Kaas Jörgensdatter, se Friis Sidsel
Kaas M 1926:107
Kaas M 1934:45
Kaas M 1934:71
Kaas M 1935:108
Kaas M 1941:22
Kaas M 1941:229
Kaas M 1942:170
Kaffa Gert, konstnär?1990: 241
Kagg Carin 1934:200
Kagg L 1939:114
Kagg Larsdotter, se Hård af Segerstad Brita
Kagg N 1934:75
Kagg N 1938:238
Kagg N 1940:8
Kagg N 1941:63
Kagg N 1941:95
Kagg N 1943:173
Kagg N M 1934:75
Kagg Nils, guvernör?2002: 30 f
Kagg, se Bonde Margaretha
Kahlmeter, Olof 2003:168
Kahlow Kerstin?2002: 215
Kahlow, Torsten, försäljningschef 2006:192-198*
Kalén J 1943:86
Kaliff Knut, orgelbyggare?2002: 60
Kalling Claes ?2000: 270*
Kalling Ulla ?2000: 270*
Kalling, Axel, löjtnant 2003:151
Kaminsky J 1932:14
Kammecker G 1933:202
Kammecker G 1933:215
Kammecker G 1933:220
Kammecker G 1933:222
Kammecker G 1933:224 f
Kamp S 1928:11
Kamstedt Torsten, affärsinnehavare 2011: 177
Kanth R 1928:102
Kanth Robert, ingenjör, direktör?1998: 218
Kantor J 1941:104
Kantor J 1941:197
Kardmark Reinhold ?2001: 276*
Karine (Suen Stures dotter) 1941:10
Karl Bernhard?1993: 150, 152
Karl Bonde (1000-talet) ?1997: 13 f
Karl IX  1931:14
Karl Smed 1933:157
Karl Smed 1934:153
Karl Svenske (pseud) ?1997: 5
Karl X Gustav  1928:27
Karl X Gustav  1930:66
Karl X Gustav  1935:24
Karl X Gustav  1935:28
Karl X Gustav  1941:63 ff
Karl X Gustav, svensk kung?1991: 63 f, 2001: 50 f
Karl XI  1924:23
Karl XI  1925:55
Karl XI  1928:143 ff
Karl XI  1928:27
Karl XI  1929:190
Karl XI  1929:74 f
Karl XI  1930:70
Karl XI  1932:60 f
Karl XI  1935:50
Karl XI  1935:64
Karl XI  1938:113
Karl XI  1938:133
Karl XI  1939:121
Karl XI  1941:66
Karl XI  1942:152
Karl XI  1943:173
Karl XI , svensk kung 2010: 58
Karl XI, svensk kung?1989: 14, 24 f, 1991: 68-75* (passim), 1994: 20 f*, 2001: 22, 222, 2002: 93, 96, 101 f
Karl XII  1928:28
Karl XII  1941:59
Karl XII  1941:66 ff
Karl XII  1943:76 ff
Karl XII, svensk kung?1991: 90
Karl XIV Gustaf, svensk kung?2002: 103
Karl XIV Johan  1928:196
Karl XIV Johan  1928:41 ff
Karl XIV Johan  1930:139
Karl XIV Johan  1932:23
Karl XIV Johan  1932:75
Karl XIV Johan  1934:195
Karl XV  1927:163
Karl XV  1928:162
Karl XV  1928:49
Karl XV  1934:212
Karl XV  1939:210
Karl XV, svensk kung?2002: 104-112
Karlberg Gustav, kapten, gymnastikledare?2000: 154
Karlberg, K-G, brandman 2003:113*
Karlberg, Lilly, kartriterska 2004:282*
Karldsun Attæ 1926:6
Karldsun Attæ 1933:109
Karlén C G, skomakare?2002: 132 f
Karlsdatter Kirsten (Kiersten, Kirstine, Kirstenn) 1935:135
Karlsen Jens (Jennis, Jenns) 1935:118
Karlsjö Bertil, bankdirektör?2001: 187-196
Karlsjö Bertil, lokalhistoriker 2008: 214*
Karlsjö Bertil, lokalhistoriker 2009: 175*
Karlsjö K E, lotsförman 2011: 120, 122*
Karlsjö Karl-Erik, lotsförman?1990: 181, 1991: 180, 185*, 1995: 158-164* (passim), 1998: 295*, 1999: 183, 2001: 169-186*
Karlsjö, Bertil , bankdirektör 2005:132, 135*, 2006:144, 148f
Karlsjö, Jonatan, kanotist 2006:165
Karlsjö, Oskar, kanotist 2006:165
Karlsjö, Rune 2005:135*
Karlson Holger 1934:27 f
Karlsson Arne, butiksanställd 2009: 170
Karlsson Arvid, motocrossförare 2008: 247, 249*
Karlsson B O 1943:41
Karlsson Bertil, 2009: 117
Karlsson Bror, folkparksföreståndare 2009: 256
Karlsson Bror, folkparksföreståndare 2010: 25
Karlsson E 1936:192*)
Karlsson Egron, disponent?1992: 240
Karlsson Elof, tjänsteman, ordf sf?1992: 247, 2002: 249, 251 f*
Karlsson Elsa ?2002: 285*
Karlsson Erik, handbollsspelare?2002: 229*
Karlsson Evald, direktör 2010: 26
Karlsson Georg, direktör?1992: 240
Karlsson Georg?1991: 172 f
Karlsson Gottfrid, chaufför?1999: 191 ff*, 200
Karlsson Gunnar ?2002: 229*
Karlsson Göran ?1999: 249*
Karlsson H G, naturinformatör 2011: 49
Karlsson Hildur, frälsningskapten?1989: 78
Karlsson Hilma?1992: 247
Karlsson Hugo, ks ordf i Simlångsdalen 2010: 26
Karlsson Hulda?1996: 95
Karlsson Håkan, energiverksanställd 2010: 50
Karlsson Inger, lärare 2009: 89ff*
Karlsson Ivar, bostadsinspektör 2010: 7
Karlsson Janne, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 274
Karlsson Johan ?2002: 285*
Karlsson Johan?1998: 242
Karlsson K A, målarmästare?1997: 224
Karlsson Karin ?2002: 285*
Karlsson Karl-Gunnar ?2002: 285*
Karlsson Klara?1998: 242
Karlsson Lars ?2002: 285*
Karlsson Malkolm, byggmästare?1992: 240
Karlsson Marianne?2000: 270 f*
Karlsson O V 1933:50
Karlsson Oskar?1998: 134
Karlsson Per Bertil, lokförare?1993: 307*
Karlsson Peter Axel?1993: 119
Karlsson Roland, fotbollsspelare?1997: 136*
Karlsson Rolf, silversmed?1997: 81
Karlsson Rune, fotbollsspelare 2011: 142, 144*
Karlsson S P 1929:168
Karlsson Sven ?2002: 285*
Karlsson Sven Peter, jordbrukare?1993: 140 f
Karlsson Torre, fotbollsspelare 2008: 240
Karlsson Åke ”Småland”?1996: 162 ff
Karlsson Åke?1993: 171
Karlsson, Arthur, bensinstationsföreståndare 2004:150
Karlsson, Artur 2004:173*
Karlsson, Bert ”Beje”, kanotist 2006:164
Karlsson, Bertil 2006:160
Karlsson, Bertil, bensinstationsinnehavare 2004:156f
Karlsson, Boris, musiker 2005:251-256*
Karlsson, Bror, folkparksföreståndare 2003:173f, 179, 2005:194
Karlsson, Evert, motocrossåkare 2005:164
Karlsson, Gerhard, SJ-anställd 2003:259*
Karlsson, Gert, bensinstationsinnehavare 2004:157
Karlsson, Greta 2006:247, 251*
Karlsson, H G, naturinformatör 2007:56*
Karlsson, Hasse 2006:160
Karlsson, Hilma, led sf 2005:71
Karlsson, John, fiskare 2003:229
Karlsson, Stig 2006:160
Karlsson, Sune, kanotist 2006:165
Karlsson, Åke, konditor 2003:298 *, 2004:222
Karlström S 1937:13
Karlzon P W, vägmästare 2010: 252
Karström W 1928:116
Karström W 1932:172
Karström W 1934:189
Kas(s)elberg S 1936:14
Kas(s)elberg S 1936:9
Kaschner, Kurt, kanotist 2006:165
Kasper Carl Frithiof, lots, skeppsmålare?1995: 163*
Kasper F 1936:175 ff
Kasper Frithiof, lots 2011: 122
Kastrup löjtnant 1930:189
Katarina (1400-t) 1941:207
Katt Bent 1935:107
Keck, Bo, författare 2007:162*
Keier, Axel, lokförare 2003:253*
Keij Andersdaater Karine 1926:113
Keij J J 1926:113
Keij J J 1934:170
Keij J J 1941:238 f
Kekonius Erik, rederidirektör 2010: 35, 45
Kelldsön Jon (Joen, Jonn) 1936:124
Kelldsönn Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:125
Kellesmedt Rafing 1936:122 f
Kemmer Hans, klockgjutare?2001: 19, 30
Kempis A 1927:17 ff
Kempis A 1935:193
Kempis A 1935:71
Kempis A 1935:74
Kempis A 1943:170
Kempis A F 1930:107 f
Kempis A F 1937:16
Kempis A F 1938:237
Kempis Arnout, redare?1990: 121
Kempis Arnut, köpman 2011: 110
Kempis H A 1927:19 f
Kempis H A 1936:12
Kempis Hindrich Adolph, köpman 2011: 110
Kenbolt O 1935:194
Key Jacob Jacobson, gästgivare?1993: 66-70
Key, släkten?1993: 69 f
Kidron C E R 1932:140
Kidron C E R 1932:80
Kidron E 1932:66
Kidron E D 1924:76
Kidron E D 1925:19
Kidron E D 1925:28
Kidron E D 1926:44*) ff
Kidron E D 1926:50 ff
Kidron E D 1927:178
Kidron E D 1927:183
Kidron E D 1929:139
Kidron E D 1929:91 ff*)
Kidron E D 1931:128
Kidron E D 1931:162 ff
Kidron E D 1932:157
Kidron E D 1932:65 f*)
Kidron E D 1935:198-210
Kidron E D 1935:218
Kidron E D 1938:219
Kidron E D 1940:30
Kidron E D 1941:99
Kidron E D 1943:96
Kidron Eric, prost?1989: 14
Kidron Erik Daniel, prost?1990: 87, 1992: 46, 1997: 68, 2001: 31
Kidron N 1932:140
Kidron N 1932:80
Kidron, se Stridbeck Sofia Catharina
Kiellman O F 1935:183
Kiellman O F 1939:180
Kienroth Johan Andreas?1993: 127
Kienroth Johan Casper?1993: 127
Kienroth Johan, handlande?1993: 126
Kierrulf C 1943:75
Kierrulf M 1927:90
Kierrulf M 1939:214
Kihlagård, Ewa-Marie, kårledare 2007:171*
Kihlberg (ev Kihlgren?) Anna Katharina 1926:42
Kihlberg Anna Katharina, änka?1992: 79
Kihlberg, Carl Oscar, sjökapten 2006:88*, 141
Kihlbom Ulrika Catharina 1933:232
Kihlén Carl Wilhelm, styrman?1999: 176-184*
Kilbom Karl, redaktör, led sf?1991: 191 f, 1995: 141-149*
Kildén Gunnar, rådman?1991: 210
Killander W 1937:148
Killander W 1937:151
Kilman H M (Max) 1928:56*)
Kilman H M (Max) 1931:46*) ff
Kilman H M (Max) 1939:208-212*)
Kilman H M (Max) 1939:46
Kilman Max, överste?1991: 202-207* (passim)
Kilman O J 1927:198*)
Kilman O J 1931:46
Kilman O J 1931:48*)
Kilman O J 1939:208
KIlman, se Borelius Britte-Louise
Kim(b) E 1935:111
Kim(b) J 1935:119
Kindberg A 1938:97
Kindberg A 1939:67 f
Kindberg A 1940:197*)
Kindberg A 1940:202
Kindberg Arvid, adjunkt, bibliotekarie?1991: 201, 1992: 107, 203
Kindberg Gerda?1994: 258 f*
Kindberg J 1929:201
Kindberg, Arvid, bibliotekarie 2006:51, 134
King, Paul R 2003:250f
King, Raymond 2003:249ff
Kinnander Ulrika Elisabeth (Lizzie) 1934:242
Kinnemond Christina 1934:81
Kinroth (Kienroth) J C 1936:10
Kinroth (Kienroth) J C 1936:12
Kinroth (Kienroth) J C 1936:37
Kinroth (Kienroth) J C 1941:124
Kinroth Anna Maria?1994: 76, 1995: 124
Kirkegaard Marika, grevinna?1996: 216
Kirsten, häxanklagad?2000: 40
Kiälberg Sven?2002: 35
Kjeld vognmand 1935:115
Kjellberg C F O, målarmästare?1992: 150
Kjellberg C L 1927:48
Kjellberg C L 1928:47
Kjellberg Karl-Johan, skeppare?2002: 222
Kjellberg Sven, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 268
Kjellberg, Stig C:son, bankdirektör 2003:292 *
Kjellgren Sven, slaktare?1994: 94
Kjellin Ulrika 1932:170
Kjellman Hilding, landshövding?1998: 279*, 281, 1999: 263*
Kjellman Karin, 2009: 68
Kjellman kustsergeant 1932:174
Kjellman kustsergeant 1932:180
Kjellman Maria Kristina 1928:140
Kjellman, Hilding, landshövding 2003:179
Kjellsson Kjell, handbollsspelare 2010: 205f*
Kjellsson Kjell, handbollsspelare?2002: 231*
Kjellström O 1930:244-245*)
Kjellström Per Larsson, fastighetsägare, vaktmästare?1998: 136, 138 f
Kjernås C A 1938:227
Kjerrgren (Kärrgren) Nils, antikhandlande?1993: 124
Kjerrgren F K?1996: 91
Kjerrgren G 1937:262*)
Kjerrgren G 1937:265
Kjerrgren Gustaf Fredrik?1993: 124
Kjerrgren Johan Alfred?1993: 124
Kjerrgren L 1927:51
Kjerrgren L 1930:11
Kjerrgren Lars, snickarmästare?1992: 62, 75
Kjerrgren S 1940:40
Kjerrgren Stig-Boris, maskinist, led sf, gymnast?1991: 257*, 2000: 155*
Kjerrgren traktör 1925:114
Kjerrgren Yngve, cellist?2001: 255, 259*
Kjerrström Anders?1993: 126
Kjerrström G, urmakare?1991: 193
Klauser Bengt, ingenjör?1997: 292*
Klauser-Hallberg f Berggren Ingeborg, sekreterare?1996: 278*
Kleberg Emma Antonia?1993: 129
Kleen Carolina Johanna 1942:215
Kleen P S 1927:200
Kleen, fältkamrerare?1990: 174
Kléen, se Blomberg  1934:187 ff
Kléen, se Blomberg  1935:186
Kléen, se Blomberg  1935:188 ff
Kléen, se Blomberg  1942:215
Kléen, se Blomberg Dorothea
Kléen, se Blomberg N J 1929:209 f
Klein G 1934:166
Klein G 1935:119
Kleman Ellen, journalist 2008: 36, 38
Klemits (Klemmins) Börsemager 1934:147
Klemits (Klemmins) Börsemager 1935:121
Klemming V 1937:125
Klemming V 1937:127
Klerfalk, Annakarin, fil kand 2007:264*
Kleverström (Klewerström) Berta 1925:72
Kleverström (Klewerström) H J 1926:117
Kleverström (Klewerström) H J 1929:57 f
Kleverström (Klewerström) H J 1935:199
Kleverström (Klewerström) H J 1935:202 f
Kleverström (Klewerström) H J 1935:208
Kleverström (Klewerström) H J 1937:181 f*)
Kleverström (Klewerström) H J 1937:184
Kleverström (Klewerström) H J 1937:189
Kleverström (Klewerström) H J 1937:194
Kleverström (Klewerström) H J 1937:204
Kleverström (Klewerström) H J 1938:20
Kleverström (Klewerström) J 1927:23 f
Kleverström (Klewerström) J 1927:29
Kleverström (Klewerström) J 1936:17 f
Kleverström (Klewerström) O 1930:177
Kleverström (Klewerström) O 1930:188
Kleynsmied Peder, borgare?1991: 25
Klim E 1934:171
Klinckow J F 1939:131
Klinghammer V 1934:242
Klinghammer, se Nyman Inez Hildur
Klinker Anna Magdalena 1929:38
Klinker Axel, gymnast?2000: 153*
Klinker, Agda, stadsdiakonissa 2005:73
Klinkow S 1929:25 f
Klinkow S 1936:11
Klinkow S 1940:18
Klinteberg af, se Falk Hedvig
Klinteberg P 1934:87
Klinteberg W 1934:87 f
Klinteberg W 1937:29
Klinteberg, se Faxe Anna Maria
Klintin T 1934:199
Klintman B K 1940:257
Klintman f Thulin Lilly?1992: 259, 263
Klintman, se Thulin Lilly Augusta Mathilda
Klipping Erik, dansk kung 2008: 13
Kludt Mattis 1934:171
Kludt Mattis 1936:118
Kludt Mattis 1936:122
Kludt Mattis 1936:126
Knagge Juliana 1941:10
Knape Olof, redare?1990: 121
Knaust, se Andersson Sophie
Knebel Johann Carl, vattenfabrikant 2008: 42-47*
Knebel, f. Andreasdotter Johanna Sofia, 2008: 42-47*
Kneip Carl O, fabriksföreståndare?1993: 113
Kniep barberare 1925:124
Kniep M 1934:103
Kniep M 1941:83
Kniphoff Cilla 1926:113
Knoch byggmästare 1942:47
Knopper Ingeborg 1935:116
Knoppi Bencth 1934:171
Knoppi Per 1933:149
Knoppi Per 1934:171
Knorring N N 1934:203
Knud (Knudt) Blytekker 1935:115
Knud (Knudt) Skomager 1934:152
Knud (Knudt) Skomager 1936:123
Knud (Knudt) Skredder 1934:152
Knud (Knudt) Smed (Smedt) 1934:153
Knud (Knudt) Smed (Smedt) 1936:122
Knudsdatter Kirsten (Kiersten, Kirstine, Kirstenn) 1935:130
Knudsen Björn 1935:99
Knudsen Björn, landsdomare?1992: 11
Knudsen Hans (Hanns) 1935:128
Knudsen i Ydrilt Gunde 1935:130
Knudsen J 1935:131
Knudsen J 1935:133
Knudsen J 1935:136
Knudsen J 1935:138
Knudsen J 1935:140
Knudsen J 1935:142
Knudsen Jakob, kapten?1992: 46
Knudsen N 1935:130
Knudsen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:128
Knudsen Slett  1930:60
Knudsen Slett  1934:172
Knudsen Slett  1940:161
Knudssenn Thor (Thoer) 1936:123
Knudsson Knud (Knudt) 1941:6
Knudsön Niels (Nills, Nils) 1936:126
Knudzdotter Ellen (Elline) 1925:8
Knudzdotter Ellen (Elline) 1934:152
Knudzdotter Ellen (Elline) 1937:156
Knut biskop 1934:20
Knut hertig 1941:62
Knut hertig 1943:174
Knut hertig 1943:180
Knut, halländsk hertig?1992: 8
Knuthson P 1935:72
Knuthson P 1943:170
Knutsson A 1928:188
Knutsson Anna Kristina, fotobiträde 2010: 103f, 109
Knutsson Anna, byrådirektör?1991: 145*, 148
Knutsson Artur, frisörmästare?1998: 271
Knutsson Bertil, bagarmästare?1993: 201
Knutsson C C 1934:201
Knutsson Erik, hertig?1995: 65
Knutsson Eva, fotograf 2010: 102-119
Knutsson f Larsson Anna?1993: 295
Knutsson Gustav, folkskollärare?1997: 74
Knutsson Håkan 1926:7
Knutsson Inga ?1991: 145*
Knutsson J 1932:80
Knutsson Jonas, mjölnare?1992: 66
Knutsson Josefina?1991: 145 f*, 146*
Knutsson K P 1929:71
Knutsson K P 1936:255*) f
Knutsson Karl ?1991: 145*
Knutsson Karl P, folkskollärare?1992: 125
Knutsson Karl VIII 1928:22
Knutsson Karl VIII 1934:22 f
Knutsson Karl VIII 1937:69
Knutsson Karl VIII 1941:62
Knutsson Kilian?1991: 145
Knutsson Nils, grosshandlare?1993: 295
Knutsson Peter?1993: 120
Knutsson, Bertil, bagare 2004:221
Knös Anna Wilhelmina Katarina 1931:58
Knös Henrika Charlotta Axelina 1931:46
Koch A 1936:118
Koch A 1936:126
Koch A 1940:152
Koch J 1934:166
Koch J 1935:11
Koch Johanna Maria Dorothea 1937:248
Koch M 1934:166
Koch N 1936:118
Koch N 1936:125
Koch N 1940:152
Koch-Schmidt P G 1929:66*)
Koch-Schmidt, se Ryder Else Ernesta Johanne
Kock (Kok, Kåck) J 1934:167
Kock (Kok, Kåck) J 1935:110
Kock (Kok, Kåck) J 1935:140
Kock (Kok, Kåck) J 1940:152
Kock (Kok, Kåck) J 1940:158
Kock (Kok, Kåck) J 1940:160
Kock (Kok, Kåck) L E (G?) 1927:146
Kock (Kok, Kåck) L E (G?) 1928:47
Kock (Kok, Kåck) L E (G?) 1932:28 ff
Kock (Kok, Kåck) Peder (A) borgare (1620-t) 1934:166
Kock (Kok, Kåck) Peder (A) borgare (1620-t) 1935:116
Kock (Kok, Kåck) Peter skrivare (1560-t) 1938:118
Kock (Kok, Kåck) Peter skrivare (1560-t) 1938:134
Kock (Kok, Kåck) Peter skrivare (1560-t) 1938:136
Kock (Kok, Kåck) Petter (1690-t) 1935:71 ff
Kock (Kok, Kåck) Petter (1690-t) 1943:170
Kohrtz Bengt Fredrik, smedmästare?1990: 181
Kokoschka Oskar, konstnär 2008: 188
Kollberg (släkten)  1936:246-253*)
Kollberg (släkten) A F 1936:253
Kollberg (släkten) Alma Fredrika 1936:253
Kollberg (släkten) Anna Barbara (f 1811) 1936:248
Kollberg (släkten) Anna Barbara (f 1927) 1936:253
Kollberg (släkten) Anna Sofia Christina 1936:249
Kollberg (släkten) Augusta Fredrika 1936:252
Kollberg (släkten) Augusta Fredrika 1942:253
Kollberg (släkten) C (1810-t) 1925:114
Kollberg (släkten) C (1810-t) 1928:40
Kollberg (släkten) C (1810-t) 1937:30
Kollberg (släkten) C G 1936:253
Kollberg (släkten) C L 1936:131 f
Kollberg (släkten) C L 1936:150
Kollberg (släkten) C L 1936:154
Kollberg (släkten) C L 1936:157
Kollberg (släkten) C L 1936:160
Kollberg (släkten) C L 1936:164
Kollberg (släkten) C L 1936:249 ff*)
Kollberg (släkten) C L 1937:105
Kollberg (släkten) C L 1938:47
Kollberg (släkten) C L G 1936:252
Kollberg (släkten) C M 1925:99
Kollberg (släkten) C M 1928:85
Kollberg (släkten) C M 1928:89
Kollberg (släkten) C M 1929:142
Kollberg (släkten) C M 1932:137
Kollberg (släkten) C M 1932:214
Kollberg (släkten) C M 1932:217 ff
Kollberg (släkten) C M 1932:77*)
Kollberg (släkten) C M 1932:92
Kollberg (släkten) C M 1935:199
Kollberg (släkten) C M 1935:203
Kollberg (släkten) C M 1936:246 ff*)
Kollberg (släkten) C M 1936:50 f
Kollberg (släkten) C M 1937:197
Kollberg (släkten) C M 1937:50
Kollberg (släkten) C M 1938:39
Kollberg (släkten) C M 1941:111
Kollberg (släkten) C M 1942:253
Kollberg (släkten) C M 1942:49
Kollberg (släkten) C M 1943:103
Kollberg (släkten) Caspar (1750-t) 1936:11
Kollberg (släkten) Christina Maria 1936:180*)
Kollberg (släkten) Christina Maria 1936:246
Kollberg (släkten) Christina Sofia (Kerstin) 1936:253
Kollberg (släkten) E G M 1936:251*) f
Kollberg (släkten) G H 1936:253
Kollberg (släkten) G M 1936:252
Kollberg (släkten) Hedvig Johanna Louise 1936:252
Kollberg (släkten) Ingrid Sophia 1929:50
Kollberg (släkten) Ingrid Sophia 1936:246
Kollberg (släkten) J G M 1936:252
Kollberg (släkten) K L F 1936:253
Kollberg (släkten) K O M 1936:253
Kollberg (släkten) L A E 1936:253
Kollberg (släkten) O 1925:135
Kollberg (släkten) O 1926:152
Kollberg (släkten) O 1926:186
Kollberg (släkten) O 1926:59
Kollberg (släkten) O 1927:160
Kollberg (släkten) O 1927:35
Kollberg (släkten) O 1930:137
Kollberg (släkten) O 1932:16
Kollberg (släkten) O 1932:20
Kollberg (släkten) O 1932:231
Kollberg (släkten) O 1935:232
Kollberg (släkten) O 1936:18 f
Kollberg (släkten) O 1936:246
Kollberg (släkten) O 1936:47 f
Kollberg (släkten) O 1937:19
Kollberg (släkten) O 1938:235
Kollberg (släkten) O 1941:111
Kollberg (släkten) O 1941:124
Kollberg (släkten) O M 1925:98*)
Kollberg (släkten) O M 1930:189
Kollberg (släkten) O M 1936:248 f*)
Kollberg (släkten) Olivia Elisabeth 1936:248
Kollberg (släkten) P L 1928:46
Kollberg (släkten) R F 1936:252
Kollberg (släkten) R H 1936:253
Kollberg (släkten) Ulla 1936:252 f
Kollberg (släkten) Ulrika Lovisa 1931:197
Kollberg (släkten) Ulrika Lovisa 1932:231
Kollberg (släkten) Ulrika Lovisa 1932:233
Kollberg (släkten) Ulrika Lovisa 1936:248
Kollberg (släkten), se Carlsson Alma Charlotta
Kollberg (släkten), se Dahl Christine Louise
Kollberg (släkten), se Ewert Selma
Kollberg (släkten), se Jessen Ingeborg Maria
Kollberg (släkten), se Jungstedt Karin Matilda
Kollberg (släkten), se Lundborg Anna
Kollberg (släkten), se Nordling Karin
Kollberg (släkten), se Paulson Emma Signe Julia
Kollberg (släkten), se Staël von Holstein Eva Ulrika (Ulla)
Kollberg (släkten), se Staël von Holstein Julia Maria
Kollberg (släkten), se Wessberg Anna Barbara (f 1783)
Kollberg Alfred, överdirektör?1993: 78
Kollberg Bror-Gustaf?1993: 99
Kollberg Carl Ludvig, skeppsredare, led sf?1993: 92-99*
Kollberg Carl Magnus, handlande, skeppsredare, led sf?1989: 87, 1990: 182, 1993: 89 f*, 92, 1997: 84 f, 2000: 106, 109
Kollberg Caspar Olufsson, kyrkväktare?1993: 78 f
Kollberg Claes?1993: 99
Kollberg Erik, vice konsul?1993: 223
Kollberg f Dahl Christine Louise?1993: 90, 97
Kollberg f Ewert Zelma Leontina?1993: 93
Kollberg f Larsdotter Ingrid, piga?1993: 79 f
Kollberg f Nordlinger Cathrina (Karin)?1993: 91
Kollberg f Staël von Holstein Eva Ulrika?1993: 93
Kollberg f Staël von Holstein Julia Maria?1993: 96
Kollberg f Wessberg Anna Barbara?1993: 80 f, 89
Kollberg Gösta?1993: 99
Kollberg Johan Gustaf Magnus, grosshandlare, skeppsredare?1993: 92, 96-99
Kollberg Louise?1993: 99
Kollberg Ludvig, civilekonom?1990: 26, 41, 43, 51, 1993: 9*, 99, 1995: 225-231*, 1997: 276*, 1998: 16, 1999: 58, 222, 2000: 25*, 27*, 42
Kollberg Magnus, perukmakare?1993: 79 f
Kollberg Olaus, skeppsredare, rådman?1989: 42, 1990: 182, 1992: 142, 1993: 80-89
Kollberg Olof Malte, handlande?1993: 91 f*
Kollberg Olof?1993: 99
Kollberg Robert Fredrik, godsägare?1993: 93
Kollberg, Anna 2003:9
Kollberg, Carl Magnus 2004:63
Kollberg, Ludvig, civilekonom 2003:9, 12, 82, 2006:278f*
Kollberg, släkten ?1993: 78-101
Kollinius Thecla Elisabeth 1932:162
Kollner Jonas 1936:8
Konradsson Ing-Marie ?1989: 137*
Korall Johanna 1935:72
Korall Johanna 1943:170
Kornhall David, fil dr, docent 2011: 76-82
Kort Jens (Jennis, Jenns) 1934:171
Koschell Eleonora Elisabeth 1934:87
Kraag Lars, 2009: 35
Kraag Niels, 2009: 35
Krabbe Elisabeth 1934:69
Krabbe H 1930:126
Krabbe H 1936:119
Krabbe H 1936:126
Krabbe Ivar, befälhavare?1993: 78
Krabbe N 1934:58
Krabbe N 1934:72
Krabbe N 1939:111 f
Krabbe N 1941:63
Krabbe Niels, dansk kommendant, länsherre?1991: 57*, 2001: 46-49, 222
Krabbe P 1940:160
Krabbe T 1926:10
Krabbe, Jörgen 2006:37
Krabbe, Tyge, marsk 2003:30
Krage  A 1934:171
Krage  A 1935:140
Krahmer Beda Ann 1932:162
Kraitz, Gustav, konstnär 2007:17
Kraitz, Ulla, konstnär 2007:17
Kramer Günter, 2011: 297*
Kramsjö, Bertil, bensinstationsföreståndare 2005:231
Krani Henrik (Henrich, Hendri(c)k, Hen(n)drich, Hinrigh, Hinrik) 1934:163
Krans Chr 1941:125
Krantz Emma, sömmerska?1998: 102-105*
Krantz Olof, kommunalarbetare?1991: 195 f
Krashaus, Chorenhard Marik von, major 2003:40, 50
Krassow Carl Gustaf von, ryttmästare?1992: 71, 1994: 91
Krassow f Holmgren Amelie von ?1989: 145*
Krassow P 1929:142
Krassow von C 1926:171
Krassow von Ulrica 1934:83
Krejci Karel, kapellmästare 2008: 212
Krejci Karel, musiker, konstnär?2000: 260*, 2001: 249-261*, 2002: 283, 2002: försättsblad*
Kremmer Walther 1934:150
Kristensson R 1939:244
Kristensson, se Bissmarck Helfrid
Kristian I  1925:6
Kristian I  1930:49
Kristian I  1933:149
Kristian I  1934:12
Kristian I  1934:180
Kristian I  1934:22 f
Kristian I  1934:31
Kristian I  1935:91
Kristian I  1937:69
Kristian I  1941:89
Kristian I  1942:12 f
Kristian II  1928:22
Kristian II  1930:125
Kristian II  1930:47
Kristian II  1930:60
Kristian II  1934:11 f
Kristian II  1934:16
Kristian II  1934:25 f
Kristian II  1934:33
Kristian II  1935:92
Kristian II  1941:62
Kristian III  1925:52
Kristian III  1926:154 f
Kristian III  1928:23
Kristian III  1929:112
Kristian III  1930:125
Kristian III  1933:165
Kristian III  1934:180
Kristian III  1934:26 ff
Kristian III  1934:33 ff
Kristian III  1937:73
Kristian III  1939:105
Kristian III  1941:8
Kristian IV  1924:10
Kristian IV  1924:24
Kristian IV  1924:27
Kristian IV  1924:8
Kristian IV  1925:46
Kristian IV  1926:107
Kristian IV  1926:13
Kristian IV  1926:161 f
Kristian IV  1926:27
Kristian IV  1928:123
Kristian IV  1928:23 ff
Kristian IV  1929:18
Kristian IV  1929:190
Kristian IV  1930:128
Kristian IV  1930:53 f
Kristian IV  1931:14
Kristian IV  1931:22
Kristian IV  1931:27
Kristian IV  1931:30
Kristian IV  1933:144
Kristian IV  1933:165
Kristian IV  1934:44 ff
Kristian IV  1935:233 ff
Kristian IV  1936:27
Kristian IV  1936:71 f
Kristian IV  1937:157
Kristian IV  1937:75
Kristian IV  1938:107
Kristian IV  1939:107
Kristian IV  1939:109
Kristian IV  1939:112
Kristian IV  1941:63
Kristian IV  1942:102
Kristian IV  1942:105
Kristian IV  1942:113
Kristian IV  1942:117 f
Kristian IV  1942:143 f
Kristian IV  1942:166 f
Kristian IV  1942:90 f
Kristian IV  1942:96 ff
Kristian IV  1943:173
Kristian IV, dansk kung?1991: 53*
Kristiansen f Frummerin Liv ?1999: 285*
Kristiansen Johan, köpman?1992: 237
Kristianson, Olle 2006:248
Kristiansson Axel, riksdagsledamot 2008: 179
Kristiansson C 1929:163
Kristiansson N A 1929:168
Kristiansson Roland, handbollsspelare?2002: 231*
Kristiansson S 1940:113-143
Kristiansson Thure, arrendator?2000: 225
Kristiansson, Erik 2006:150
Kristina  dansk drottning 1926:6
Kristina  dansk drottning 1928:22
Kristina  svensk drottning från Stumbelen (Stommeln) 1925:48
Kristina 1928:190 f
Kristina 1928:27
Kristina 1929:190
Kristina 1930:100
Kristina 1930:64 ff
Kristina 1930:89
Kristina 1930:93
Kristina 1931:171
Kristina 1931:180
Kristina 1934:48
Kristina 1934:52
Kristina 1934:60 ff
Kristina 1935:10 ff
Kristina 1935:26 f
Kristina 1935:66
Kristina 1937:60
Kristina 1938:112
Kristina 1938:131
Kristina 1939:116
Kristina 1941:63
Kristina 1941:94
Kristirn Skomagare 1925:7
Kristirn Skomagare 1933:150
Kristirn Skomagare 1934:151
Kristofer, dansk hertig, kung 2003:26, 74, 2004:18
Kristoffer av Oldenburg  1925:52
Kristoffer av Oldenburg  1930:127
Kristoffer av Oldenburg  1930:51
Kristoffer av Oldenburg  1930:60
Kristoffer av Oldenburg  1933:165
Kristoffer av Oldenburg  1934:33
Kristoffer av Oldenburg  1935:92 f
Kristoffer av Oldenburg  1941:112
Kristoffer av Oldenburg  1941:7
Kristoffer av Oldenburg  1943:174
Kristoffer I  1933:163
Kristoffer I  1942:89
Kristoffer II  1926:78
Kristoffer II  1926:80 ff
Kristoffer II  1927:103 f
Kristoffer II  1930:46
Kristoffer II  1933:146
Kristoffer II  1934:5 ff
Kristoffer II  1941:62
Kristoffer II  1942:12
Kristoffer II  1942:89
Kristoffer III  1928:22
Kristoffer III  1930:47
Kristoffer III  1934:11
Kristoffer III  1934:13
Kristoffer III  1934:18
Kristoffer III  1934:22
Kristoffer III  1941:62
Kristoffer III  1941:7
Kristoffer III  1942:91
Kristofferson Anna 1932:208*)
Kristoffersson E 1936:192*)
Kristoffersson Egon, folkskollärare, rektor, sf ordf 2010: 147, 151, 155*
Kristoffersson Siv, folkskollärare 2010: 147-155*
Kristoffersson Siv, lärare, flickscoutledare 2008: 224
Kristoffersson Svea, 2010: 148
Kristoffersson, Egon, ordf sf 2004:238, 2005:69
Krocander Anders, slottspräst?1989: 17
Krogberg H 1936:11
Krogberg H 1936:13
Krok A 1935:74
Krok A 1943:170
Krook H 1935:194
Krook H 1936:9
Krook hattmakare 1936:11
Krook-Larsson Inga, småskollärarinna?1989: 199-209*
Krudd Esbjörn 1930:58
Krumlinde Anna 1928:205-211
Krumlinde Anna 1936:254*)
Krumlinde Anna 1936:256
Krumlinde H J 1938:37*)
Krumlinde H J 1938:40
Krumlinde H J 1938:47
Krumlinde H J 1938:91
Krumlinde H J 1942:56
Krumlinde H J 1943:111*)
Krumlinde H J 1943:114
Krumlinde H J 1943:117
Krumlinde H J 1943:124
Krumlinde Olof, konstnär?1992: 266 f*
Krumlinde Waldemar, gymnast?2000: 149*
Krumme N 1934:27 f
Krummedige H 1926:9
Krummedige H 1934:155
Krummedige H 1934:24 f
Krummedige H 1934:31
Krummedige H 1934:65 f
Krummedige H 1934:68
Krummedige Henrik, officer?1991: 35
Krummedige, se Rud Anna
Krus ”gefrijdare” (furir), 2011: 84, 86, 89
Krus T 1936:119
Krus T 1936:124
Krusberg Gösta, fotbollsspelare 208: 242
Krusberg Gösta, fotbollsspelare?1995: 200, 1997: 131
Krusberg, Gösta, fotbollsspelare 2003:255 f, 2006:109
Kruse (Krusæ) Envoldt 1942:169
Kruse (Krusæ) Esbjörn 1934:161 f
Kruse (Krusæ) Esbjörn 1934:180
Kruse (Krusæ) G 1925:13
Krusell Ingrid, flickscoutledare 2008: 224
Krutmeijer H H, kapten?1991: 123, 2000: 124
Krutmejer Henrik 1928:60-72*)
Krutmejer Henrik 1931:63
Krutmejer Henrik 1931:66
Krutmejer Henrik 1932:200
Krutmejer Henrik 1933:70 f*)
Krutmejer Herman H 1928:61*)
Krutmejer Herman H 1932:196
Krutmejer Herman H 1936:139
Krutmejer Herman H 1936:157
Krutmejer Herman H 1936:88
Krutmejer Herman H 1937:217
Krutmejer Herman H 1938:78
Krutmejer Herman H 1939:6
Krutmejer Herman H 1942:51
Krutmejer Herman H 1942:54
Krutmejer Herman H 1942:57
Krutmejer, se Nordén Justina
Kruuse Anna Charlotta 1934:83
Kruuse Beata Wilhelmina 1934:84
Kruuse Magnus, flygtekniker?1998: 308*
Krüger A D 1924:74
Krüger A D 1927:124
Krüger A D 1927:54
Krüger A D 1928:125
Krüger A D 1928:30
Krüger A V 1933:50
Krüger A V 1941:170
Krüger Anders David, apotekare?2002: 74 f
Krüger Brita Margaretha 1928:125
Krüger Einar, konstnär?2002: 136 f
Krüger Wilhelm, byrådirektör?1997: 287*
Krüger Wilhelm, scoutavdelningschef 2008: 209, 211, 215*
Krüger, se Edman Catharina
Kröger Carolina Mathilda 1935:243
Kröger Laurentia 1926:19
Kröger P G 1926:19
Kröger P G 1927:36
Kröger P G 1930:5 f
Kröger P G 1932:8
Kröger P G 1936:18 f
Kröger P G 1938:233
Krönlein A 1936:203
Krönlein Birgitta?2000: 270 f*
Krönlein C 1936:202
Kuchler Egon, tryckeriägare?2002: 239 f
Kuchler P O H 1928:177 f
Kuchler Paul, bokbindare?1989: 111, 115 f
Kuchler Rolf, affärsägare?2000: 25*, 27*, 2002: 238
Kuchler, Greta 2004:280*
Kuchler, Rose-Marie, barn- och ungdomsansvarig, Svenska kyrkan 2007:267*
Kugelberg C 1942:251
Kull A 1936:175
Kull Ingrid 1942:246
Kull J G 1941:126 ff
Kull J G 1942:246
Kull J G 1943:96 f
Kull J W 1928:38 f
Kull J W 1938:237
Kull J W 1941:126
Kull, Alban, direktör 2004:269*
Kullberg D 1924:74
Kullberg D 1926:131 ff
Kullberg D 1932:156 f
Kullberg D 1938:237
Kullberg Maria 1932:70
Kullberg P 1937:16
Kulldt Gunde 1936:124
Kullman Hans Peter, kronolots?1995: 104
Kulp f Stutz Fredrika Juliana Catarina, änka?1995: 98
Kumlin, Nelly 2003:72 ff
Kurtz von J A 1931:35
Kusburger , korpral 2011: 84, 87
Kuut, se Rosenstielke Brita Catharina Carlsdotter
Kuylenstierna Brita, vargungeledare 2008: 211, 215
Kuylenstierna Brita, vargungeledare 2009: 63, 68
Kuylenstierna C J 1928:54*)
Kuylenstierna C J 1929:162
Kuylenstierna C J 1937:108
Kuylenstierna C J 1937:118
Kuylenstierna C J 1939:46
Kuylenstierna C J 1940:224
Kuylenstierna C J 1942:43
Kuylenstierna C J 1942:45
Kuylenstierna C J 1942:58
Kuylenstierna C J 1943:103
Kuylenstierna Carl, godsägare?1990: 102, 175, 1991: 134, 137 f, 1997: 82, 191
Kuylenstierna Eva, scoutledare 2008: 215
Kuylenstierna G 1941:80
Kuylenstierna G 1941:82
Kuylenstierna N F 1928:180 f
Kuylenstierna Nathalia Charlotte Elisabeth 1929:60
Kvibling Stig, fotbollsspelare 2011: 152, 154
Kyle Beata 1934:79
Kåhre C 1928:32
Kåhre C 1928:36
Kåhre C 1936:46
Kåhre C 1937:14 f
Kåhre C 1941:124
Kåhre C 1943:203 f
Kåhre C 1943:92
Kåhre Carl, guldsmed?1994: 91
Kåhre Johannes, urmakare?1996: 72
Kåhre T 1927:52
Kåhre T 1936:50 ff
Kåhre T 1937:181
Kåhre T 1938:226
Kåhre T 1938:235
Kåhre, Tobias, guldsmed 2003:47
Kållberg, Kalle 2006:156
Kåre J 1935:194
Kälebo Karl-Erik, kriminalkommissarie?1996: 220-260*
Käll Emma?1991: 227
Käll G A 1925:145
Käll, Sven, bensinstationsföreståndare 2005:231
Källqvist Erik?1998: 202
Källström Charles, kapten i frälsningsarmén?1991: 116, 118 f
Kärrgren Gustaf, rostmästare?1999: 191, 193*, 200
Köbmandt(t) Anders köpman 1934:151
Köbmandt(t) Anders köpman 1936:123
Köbmandt(t) Anders köpman 1940:151
Köbmandt(t) Anders köpman 1940:158
Köhlberg G 1930:151
Köhlberg R 1941:73
Köhler Barbro ?1994: 264*
Köhler Björn, överläkare?1993: 137
Köhler Carl Erik Wilhelm von, sjökapten?1993: 92, 84
Köhler David, bokbindare?1989: 113*, 122, 128
Köhler f Kollberg Hedvig Johanna Louise von?1993: 92
Köhler S 1928:102
Köhler S 1940:230
Köhler W von (målning)?1993: 84*
Köhler von C E W 1936:252
Köhler von, se Kollberg Hedvig Johanna Louise
Köller smed 1936:9
Köllerström Gustav, stuveriarbetare?1992: 275*
König kvinna (1880-t) 1927:198*)
Köpke husarvaktmästare 1937:11
Körling Felix, musikdirektör 2008: 186
Körling Felix, musikdirektör 2009: 203, 254
Körling Felix, musikdirektör, organist?1991: 193 f, 200, 209, 1994: 258 f*, 1995: 166, 1997: 113, 1999: 131 f, 214, 218 f, 2001: 223 ff*, 2002: 46, 48*
Körling J F A 1928:57
Körling J F A 1929:188*) f
Körling J F A 1931:104
Körling J F A 1931:110
Körling J F A 1932:47*)
Körling J F A 1939:97
Körling J F A 1941:130*) f
Körling J F A 1942:183
Körling S A 1941:130
Körling, Felix, musikdirektör 2003:162, 2005:115*, 2006:120, 128, 239, 2007:177
Körningh (Kiörning) A 1934:171
Körningh (Kiörning) N 1936:118
Körningh (Kiörning) N 1936:124

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"