68
Larsson Rolf ?1999: 249*
Larsson Rudolf, traktorförare 2010: 180
Larsson Rune, frisör 2010: 180-190*
Larsson S 1941:38
Larsson Solveig, folkskollärare?1995: 140, 1999: 259*
Larsson Stellan, bokhandlare 2008: 273*
Larsson Stellan, bokhandlare 2009: 242ff*
Larsson Thure, verkmästare?1989: 265*
Larsson Tore, journalist?1992: 276*
Larsson Ulrika, bokhandlare 2009: 242ff*
Larsson Viktor, redaktör?1992: 250, 1994: 142-156* (passim), 158, 1997: 71, 2000: 191, 2001: 65
Larsson Wilhelm?1993: 144
Larsson William, segelmakare?1995: 139
Larsson Yngve, silversmed?1998: 242 f*
Larsson, Anna 2005:111
Larsson, Anna, småskollärarinna 2005:73
Larsson, Arne, brandman 2003:113*
Larsson, Birgit, telefonist 2006:68-77*
Larsson, Bosse 2006:251*
Larsson, Curt 2003:229
Larsson, Curt 2005:172
Larsson, Dan, utbildare 2007:266*
Larsson, Herner 2006:140, 144, 148ff*
Larsson, Ingrid, chefssekreterare 2007:259*
Larsson, Johan Peter, guldsmed 2003:42, 46, 48, 51
Larsson, John, fabriksarbetare 2003:136
Larsson, Jonas, bowlare 2005:171f*
Larsson, Lars B se Larsson-Ekberg, Lars
Larsson, Lorens 2006:149*
Larsson, Marcus 2006:146
Larsson, Martha, led sf 2005:71
Larsson, Robert, brandman 2003:113*
Larsson, smedmästare?1990: 101
Larsson, Stellan, bokhandlare 2006:295*
Larsson, Sten, sångare 2005:193f
Larsson, Stig, affärsinnehavare 2004:225
Larsson, Stig, bensinstationsinnehavare 2004:151
Larsson, Ulla 2004:281*
Larsson, Viktor, redaktör 2004:85, 2006:90-98*
Larsson, Yngve 2005:180ff*
Larsson, Yngve, brandman 2003:113*
Larsson-Ekberg, Lars B , arrendator 2003:73, 78
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1934:152
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1936:122
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1936:124
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1940:151
Lasse (Lasshe) Skreder (Shreder, skreddere) 1940:159
Lasse Bölja se Jönsson, Lars
Lasse Drauere 1936:117
Lasse Drauere 1936:125
Lasse Kellesmidtt 1936:117
Lasse Kellesmidtt 1936:126
Lasse Skomager 1934:152
Lasse Skomager 1936:123
Lassen N 1935:136
Lasson Greta, handbollsspelare?2002: 227*
Lasson, Folke, journalist 2004:174
Laude H 1934:171
Laueressen (= föreg.?) Oluf (Oluff) 1930:51
Laufke, Matilda 2003:118
Laurell Claes-Fredrik?2000: 270 f*
Laurell g Sjöblom Karin ?1992: 260*
Laurell Henrik, läkare 2009: 63, 66, 68f*
Laurell Regina Amalia 1931:45
Laurell, Henrik, läkare 2003:163, 168*
Laurén Alfhild, 2009: 68
Laurens (Lauerens, Laurendz) Skynnare 1925:7
Laurens (Lauerens, Laurendz) Skynnare 1933:150
Laurens (Lauerens, Laurendz) Skynnare 1934:151
Laurensson Magnus 1941:212
Laurensson, se Brahe Johanna
Laurenssön Svend (Suend, Suendt(t), Sven, Swen, Svendt) 1932:57
Laurentius, S:t 1933:167
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) guldsmed 1934:149
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Organist 1935:132
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Organist 1935:137
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Skredder 1934:152
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Skriver 1934:152
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Skriver 1939:108
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Smed 1934:153
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Smed 1935:104
Laurids (Lauridz, Lauris, Laurits, Lauritz, Lauriz) Tromslager 1935:133
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:128
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:131
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:133
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:136
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:138
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:140
Lauridsdatter Lis(a)bet 1935:142
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) A 1938:115
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) B 1932:153
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) J 1935:140
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) N 1934:182
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) P 1932:152
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) T 1935:104
Lauridssen (Lauredssenn, Laurissen, Laurissönn, Lauritz(s)en, Lauritz(s)ön) V 1926:11
Lauridssen Jon (Joen, Jonn) 1935:130
Lauridssenn (Lauredssenn, Laurisen) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1936:121
Lauridssenn (Lauredssenn, Laurisen) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1940:151
Lauridssenn (Lauredssenn, Laurisen) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1940:159
Lauridssenn (Lauredssenn, Laurisen) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1940:161
Laurin Bertil, varvschef 2008: 125
Laurin Eva?2000: 270 f*
Laurin J 1938:239 f*)
Laurin Marta ?1994: 264*
Laurissönn Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:125
Lauritzen (Lauridssenn) Oluf (Oluff) (Ev 2 st) 1936:121
Lauritzen (Lauridssenn) Oluf (Oluff) 1940:151
Lauritzen (Lauridssenn) Oluf (Oluff) 1940:160
Laurizön Kremmer Jens (Jennis, Jenns) krämare 1934:150
Laursenn (Laursson) H 1939:158
Laursenn (Laursson) N 1934:182
Lauterbach A, kammarrättsråd?1989: 42
Lauterback (Lauterbach) ”Blanka Gunla” 1938:234
Lauterback (Lauterbach) ”Blanka Gunla” 1938:236
Lauterback (Lauterbach) A 1927:183
Lauterback (Lauterbach) A 1930:137
Lauterback (Lauterbach) A 1932:9
Lauterback (Lauterbach) A 1938:234
Lauterback (Lauterbach) A 1942:244
Lauterback (Lauterbach) A 1943:85
Lavette Agnes Walfridtina 1942:208
Lavette Emma Christina?1993: 123
Lavette Johannes 1942:208
Laxman Hans (Hanns) 1934:20
Le, Mimmi, studerande 2007:254*
Leber Huck, pseud för Klara Johanson?1996: 117-123
Leeb-Lundberg Erik, byggnadsdirektör?1995: 285*
Leffler F 1931:208*)
Leffler F 1932:210
Leffler Folke?2002: 114
Leffler Inga 1931:208*)
Leffler Inga 1932:210
Leffler, se Håkansson Eva
Lehmann Gertrude 1937:258
Leidhammar, Kjell, riksspelman 2004:256
Leijonancker Elin 1932:208*)
Leijonancker F W E C 1931:115
Leijonancker F W E C 1931:82
Leijonancker F W E C 1931:86
Leijonancker F W E C 1933:24
Leijonancker F W E C 1934:94 f*)
Leijonancker F W E C 1936:141
Leijonancker F W E C 1936:143
Leijonancker F W E C 1937:96
Leijonancker F W E C 1939:41
Leijonancker F W E C 1943:109*)
Leijonancker F W E C 1943:124
Leijonancker J W 1934:94
Leijonancker Maria 1925:154-157*)
Leijonancker, se Berndes Hedda Fredrika
Leijonancker, se Reutercrona Hedvig Ulrica
Leijonancker,se Blix Margaretha Lovisa Charlotta
Leijonhufvud Märta Charlotta Gabriella 1934:100
Leitz J 1941:209
Lejonskiöld A 1934:78
Lejonskiöld M A 1934:57
Lejonskiöld M A 1934:78
Lejonskiöld, se Sneckenfelt Brita
Lejonskiöld,se Mozer von Philseck Barbara Veronika Sibilla
Lekander A 1940:48
Lekander, se Holm Sofia
Lemke J P 1935:50
Lenæus J A 1935:37
Lenart Cräm(m)er 1935:71
Lenart Cräm(m)er 1943:170
Lenberg Arvid, löjtnant 2008: 208
Lengquist Lars, konstnär 2011: 281
Lennartsson L 1940:45 f
Lennartsson, L., länsveterinär 2003:103
Lennqvist Fredrik, stationsmästare 2008: 46f
Lennå Kurt, modellbyggare 2011: 242, 244
Lennå Kurt, modellbyggare?1998: 16
Lennå, Kurt, modellbyggare 2003:9, 2004:248
Leonardsson, Patrik, naturfotograf 2003:12
Leonette Dan, keramiker 2008: 198
Lercke (Lereke)  1934:171
Lercke (Lereke)  1936:123
Lercke (Lereke)  1940:151
Lercke (Lereke)  1940:159
Lercke (Lereke) Hans (Hanns) 1936:123
Lercke (Lereke) Hans (Hanns) 1940:151
Lercke (Lereke) Hans (Hanns) 1940:159
Leth J C 1927:37
Lethin Elisabeth 1938:6
Lethin Elisabeth 1941:245
Lethin P 1941:245
Lethin Petronella Katarina 1926:114
Lethin Petronella Katarina 1941:245
Lethin, se Erman Elsa Catharina
Leufvén Aina?1992: 261
Leuhusen A R 1934:232
Leuhusen Stig, direktör?2002: 246, 259, 263
Leuhusen, se Valerius Adelaide
Lewenhaupt C E (f 1751) 1931:41
Lewenhaupt C E (f 1751) 1934:93
Lewenhaupt C E (f 1797) 1931:41
Lewenhaupt G A 1927:140
Lewenhaupt G A 1943:103*) f
Lewenhaupt G A 1943:124
Levenhaupt greve?1992: 72*
Lewenhaupt Hedda 1934:183 ff*)
Lewenhaupt P A 1925:71 f
Lewenhaupt P A 1926:176
Lewenhaupt P A 1926:178 ff
Lewenhaupt P A 1926:186 ff
Lewenhaupt P A 1926:91 ff*)
Lewenhaupt P A 1927:140
Lewenhaupt P A 1928:87
Lewenhaupt P A 1931:128
Lewenhaupt P A 1931:41 f*)
Lewenhaupt P A 1932:101
Lewenhaupt P A 1932:136
Lewenhaupt P A 1932:35
Lewenhaupt P A 1932:76
Lewenhaupt P A 1932:84 f
Lewenhaupt P A 1934:92*) ff
Lewenhaupt Patrick, landshövding, greve?2002: 104
Lewenhaupt Patrik A, bataljonschef?1996: 44
Lewenhaupt S C 1936:211
Lewenhaupt, se Alströmer Christina Maria
Lewenhaupt, se Ramel Amalia Eleonora
Lewenhaupt, se Segerström Aurora Wilhelmina
Levin Helge, 2008: 156*
Levin Hugo, 2008: 156*
Levin J A, cykelhandlare 2008: 152-160*
Levin Lennart, cykelhandlare 2008: 164-166*
Levin Niclas, cykelhandlare 2008: 165f*
Levin Sten, cykelhandlare 2008: 160-165*
Levin, J A 2003:274 *
Levinsson G 1938:100*)
Leyde Anna Maria?1990: 71 f
Leyde Christian, bagare?1990: 70 f
Leyde Johanna?1990: 70 f
Libbe Gert (Gierdt, Gerit(t), Gjert 1934:163 f
Liberg (Lieberg) L 1927:87
Liberg (Lieberg) L 1927:96
Liberg (Lieberg) L 1929:80 f
Liberg (Lieberg) L 1932:155
Liberg (Lieberg) L 1939:218 f
Liberg bagare 1936:10
Liberg Nils, krögare?1992: 67 f
Liberg skomakare 1936:11
Lidbeck Elin 1931:100
Lidbeck Elin 1931:104
Lidbeck G M 1929:142
Lidbeck G M 1929:155
Lidbeck G M 1937:181
Lidbeck G M 1941:100
Lidbeck G M 1942:247
Lidbeck Holger, ingenjör?1989: 259*
Lidbeck J 1939:97
Lidbeck J 1941:125
Lidbeck M 1928:35
Lidbeck M 1929:204 f
Lidbeck M 1929:85 ff
Lidbeck M 1932:155 f
Lidbeck M 1933:95
Lidbeck M 1933:99 ff
Lidbeck M 1938:237
Lidbeck, Elin 2005:74
Lidberg Andreas, 2010: 165
Lidberg Anna Greta, 2010: 164
Lidberg Anna Johanna, 2010: 165f
Lidberg Christina?1992: 77
Lidberg Johannes, timmerman 2010: 164f
Lidell N S 1933:66
Lidman A kronofogde 1925:76
Lidman A kronofogde 1927:199*)
Lidman A kronofogde 1934:212 f
Lidman A kronofogde 1936:183
Lidman A kronofogde 1938:39
Lidman A kronofogde 1938:56 f
Lidman A tullförvaltare 1932:238
Lidman A, kronofogde?1990: 186
Lidman Anna 1927:198*)
Lidman Hedvig 1936:192*)
Lidman, se Bergman Sofie
Lidmar H S 1933:79
Lidströmer J 1928:192
Lidströmer J 1930:205
Lidströmer J 1936:42
Lieberath Ebbe, scoutchef 2008: 207, 211f
Liedberg B 1924:18
Liedberg B 1927:21
Liedberg B 1929:121
Liedberg B 1930:5
Liedberg B 1936:12
Liedberg B 1936:8 f
Liedberg B 1939:128 ff
Liedberg B 1942:38
Liedberg Berndt, rådman 2011: 110
Liedberg J 1927:70
Liedberg, se Wennerberg Anna Maria
Liedholm Rickard, banktjänsteman, scoutkårchef 208: 208, 214ff
Liedholm Rikard, bankman?1989: 256*
Lifgren, Cecilia, stadsdiakonissa 2005:73
Lignell C E 1938:236
Lignell M 1938:236
Lignell S L 1929:87 ff
Lignell S L 1929:97 ff
Lignell S L 1932:66
Lignell S L 1938:236
Lignell Sven Leonard, lärare?2002: 36
Lilienberg A 1937:258
Lilienberg, se Wallberg Ingrid
Lilja Ingrid, änka?1992: 70
Lilja Lars-Anders, 2010: 236, 244
Lilja Samuel, brunnsmästare?1991: 144
Liljander O 1928:47
Liljander O 1936:50
Liljedahl Bo, lantmästare?1998: 203*
Liljedahl, Ann-Louise, musiker 2007:162*,181*
Liljedahl, Bertil 2006:160
Liljefors Alma, vaktföreståndare?2000: 264*
Liljefors H P, svarvare?1990: 97
Liljegren hattmakare 1930:142
Liljenberg Marie, rektor 2009: 82*
Liljenqvist G 1937:262*)
Liljenqvist G 1937:265
Liljenqvist Ingmar, civilekonom?1997: 286*
Liljenström S G 1925:108*) f
Liljenström S G 1928:162
Liljenström S G 1928:167
Liljenström S G 1928:208
Liljenström S G 1932:187
Liljenström S G 1940:46
Liljenström S G 1940:54
Liljenström S G 1940:58
Liljenström S G 1940:66
Lille Hans 1934:173
Lille Hans 1936:124
Lille Laurids 1935:118
Lille Laurids’ Ellen (Elline) 1935:118
Lille Tomas 1935:115
Lillie A 1934:76
Lillie A 1941:63
Lillie Brita 1934:78
Lillie G A 1934:76
Lillie, se Bagge Karin
Lillie, se Mörner Christina
Lilliecreutz Christina Maria 1934:83
Lilliefelth Bertil, verkställande direktör?1991: 260*
Lilliehök Christer, överstelöjtnant?1999: 278*
Lilliehök Jakob, officer?1992: 48
Lilliehöök A 1943:196*)
Lilliehöök B 1930:68 f
Lilliehöök B 1934:201
Lilliehöök B 1934:77
Lilliehöök B 1935:31
Lilliehöök B 1939:119
Lilliehöök B 1941:102
Lilliehöök B 1941:65
Lilliehöök Bengt Christoffersson, landshövding?1992: 48, 1995: 224, 2002: 204
Lilliehöök Bengt, landshövding 2009: 40
Lilliehöök Bengt, landshövding 2010: 60-68
Lilliehöök Christer, PR-chef 2011: 222, 231, 238
Lilliehöök D W 1932:101
Lilliehöök D W 1932:99
Lilliehöök Eleonore 1927:198*)
Lilliehöök Ingeborg 1934:78
Lilliehöök Ingeborg 1939:149
Lilliehöök Ingeborg 1940:211 f
Lilliehöök Ingeborg 1940:214
Lilliehöök J 1940:212
Lilliehöök L 1931:131
Lilliehöök L 1932:227
Lilliehöök, Ingeborg 2003:36, 38-41, 50, 2005:35
Lilliehöök, se Ekeblad Anna
Lilliehöök, se Ulfsparre Christina
Lilljeberg S 1937:16
Lind Andersdotter Brita 1934:77
Lind Axel, fotbollsspelare?1994: 184*, 186*
Lind Gustav, fögderisekreterare?1990: 252 f*, 2000: 25*
Lind Oskar, arkivföreståndare?1992: 251 ff*
Lind Oskar, ombudsman?1989: 262*
Lind Trolle, 2009: 71*
Lindahl C J B 1929:168
Lindahl Viktor?1992: 244
Lindalh Erik, dansbaneägare?2001: 229 f, 232
Lindberg A 1929:188
Lindberg Anna Elisabeth 1929:30
Lindberg Axel, fyrmästare?1995: 160, 193*
Lindberg Cecilia 1943:92
Lindberg Dagny 1931:208*)
Lindberg Dagny 1932:210
Lindberg E 1941:55
Lindberg Gösta, fotbollsdomare 2011: 145
Lindberg J grosshandlare 1938:65
Lindberg J grosshandlare 1940:224*)
Lindberg J källarmästare 1930:19
Lindberg J källarmästare 1930:21
Lindberg J källarmästare 1930:24
Lindberg J källarmästare 1939:192 f
Lindberg J källarmästare 1939:196
Lindberg J källarmästare 1939:200
Lindberg J missionär 1938:25
Lindberg J rektor 1925:19
Lindberg J rektor 1927:178
Lindberg J rektor 1927:183
Lindberg J rektor 1932:157 f
Lindberg J rådman 1927:20 f
Lindberg J rådman 1930:96
Lindberg J rådman 1931:182
Lindberg J S 1927:67
Lindberg Karl Fredrik Ivar, postmästare?1993: 77
Lindberg N 1927:51
Lindberg N 1936:48
Lindberg N 1937:30
Lindberg N 1937:42
Lindberg O 1928:33
Lindberg O 1937:6
Lindberg Olof, konditor 2009: 269
Lindberg Olof, konditoriägare 2010: 236f
Lindberg Per, konditor?2001: 262, 267
Lindberg Per, konditoriägare 2010: 236f
Lindberg plantör 1937:15
Lindberg Ruth 1931:208*)
Lindberg Ruth 1932:210
Lindberg S 1941:111
Lindberg Torsten, landslagsmålvakt 2008: 240
Lindberg, Ingmar, musiker 2005:204
Lindblad Anders Peter, protokollsekreterare?1993: 114 f, 117
Lindblad Einar, 2008: 234
Lindblad N A 1928:177
Lindblad Sigrid 1932:200
Lindblad, Gösta, fil dr lektor 2003:161-164*
Lindblom A 1933:170*)
Lindblom Axel W, skeppsredare 2008: 121
Lindblom Axel W, skeppsredare 2009: 127, 129
Lindblom kustroddare 1932:174
Lindblom Stina, skolkökslärare?1992: 260, 1997: 276*, 1998: 24, 2000: 25*, 2002: 281
Lindblom Stina, skolkökslärarinna, led sf 2009: 265
Lindblom Tage, försäljningsingenjör?1992: 281*
Lindblom, A W, skeppsredare 2006:217
Lindblom, Stina, skolkökslärarinna, led sf 2004:245f, 2005:71f, 90f*
Lindeberg Iwar, disponent 2008: 143
Lindeberg N 1934:133*)
Lindeberg Nils, skräddarmästare?1994: 100
Lindeblad kapten 1931:54*)
Lindeflycht L G T 1928:149
Lindeflycht L G T 1935:74
Lindeflycht L G T 1938:106
Lindeflycht L G T 1938:120
Lindeflycht L G T 1938:122
Lindeflycht L G T 1943:170
Lindegren H W 1936:253
Lindegren, se Kollberg Christina Sofia (Kerstin)
Lindekranz Lars, 2008: 193
Lindell Aja, 2011: 240, 242
Lindell Ingvar, landshövding 2008: 168
Lindell Ingvar, landshövding 2009: 275
Lindell Ingvar, landshövding 2011: 171, 237, 240-244*
Lindell Rolf, scoutledare 2008: 219
Lindelöf Gunnar, major?1990: 260*
Lindelöf J 1926:172
Lindelöf J 1934:198*)
Lindelöf J 1935:213
Lindelöf J 1943:50
Lindelöf Janne, bankdirektör, grosshandlare?1989: 147, 1991: 193, 1993: 123, 236,
Lindelöw f Heuman Inez, kontorist?1992: 279*
Lindén C F 1925:114
Lindén C F 1928:40
Lindén C F 1929:129
Lindén C F, kopparslagare?1992: 77
Lindén J A 1941:129
Lindén Johan August, kyrkoväktare?1994: 103
Lindencrona major 1931:54*)
Lindenhagen P 1936:78
Lindenhagen P 1937:10 f
Lindenhagen P 1937:16
Lindenius Petrus, slottspräst?1989: 17
Lindenov Anne 1940:207
Linder Alf, professor?2002: 60
Linder H 1943:37
Linder H 1943:41
Linder, Anna, kanotist 2006:165
Linderholm Gösta, musiker 2008: 111f
Linderholm J 1924:51*)
Linderholm J 1924:53
Linderholm J 1925:104
Linderholm J 1927:155
Linderholm J 1930:248-249*)
Linderholm J 1934:198*)
Linderoth A?1993: 155
Linderoth C J 1933:52
Linderoth J W, urfabrikör?1996: 77
Lindestam Henning, budgetkamrer?1999: 285*
Lindestam, Henning , fänrik 2005:132, 194
Lindestam, Karl-Herman 2005:132
Lindgren A 1943:89
Lindgren A M 1936:152 f
Lindgren A M, torpare?1990: 178
Lindgren Anders, vaktmästare?1996: 38 ff
Lindgren Arne, handbollsspelare 2010: 203, 205ff*
Lindgren Arne, handbollsspelare?2002: 230*
Lindgren C G 1926:172
Lindgren C G 1927:163 f
Lindgren C G 1928:137
Lindgren C G 1929:142
Lindgren C G 1930:176
Lindgren C G 1931:194
Lindgren C G 1931:86
Lindgren C G 1931:91
Lindgren C G 1934:208
Lindgren C G 1934:211*) ff
Lindgren C G 1936:88
Lindgren C G 1942:217
Lindgren C G, kronobefallningsman?1993: 125
Lindgren Carolina 1934:208
Lindgren G kronofogde 1929:142
Lindgren G studerande 1930:189
Lindgren Helge, försäkringstjänsteman?1993: 306*
Lindgren K, fotbollsspelare?1997: 128*
Lindgren Maria Sofia Amalia 1928:137
Lindgren Maria Sofia Amalia 1930:156
Lindgren Maria Sofia Amalia 1942:248
Lindgren O C 1929:142
Lindgren Ola, handbollspelare 2010: 207*
Lindgren Otto, 2008: 229
Lindgren P E 1936:51
Lindgren P E 1937:192 f
Lindgren P E 1937:200
Lindgren P E 1938:15
Lindgren P E 1938:17 f
Lindgren Yngve 1936:192*)
Lindgren Yngve, bagare, sekreterare?1991: 195*, 1992: 247, 1993: 168
Lindgren, Agnes Teresia, affärsbiträde 2005:284*
Lindgren, Jan, räddningsledare 2007:99*
Lindgren, Yngve, bagare 2003:183
Lindh A A A 1924:88
Lindh A A A 1925:73
Lindh A A A 1930:164 ff*)
Lindh A A A 1931:115
Lindh A A A 1939:73 f*)
Lindh A A A 1940:45
Lindh E 1941:130
Lindh Gösta, sotare 2009: 186
Lindh J M 1930:164
Lindh John, PR-man?2002: 150
Lindh, Axel A, lasarettsläkare 2003:103
Lindh, se Erelius Johanna Ulrika
Lindh, se Stenfelt Anna Lovisa
Lindhagen Petrus August Alfred, postmästare?1993: 77
Lindhe Gunnar, ingenjör?1999: 278*
Lindhult Sara Christina 1932:161
Lindkvist Albert, fotograf?1999: 267 f*
Lindlöf J 1933:132
Lindlöf Sibernia 1933:132
Lindman Anita, 2011: 224ff*
Lindman Helena Elisabeth 1932:7
Lindman P C 1938:17
Lindmarker Lago, hotelldirektör 2011: 158
Lindoff Arvid, gåramålare?1993: 140*
Lindorm, Erik, författare 2006:120
Lindquist A 1927:143
Lindquist J H 1928:114 ff*)
Lindqvist A A riksgäldsfullmäktig 1931:206
Lindqvist A B 1937:16
Lindqvist A murare 1925:99
Lindqvist A murare 1928:88
Lindqvist A, muraremästare?1989: 80
Lindqvist Anna?1994: 101
Lindqvist bagare 1938:237
Lindqvist balettmästare 1931:69 ff
Lindqvist Bertil, lokinspektör?2000: 284*
Lindqvist E O 1928:102
Lindqvist E O 1930:21
Lindqvist E O 1940:237
Lindqvist E O 1940:247
Lindqvist E O 1943:178
Lindqvist E O, skomakamästare, kommunpolitiker 2009: 186
Lindqvist Ernst, byråföreståndare?1993: 169
Lindqvist Gusten, pianist 2011: 230
Lindqvist J 1937:16
Lindqvist J A, skomakare?1992: 161
Lindqvist Karolina Lovisa 1930:166
Lindqvist N A 1927:151
Lindqvist N A 1936:52
Lindqvist S krögare 1937:11
Lindqvist S murare 1927:51
Lindqvist, Amy, småskollärarinna 2005:72f
Lindqvist, Bertil, fotbollsspelare 2006:102
Lindqvist, Hilma, affärsinnehavare, led sf 2003:120f, 123, 2005:71, 90
Lindroth Bo, skorstensfejarmästare 2009: 185f, 188
Lindroth Harry, skorstensfejarmästare 2009: 182,186
Lindroth Harry, skorstensfejarmästare?1997: 275 f
Lindschiöld kansliråd 1935:52
Lindskog Axel, konstnär 2011: 73
Lindskog Axel, skulptör?2000: 260
Lindskog C S 1926:69
Lindskog C S 1927:114
Lindskog C S 1928:16 ff
Lindskog C S 1933:227 f*)
Lindskog C S 1940:38
Lindström A 1929:142
Lindström A 1935:183
Lindström A 1936:180
Lindström A 1942:213
Lindström Abraham, revisor?1993: 83
Lindström B 1928:227-228*)
Lindström B 1933:170*)
Lindström B P 1926:185
Lindström B P 1926:195
Lindström C 1926:171
Lindström C 1929:149
Lindström C 1932:92
Lindström C 1936:146
Lindström C 1936:150
Lindström C 1936:154
Lindström C 1937:180*)
Lindström C E 1926:127*) f
Lindström C E 1935:160
Lindström C E 1937:86
Lindström C E 1938:160
Lindström C E 1941:80
Lindström D 1927:145 ff
Lindström David, viktualiehandlare?1992: 75, 1993: 83, 1994: 37
Lindström E N 1927:183 f
Lindström E N 1927:36
Lindström Fredrik, författare?2001: 71, 73
Lindström Ivar 2006:141
Lindström Johan 1934:198*)
Lindström Johan 1936:202
Lindström Johan 1936:208
Lindström Johan Gustaf, lasarettssyssloman?1995: 97
Lindström Johan Gustaf, sadelmakare?1995: 99
Lindström Johanna, mamsell?1996: 66 ff*
Lindström John 1934:198*)
Lindström Julia Teresia, diakonissa?1997: 89-94*
Lindström löjtnant 1927:198*)
Lindström löjtnant 1931:48*)
Lindström Märta, fröken?1997: 176 f*
Lindström N 1940:53
Lindström N 1942:63
Lindström N 1942:66
Lindström Olga 1942:178
Lindström Olga Theodora, lärarinna, led sf?1997: 89-93*, 2002: 114
Lindström Ottilia Dagmar?1997: 90
Lindström Sigfrid Tristan, författare?1992: 207-214*, 215-219*, 220-224, 257, 1993: 84
Lindström tunnbindare 1937:10
Lindström V 1930:162
Lindström V 1936:192*)
Lindström V 1937:141*)
Lindström V 1937:143
Lindström V 1938:97
Lindström V 1940:178
Lindström Vilhelm, trafikchef?1991: 195*
Lindström, fru, kaféföreståndare?1997: 176 f*
Lindström, kaféföreståndare?1997: 177*
Lindström, Lena 2006:235
Lindström, Märta 2003:278 *
Lindström, Olga, flickskollärarinna, led sf 2005:71, 73, 82f
Lindström, Wilhelm, trafikchef 2003:133
Lindström/Nilsson Karin, adjunkt?1992: 220
Lindwall A 1933:138
Lindwall August W, arkitekt?2000: 125
Lindwall J W 1933:136*)
Lindwall J W 1933:138
Lindwall J W 1937:145
Lindwall, se Lundblad Sofia
Lindwall, se Weström Charlotta
Lingdell Anna?1991: 209
Linncrantz Peter, fängelsedirektör?1989: 76 ff, 1998: 130
Linncranz P 1939:56
Linncranz P 1940:224*)
Linncranz P 1941:183
Linné Erik, kamrer?1995: 247
Linné Sven Benjamin, kyrkoherde?1998: 99
Linné, Carl von 2004:53f
Linnerhielm J C, författare?1992: 62
Linneroth kyrkoherde 1940:24
Litles Jon (Joen, Jonn) 1941:211
Liunggren P 1935:195
Liunggren Petter, sadelmakare?2001: 23, 30
Liunggren, Gustaf, kartograf 2003:79
Liusberg (1750-t)  1936:12
Liusberg (1750-t)  1936:8
Ljung Claës-L, konstnär?2001: 262, 264
Ljung f Berger Anita?1997: 205
Ljung Sven, kyrkoherde?1995: 78, 1997: 191, 193
Ljung, Elisabeth, fotbollsspelare 2006:108
Ljung, Lennart, fotbollsspelare 2006:108
Ljung, Sven, pastor 2003:42 f
Ljungberg A 1927:51
Ljungberg Anna 1932:199*) f
Ljungberg Anna, folkskollärare?1992: 124 f
Ljungberg Britta Christina 1927:165
Ljungberg Britta Christina 1927:200
Ljungberg Britta Christina 1931:157-161*)
Ljungberg Britta Christina 1942:36
Ljungberg Frans, skeppare?1995: 160 f
Ljungberg Fredrik Wilhelm, repslagare?1990: 182
Ljungberg N 1931:208*)
Ljungberg N 1932:210
Ljungberg P 1926:93
Ljungberg P 1927:200
Ljungberg P 1929:142
Ljungberg P 1931:157 f*)
Ljungberg P 1932:137
Ljungberg P 1936:51
Ljungberg P 1937:181
Ljungberg P 1937:197
Ljungberg P 1938:229
Ljungberg P 1938:38
Ljungberg P 1942:214
Ljungberg P 1943:104
Ljungberg P 1943:178
Ljungberg S 1930:232*)
Ljungberg S 1934:133 f*)
Ljungberg S 1935:243
Ljungberg S 1937:105
Ljungberg Sven, garverifabrikör?1991: 250 f*
Ljungberg, Anna, folkskollärarinna, led sf 2005:70, 72f, 75ff, 80ff*, 94f
Ljungberg, Fredrik, fotbollsspelare 2007:154f*
Ljungberg, släkten 2003: 89-97*, 2006:106f
Ljungdahl C G 1929:142
Ljungdahl G 1932:171
Ljungdahl Z J A F 1930:186
Ljunggren C A 1931:104
Ljunggren C A 1931:106
Ljunggren C A 1931:98
Ljunggren C A 1939:56
Ljunggren C A, lektor?1992: 180, 182, 200, 215, 1993: 209 f*, 1994: 205
Ljunggren G 1941:32 f
Ljunggren Gustaf (karta)?1993: 110*, 1995: 91*
Ljunggren Gustaf, kartograf?1993: 110, 121, 124 f, 1995: 91
Ljunggren Göthilda Wilhelmina Augusta 1931:199
Ljunggren Göthilda Wilhelmina Augusta 1937:259*) f
Ljunggren Håkan, lasarettsläkare 2010: 16
Ljunggren Karl-Gustav, professor?1991: 22, 25, 1997: 5, 2000: 40
Ljunggren, K 2003:140
Ljunggren, Torsten, fil dr 2003:296 *
Ljungman, Fredrik, metallarbetare 2003:183
Ljungnér f Hansson Birgitta ?2000: 286*
Ljungnér Gustaf, möbelsnickare?1996: 91
Ljungnér Sten, 2008: 219
Ljungqvist Anna 1939:245
Ljungqvist G A 1926:170*)
Ljungqvist G A 1929:143
Ljungqvist G A 1937:180*)
Ljungqvist M 1939:172
Ljungqvist N G 1939:176*)
Ljungskog, Susanne, tävlingscyklist 2004:173f*, 2007:154, 156*
Ljungström Lars, scoutledare 2008: 209, 212, 215*
Lodfeldt Lars-Olof, 2009: 150, 152
Lodhe G W 1930:103
Logh (Log, Loug, Louf) A 1930:60
Logh (Log, Loug, Louf) A 1934:171
Logh (Log, Loug, Louf) A 1935:96
Logh (Log, Loug, Louf) A 1936:121
Logh (Log, Loug, Louf) D 1934:171
Logh (Log, Loug, Louf) M 1934:171
Logh (Log, Loug, Louf) M 1936:118
Logh (Log, Loug, Louf) M 1936:125
Lohm (1750-t)  1936:10
Lohman Carl Petter Ulric, bodbetjänt?1993: 86
Lohman Elsa Katarina 1931:182
Lohmis handelsman 1936:9
Lokrantz Anna 1931:208*)
Lokrantz Anna 1932:210
Lokrantz Anna?1991: 227
Lokrantz G A 1930:184
Lokrantz G A 1930:189
Lokrantz G A?1993: 134
Lokrantz Gösta, tjänsteman?1989: 148 f, 1990: 258*
Lokrantz K 1927:204-205*)
Lokrantz Knut, fabrikör?1989: 147, 1991: 250 f*
Looft sadelmakare 1936:8
Lorentz Johanna 1935:72
Lorentz Johanna 1943:170
Lorentzon Waldemar, konstnär 2008: 146
Lorentzon Waldemar, konstnär?1989: 247 ff*, 1998: 157 f*, 183, 2001: 157, 224, 2002: 149*
Lorentzon, Bengt 2003:78, 2004:107
Lorentzon, Erik, sjökapten 2004:115 f*, 124f
Lorentzon, Oscar 2004:114f, 116-125*
Lorentzon, Waldemar, konstnär 2003:218
Lorentzson Arne, butiksanställd 2009: 170
Lovén, Anders, kanotist 2006:165
Lovisa Ulrika, drottning?1999: 108-113*
Lubinus, Tönnes Giertsen, rådman 2005:16
Lucas grovsmed 1942:111
Lucke, Pether, ärkebiskop 2003:75
Lucuus Mester 1936:124
Ludvigsen F 1926:161 f
Ludvigson Rune, fotbollsspelare 2011: 139, 142, 149, 151f, 154*
Ludvigsson Rune, fotbollsspelare, handbollsspelare?1997: 135*, 2002: 229*
Ludvigsson, Rune, fotbollsspelare 2006:103, 250
Lukaszewicz, Kamil A, konstnär 2007:290
Lund (Lundh, Lunnd) H 1930:66
Lund (Lundh, Lunnd) H 1931:180
Lund (Lundh, Lunnd) H 1934:158
Lund (Lundh, Lunnd) H 1934:182
Lund (Lundh, Lunnd) H 1934:59 f
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:102
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:127
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:129
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:146
Lund (Lundh, Lunnd) H 1935:97
Lund Amanda, fröken?1994: 162-166*
Lund G B 1943:196*)
Lund George, fil kand?2000: 105
Lund Henrich, skeppare 2008: 19, 23
Lund J 1942:63
Lund J 1942:66
Lund M 1925:113
Lund M 1925:115
Lund M 1927:35
Lund M 1929:142
Lund M 1932:19
Lund M 1936:48 f
Lund M 1938:22
Lund M 1938:234
Lund M 1938:236
Lund M 1942:32 f
Lund Magnus, handelsman?1989: 42
Lund Nils Pehrsson, befälhavare?1995: 127
Lund W 1934:158
Lundahl A 1936:11
Lundahl Daniel, kakelugnsmakare?1993: 122
Lundahl f Lidner Anna-Marie, telefonist?2002: 301*
Lundahl Nils, lantbrukare?1996: 16 f
Lundal Nils M, 2010: 296*
Lundal, Nils M, repslagare, diversearbetare 2004:230-237*, 2007: 249*
Lundal, Torsten 2006:151, 153*
Lundberg A 1937:14
Lundberg A M 1931:201
Lundberg Alfred, stenhuggare?1995: 161
Lundberg B 1938:234
Lundberg Bertil, redaktionssekreterare?1992: 274*
Lundberg C 1924:92-94*)
Lundberg C 1925:138
Lundberg C 1929:188
Lundberg C M 1925:35
Lundberg C M 1926:101
Lundberg C M 1928:5 f
Lundberg C M 1937:180*)
Lundberg C M 1937:211
Lundberg Carl, slottsvaktkarl?1992: 70
Lundberg E 1928:125
Lundberg Edw?1991: 98
Lundberg Edvard, trävaruhandlare?1989: 145*
Lundberg Elias, postmästare?1993: 73-76 (passim)
Lundberg Emmy 1931:224
Lundberg f Holmgren Aurora?1989: 145 f*
Lundberg G 1929:188
Lundberg glasmästare 1936:10
Lundberg Gustav, gymnast?2000: 149*
Lundberg handskmakare 1937:14
Lundberg handskmakare 1937:16
Lundberg Harry, sjukgymnast?2002: 169
Lundberg Hedvig 1927:133
Lundberg Hedvig 1931:223
Lundberg Helfrid Susanna 1929:37
Lundberg Ida, ordf Halmstads frisinnade kvinnor, ledamot sf 2011: 190, 194
Lundberg Inez, kyrkvaktmästare?1998: 244
Lundberg Ingrid, sjuksköterska?1989: 145
Lundberg Ivar, transportchef?1992: 283*
Lundberg J H 1924:89
Lundberg J H 1926:101
Lundberg J H 1926:62*)
Lundberg J H 1929:100 f
Lundberg J H 1929:105 f
Lundberg J H 1929:46 ff*)
Lundberg J H 1931:117 ff
Lundberg J H 1941:112
Lundberg J klädesfabrikör 1931:223 f
Lundberg J krögare 1936:47
Lundberg J krögare 1938:234
Lundberg J smedmästare 1927:52
Lundberg J smedmästare 1928:86
Lundberg J smedmästare 1929:188
Lundberg J smedmästare 1931:191
Lundberg J smedmästare 1932:137
Lundberg J smedmästare 1934:199
Lundberg J smedmästare 1935:200
Lundberg J smedmästare 1936:50 ff
Lundberg J smedmästare 1937:46
Lundberg J smedmästare 1937:63
Lundberg J smedmästare 1938:38
Lundberg J smedmästare 1940:38
Lundberg J, smedmästare?1989: 80, 83 f, 86
Lundberg Jeppe Andersson, sergeant?1993: 127
Lundberg Jon, smed?1992: 242
Lundberg Jonas, fabrikör?1995: 72
Lundberg Karin postexpeditör 1936:192*)
Lundberg Karin änkefru 1929:156
Lundberg Karin, ledamot sf 2011: 195*
Lundberg Karin, postexpeditör, led sf 2009: 63, 66*
Lundberg Karin, posttjänsteman?1989: 145, 1992: 234
Lundberg M 1938:66
Lundberg Magnus, revisor?1989: 145 f*
Lundberg Maj, 2009: 68
Lundberg N 1937:12
Lundberg N P 1932:92
Lundberg Nils, slottsvakt?1996: 36, 38 ff
Lundberg Olga, banktjänsteman?1989: 145
Lundberg S 1939:172
Lundberg S 1942:42
Lundberg Samuel, kustroddare?1989: 143-146*
Lundberg Sigrid Josefina?1989: 146
Lundberg skomakare 1925:113
Lundberg skomakare 1929:130
Lundberg skomakare 1937:30
Lundberg Susanna?1994: 94
Lundberg T 1928:67
Lundberg T 1930:232*)
Lundberg T 1942:197
Lundberg V 1941:132*)
Lundberg Åke, kamrer?2001: 286*
Lundberg, Erik, lärare 2004:255
Lundberg, Ida, småskollärarinna, led sf 2005:70, 73, 75f, 78, 83
Lundberg, Ingrid, sjuksköterska 2004:185-188*, 2005:83
Lundberg, Karin, postexpeditör, led sf 2004:185-188*, 2005:71f, 74,76f, 79, 82ff*, 2006:212
Lundberg, Olga, banktjänsteman 2004:185-188*, 2005:83
Lundberg, se Nylander Maria
Lundberg, Selma, telefonist 2006:67f
Lundblad S bankdirektör 1939:245
Lundblad S skomakare 1936:50
Lundblad Sofia 1933:138
Lundblad, se Bissmarck Hilma
Lundborg Anna 1936:253
Lundborg f Sköld Märta, speciallärare?1996: 275*
Lundborg Lennart (teckningar)?1994: 10*, 2002: 84*, 86*, 286
Lundborg Lennart, länsantikvarie 2008: 294
Lundborg Lennart, länsantikvarie 2009: 69
Lundborg Lennart, länsantikvarie 2010: 59, 244
Lundborg Lennart, länsantikvarie?1994: 10, 1999: 222, 2002: 84, 86, 286
Lundborg Ragnar, bokhandelsmedhjälpare 2009: 233, 238
Lundborg, Einar, flygkapten 2006:120, 125
Lundborg, Harald, tekniker 2005:278*
Lundborg, Lennart, länsantikvarie 2003:272f, 278, 2007:294*
Lundeberg Gerda 1939:245
Lundell Anna?1991: 227
Lundell J A 1924:88*)
Lundell J A 1929:42 ff*)
Lundell J A 1938:179
Lundell Karl-Erik, teol kand 2008: 80
Lundell N 1937:101
Lundell Ola, snickargesäll?1994: 95
Lundell, Karl-Erik, teol kand 2006:282*
Lundell, P Magnus 2006:125
Lundén Eskil Ragnar, orgelbyggare?2002: 49
Lundén Gust R, sparbankskamrer, led sf?1996: 97
Lundersten J 1934:207
Lundersten, se Ehrenborg Anna Catharina
Lundfeldt Bengt?1992: 75
Lundfeldt Johanna?1992: 75 f
Lundfeldt Nils, åkare?1992: 67
Lundgren Bertil, konstnär 2008: 191
Lundgren C 1926:181 f
Lundgren C 1928:97
Lundgren C 1929:171
Lundgren C 1929:173
Lundgren C 1936:137
Lundgren C 1938:79*)
Lundgren C 1938:86
Lundgren C 1938:89
Lundgren C 1938:97 f
Lundgren C 1940:178
Lundgren C 1943:11
Lundgren C 1943:13
Lundgren C 1943:16
Lundgren C 1943:173
Lundgren C 1943:21
Lundgren C 1943:31
Lundgren C 1943:34
Lundgren C 1943:47
Lundgren C O 1927:50
Lundgren Carl, stadsingenjör 2008: 64-70
Lundgren Emma Amalia 1942:238
Lundgren G hamnmästare 1925:120
Lundgren G hamnmästare 1929:141
Lundgren G hamnmästare 1930:227
Lundgren G hamnmästare 1930:229 f*)
Lundgren G hamnmästare 1932:120 f
Lundgren G hamnmästare 1932:128
Lundgren G hamnmästare 1932:134
Lundgren G hamnmästare 1932:139
Lundgren G hamnmästare 1932:77
Lundgren G hamnmästare 1932:82
Lundgren G hamnmästare 1932:85 f
Lundgren G hamnmästare 1932:89
Lundgren G hamnmästare 1932:99
Lundgren G hamnmästare 1935:216
Lundgren G hamnmästare 1936:130
Lundgren G handlande 1942:48
Lundgren G tapetsör 1936:192*)
Lundgren G tapetsör 1940:261*)
Lundgren G tapetsör 1940:265
Lundgren Gustaf, hamnmästare?1994: 37
Lundgren H 1927:70
Lundgren H 1929:208
Lundgren J civilingenjör 1932:94
Lundgren J skomakare 1927:52
Lundgren J skomakare 1929:131
Lundgren J skomakare 1936:50
Lundgren J skräddare 1928:217
Lundgren J skräddare 1928:32
Lundgren J skräddare 1937:15
Lundgren J smed 1925:113
Lundgren J smed 1925:115
Lundgren J smed 1926:172
Lundgren J smed 1927:49
Lundgren J smed 1929:130
Lundgren J smed 1935:232
Lundgren J smed 1936:47 ff
Lundgren J smed 1938:22
Lundgren J, smedålderman?1990: 174
Lundgren L 1928:31
Lundgren L 1928:33
Lundgren L 1929:122
Lundgren L 1937:14 ff
Lundgren L 1941:124
Lundgren Lennart, rektor?1997: 288*
Lundgren Lisen 1931:83
Lundgren Lovisa Ulrika 1942:210 f
Lundgren murmästare 1937:11
Lundgren O 1940:189
Lundgren O 1940:199
Lundgren plantör 1927:22
Lundgren plantör 1928:33
Lundgren Stig, yrkesvägledare?2001: 295*
Lundgren Susen 1936:192*)
Lundgren, Bengt, musiker 2005:203
Lundgren, se Ståhlgren Benedikta
Lundh A 1928:32
Lundh, se Ekvall Lilly
Lundholm Keith, skorstensfejargesäll 2009: 182
Lundholm Morgan, verkmästare 2009: 186, 188
Lundholm Vladimir, vaktmästare?1992: 273*
Lundin B M 1930:209
Lundin B M 1930:214
Lundin B M 1930:216
Lundin B M 1930:224
Lundin B M 1930:227
Lundin B M 1930:230
Lundin B M 1931:187*)
Lundin B M 1932:134 f
Lundin B M 1932:138
Lundin B M 1932:25 f
Lundin B M 1932:78
Lundin B M 1935:215
Lundin G 1937:141
Lundin G R 1925:76
Lundin G R 1928:91
Lundin G R 1929:171
Lundin G R 1929:63
Lundin G R 1929:65
Lundin G R 1930:174 ff
Lundin G R 1930:179*)
Lundin G R 1930:188
Lundin G R 1930:227
Lundin G R 1932:134*) f
Lundin G R 1932:138
Lundin G R 1938:57
Lundin G R 1938:83 f
Lundin G R 1938:90 ff
Lundin G R 1940:53
Lundin G R 1942:56
Lundin Gunilla Elisabeth 1929:60
Lundin Gustaf Rabe, drätselkamrerare?1995: 56
Lundin J J 1943:96
Lundin J P 1927:51
Lundin J P 1936:46 f
Lundin J P 1937:16
Lundin Johansdotter Johanna 1943:96
Lundkrantz August Werner?1994: 99
Lundkvist, Kalle 2006:108
Lundman C 1927:49
Lundman C 1937:12
Lundman smed 1936:9
Lundmark Ingegerd, båtvärdinna 2010: 32-49*
Lundmark Knut, professor 2010: 126, 128f, 131f
Lundqvist Anna-Lisa, bokbindare?1989: 113*
Lundqvist E A 1929:189
Lundqvist J P 1938:236
Lundqvist Lennart, kyrkogårdsarkitekt?1997: 80
Lundqvist Lennart, landskapsarkitekt 2008: 202
Lundqvist Malin 1931:159 f
Lundqvist Nils-Emil, ingenjör?1989: 1998: 15 f*, 148, 1999: 272 f*
Lundqvist P (1720-t) 1936:11
Lundqvist P (1720-t) 1936:21
Lundqvist P kakelugnsmakare (1810-t) 1927:50
Lundqvist P kakelugnsmakare (1810-t) 1928:32
Lundqvist P kakelugnsmakare (1810-t) 1936:46
Lundqvist P kakelugnsmakare (1810-t) 1937:14
Lundqvist Peter, kyrkoarkivarie 2009: 294*
Lundqvist Peter, kyrkoarkivarie 2011: 198
Lundqvist Peter?2000: 37 f
Lundqvist, Agnetha, butiksinnehavare 2007:253*
Lundqvist, Nils-Emil, lokalhistoriker 2004:251f, 2006:219
Lundqvist, Peter, arkivarie 2003:7, 11*, 272 *
Lundsgaard J C 1930:184
Lundström Arvid ?2000: 153*
Lundström L 1927:38
Lundström L 1929:143
Lundström L 1931:191
Lundström L 1933:11
Lundström L 1935:215 f
Lundström L 1937:197
Lundström L 1937:201
Lundström L 1938:38
Lundström L 1938:56
Lundström Ulf, 2008: 219
Lunell L 1932:200
Lunell, se Velin Hilda
Lutti D E 1932:140
Lyckborg A V, kronolänsman?1990: 174
Lücke C 1934:171
Lycke F 1925:13
Lycke H 1931:17
Lycke Peder, ärkebiskop?1991: 13, 1998: 45
Lydén A G 1937:147
Lydén C G 1928:102
Lydén C G 1937:140
Lykke (Lucke) P 1926:15
Lykke (Lucke) P 1930:58
Lykke (Lucke) P 1932:57
Lyon J 1928:231
Lyrholm bleckslagare 1928:46
Lyrholm bleckslagare 1929:131
Lysell Severina 1931:217
Lyth G W 1936:160
Lyttkens A 1937:108
Lyttkens A 1937:114
Lyttkens A 1937:117
Lyttkens E 1937:142
Lyttkens E 1937:149
Lyttkens E 1938:91
Lyttkens E 1940:224*)
Lyttkens Emil, ingenjör?1991: 98, 1993: 122, 1995: 116, 2002: 113
Lyttkens I 1937:102 ff
Lyttkens I 1937:108 f
Lyttkens I 1937:111
Lyttkens I 1937:114 ff
Lyttkens I 1937:120
Lyttkens I 1937:142 f
Lyttkens I 1937:185
Lyttkens I 1937:95*)
Lyttkens I 1937:97
Lyttkens I 1937:99
Lyttkens I 1938:84
Lyttkens Mina 1935:249*)
Lyttkens Mina 1935:251
Lyttkens Mina 1940:224*)
Lyttkens R 1933:170*)
Lyttkens R 1938:100
Lyttkens R 1938:82*)
Lyttkens R 1938:89
Lyttkens R 1943:49
Lyttkens R 1943:57 ff
Lyttkens Ragnar, stadsingenjör?1991: 191-198*, 1997: 161, 2000: 162-171, 2002: 113-118*
Lyttkens Yngve, författare?1999: 215, 219
Lyttkens, Bertil 2006:138
Lyttkens, familjen ?1992: 90
Lyttkens, Ragnar 2005:224-230*, 2006:131-138*
Lützow dansk överste 1935:51
Lützow dansk överste 1943:174
Lützow Joachim Frederik, dansk överstelöjtnant 2011: 101
Lützow, dansk fältöverste?2002: 96 f
Låftman löjtnant 1931:54*)
Lähdekorpi, Kari, travtränare 2005:182
Lärka Sigfrid, stins?2002: 152*
Löbbe Markus (Marcus, Marrkus) 1926:104
Löbbe Markus (Marcus, Marrkus) 1930:61
Löbbe Markus (Marcus, Marrkus) 1934:164
Löfberg A 1939:131
Löfblad F 1937:248
Löfblad, se Löfwing Maria Elisabeth
Löfgren David, handbollsspelare 2011: 14
Löfgren E 1934:198*)
Löfgren E 1941:132*)
Löfgren Edward, grosshandlare?1992: 244, 1999: 185-198* (passim)
Löfgren G 1931:54*)
Löfgren G W 1933:241*) f
Löfgren Gunnar, disponent?1999: 197*
Löfgren H 1932:237*) f
Löfgren H 1933:170*)
Löfgren Henning, kontorist?1991: 250 f*
Löfgren J P 1925:32
Löfgren J P 1925:34 f
Löfgren J P 1929:142
Löfgren J P 1933:22
Löfgren J P 1941:111
Löfgren J P 1941:125
Löfgren J P 1942:50
Löfgren J P, ombudsman?1991: 123
Löfgren Johan, tenngjutare?1999: 89
Löfgren Maria (Mia) 1931:105*)
Löfgren Maria (Mia) 1932:52
Löfgren Maria (Mia) 1936:194
Löfgren Maria (Mia) 1939:92
Löfgren Maria (Mia) 1942:177
Löfgren Maria (Mia) 1942:181*) f
Löfgren N 1931:54*)
Löfgren Nils hovrättsnotarie, grosshandlare?1993: 8*, 1998: 21, 1999: 191-198* (passim), 2000: 26
Löfgren Peter Oluf, hattmakare?1999: 89
Löfgren Sven?1993: 126
Löfkvist Yngve, skomakare?1991: 259*
Löfqvist J M 1929:142
Löfstedt, Gisela, kanotist 2006:165
Löfström C A 1924:102-103*)
Löfström C A 1928:212
Löfström C A 1934:198*)
Löfström C A 1942:235
Löfström C A 1943:117*)
Löfström C A 1943:124
Löfström C G 1937:101
Löfström C G 1937:105
Löfström C G 1937:107
Löfström C G 1937:109
Löfström C G 1937:114
Löfström C G 1937:142
Löfström C G 1943:105 f*)
Löfström C G 1943:124
Löfström H 1926:49
Löfström skräddare 1926:153
Löfström slaktare 1937:13
Löfving J 1937:248
Löfwing Maria Elisabeth 1937:248
Löhr d:y Hugo Fredrik, redaktör?1995: 53, 57 f, 1996: 12 ff, 2000: 91, 94-101*
Löhr d:ä Hugo Fredrik, lantmätare?1990: 173 f, 1994: 56 f, 2000: 85-89*
Löhr Daniel Georg, lantmätare?2000: 89-92
Löhr f Nordenberg Charlotta Fredrika?2000: 89-92*
Löhr f Åberg Hedvig Christina?2000: 85 f
Löhr H F lantmätare 1925:70
Löhr H F lantmätare 1929:211
Löhr H F lantmätare 1929:58
Löhr H F lantmätare 1930:159
Löhr H F lantmätare 1934:228
Löhr H F lantmätare 1935:203
Löhr H F lantmätare 1938:18
Löhr H F lantmätare 1938:22
Löhr H F redaktör 1928:162 f*)
Löhr H F redaktör 1941:261*)
Löhr H F redaktör 1941:264
Löhr H F redaktör 1942:197-202*)
Löhr Janne, lanthandlare?2000: 90, 92 ff’
Löhr Olga?2000: 91 f*
Löhr, släkten ?2000: 85-101
Lönberg A 1933:231
Lönberg Maria Christina 1933:233
Lönberg Maria Christina 1942:216
Lönberg Maria Christina 1942:245
Lönberg, se Pyhlson Anna Margaretha
Lönholt dansk smugglare 1932:181 f
Lönn Kurt, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 268
Lönnblad Sten, kriminalkommissarie, bokbindare?1989: 105-142* (passim), 134 ff*, 142
Lönnbom C F 1927:143
Löthman Sara Christina 1933:232
Löwbeer Hans, universitetskansler 2008: 176
Löwegren C G 1928:102
Löwegren C G 1929:66
Löwegren C G 1939:204 f
Löwegren C G 1941:180
Löwegren C G 1941:195
Löwenadler H 1939:253*)
Löwenadler H 1939:255
Löwenborg K F 1931:55
Löwenborg O V 1931:55 f*)
Löwenborg, se Hammarskjöld Vendela Teofila
Löwenborg, se Jägerskiöld Agda Maria
Löwenhielm Johanna (Jeanna) Sofia 1929:60
Lövin, Teuvo, musiker 2005:251-256

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"