Fagerberg E G 1940:101
Fagerberg E G 1940:105
Fagerberg E G 1940:99*)
Fagerström Hans, konstnär 2008: 188
Fagerström Hans, konstnär?1997: 80
Fahlström L 1940:217
Fahlström, se Ranck Kristina Elisabet
Fahnehielm, major?1991: 95 f
Fahnehjelm major 1928:132
Fajersson Anne-Maria ?1994: 188*
Fajersson Harry ?1994: 201*
Falchenberg, se Falchovius Jens Pedersson
Falchovius Ingrid 1927:120
Falchovius Jens Pedersson 1932:153 f
Falck A 1928:104 ff
Falck A 1932:65
Falck Bertil, arkitekt?1990: 235*
Falck C G 1942:223 f
Falck G E 1925:135
Falck G E 1934:121*)
Falck G E 1934:124
Falck G E 1936:197
Falck G E 1937:185 f
Falck G E 1942:226
Falck G E 1942:228
Falck G E 1942:36
Falck G E 1942:43
Falck G E 1943:177
Falck G E, handlande?1990: 175, 1993: 122, 142
Falck H 1938:237
Falck häradsskrivare 1937:11
Falck Jacob 1928:106
Falck Jacob 1929:76
Falck Jacob 1929:81 f
Falck Jacob 1929:87 ff
Falck Jacob 1929:98
Falck Jacob 1932:65
Falck Jacob 1938:237
Falck Jonas 1935:195
Falck Jöns 1936:8
Falck, August, skådespelare 2006:91-98
Falck, se Bergius Helena
Falck, se Printzler Ingeborg Gustafva
Falike Berna, arkivarbetare?1992: 251, 254
Falk A 1937:12
Falk C H 1931:44 f*)
Falk G J 1933:50*)
Falk Gustaf, stadsfiskal 2009: 63
Falk H A 1931:44
Falk Hedvig 1934:88
Falk J 1931:98
Falk Sven, strandridare?1994: 37, 1990: 68
Falk, Anders, kanotist 2006:165
Falk, se Geijer Brita Christina
Falk, se Julin Anna Elisabeth
Falk, se Laurell Regina Amalia
Falkman C J F 1939:246
Falkman Catharina Maria 1932:17
Falkman Catharina Maria 1933:231
Falkman C-J 1939:246
Falkman H F 1939:246
Falkman J 1935:225
Falkman J 1939:228 f
Falkman, se Bissmarck Aina
Falkström, Bertil, bensinstationsinnehavare 2004:153
Falster J 1930:51
Falster J 1934:33
Falster J 1939:105
Falster J 1941:8
Faltin Bergliot ?1992: 260*
Faltzburg A 1934:80 f
Faltzburg A 1935:77 f
Faltzburg A 1939:126
Faltzburg A 1939:230
Faltzburg A 1941:68
Faltzburg von J 1934:80
Faltzburg, se Hagemeister Anna Eleonora
Faltzburg, se Örnestedt Sophia
Fanér John, kyrkvärd?1997: 201, 203
Fass, Gustaf, byfogde 2005:16
Fast G 1925:62
Fasth Bengt, handbollsspelare?2002: 231*
Fattighusa-Gustav 2006:156f
Faurell A B 1929:26 f
Faurell Andreas Benedictus, stadsfältskär?1994: 76, 1995: 124, 1996: 39
Faurell Anna Maria?1994: 74 f, 1995: 124
Faurell F A 1927:180
Faurell H H 1924:78
Faurell H H 1925:113
Faurell H H 1925:115
Faurell H H 1926:19
Faurell H H 1926:48
Faurell H H 1926:50
Faurell H H 1927:48
Faurell H H 1928:40
Faurell H H 1928:42
Faurell H H 1929:132
Faurell H H 1929:140 f
Faurell H H 1929:27
Faurell H H 1930:137
Faurell H H 1931:185 f
Faurell H H 1932:19
Faurell H H 1934:225 ff
Faurell H H 1935:199
Faurell H H 1935:201
Faurell H H 1936:47 ff
Faurell H H 1937:12
Faurell H H 1937:42
Faurell H H 1937:44
Faurell H H 1938:22
Faurell H H 1938:224 f
Faurell H H 1938:237
Faurell H H 1940:30
Faurell H H 1941:111
Faurell H H 1941:124
Faurell H H 1942:206
Faurell H H 1943:187 ff
Faurell H, bagare?1993: 112
Faurell Maria 1943:187
Faurell, H, bagare, kyrkvärd 2003:45
Faxe Anna Maria 1934:87
Faxe C G 1940:185
Fehrman D 1925:31
Feltborg Gunnar, kapten?1998: 15*
Feltborg, Gunnar se Johnsson, Gunnar
Ferm Carl Oscar, 2011: 133*
Ferm Oscar, ordf Halmstads Motorbåtsklubb 2011: 124f, 127f, 131ff, 135ff*
Ferm Sten, fotbollsspelare 2008: 243
Fernborg A J 1930:176
Fernborg A J 1930:188 ff*)
Fernfelt, Margareta, kanotist 2006:164
Ferntoft, Nils E, bankdirektör 2007:258*
Ferox”, se Anderson” F lektor
Fersen von Charlotta Fredrika 1940:215
Fersen von F 1934:73
Fersen von F 1935:42
Fersen von F 1935:47
Fersen von H 1934:80
Fersen von R J 1927:155
Fersen von R J 1927:18
Fersen von R J 1934:80
Fersen von R J 1939:125
Fersen von, se Burth Catharina Elisabeth
Fersen von, se Ungern-Sternberg Anna Sophia
Fexen, se Lundberg Johan Henning
Fick V O A 1930:162
Fick V O A 1930:23
Fick V O A 1936:202
Fick V O A 1938:65
Fick V O A 1938:90 ff
Fick V O A 1942:210 f
Fick V O A 1942:52
Fick V O A 1943:156 ff*)
Fick V O A 1943:162 f
Fick, se Lundgren Lovisa Ulrika
Figrell (Figräl) tygvaktare 1935:71
Figrell (Figräl) tygvaktare 1935:73
Figrell (Figräl) tygvaktare 1943:170
Filip av Mansfelt  1928:24
Filip av Mansfelt  1935:237
Filqvist adjutant 1927:86
Finde Aage 1934:170
Finde se Aage
Finkanett, Lars, båtsman, spelman 2007:176
Finnberg Viktor, polisman?1992: 199
Fischer M 1934:182
Fischerström Chr 1927:48
Fischerström Chr 1928:37
Fischerström Chr 1936:46 f
Fischerström Chr 1937:30
Fischerström J, landskamrerare?1994: 81
Fischerström Maria Margaretha Sofia 1932:182
Fischerström Maria Margaretha Sofia 1934:238
Fischerström N J 1926:136
Fischerström N J 1929:132
Fischerström N J 1932:182
Fischerström N J 1934:238
Fischerström, se Malm Maria Katarina
Fjaestad, Gustaf, konstnär 2006:120
Fjaestad, Maja, konstnär 2006:120, 122f
Flech W 1936:119
Flech W 1936:126
Fleetwood  1934:82
Fleetwood C M 1933:204 f
Fleetwood C M 1934:82
Fleetwood C M 1943:74
Fleetwood Gwendolen?1991: 227
Fleetwood Hedvig Beata 1934:82
Fleetwood, se Rehnberg Hedvig Charlotta
Fleetwood, se Stralenberg Maria Eleonora
Fleming (Flemming) C 1928:25
Fleming (Flemming) C 1935:238
Fleming (Flemming) Ingeborg 1934:81
Fleming (Flemming) Märtha 1934:78
Fleming (Flemming) Märtha 1939:149
Fleming (Flemming) Märtha 1940:214
Fleming, Märtha 2003:36
Flenner f Andersson Birgit, handsktillskärerska?2002: 298*
Flenner f Jönsson Iris Hilda, ekonomiöreståndare?1995: 279*
Flinck C M 1926:53*) f
Flinck C M 1926:70
Flinck C M 1928:129
Flinck C M 1932:183
Flinck C M 1940:32
Flinck Carl Magnus, folkskollärare?1992: 81, 84, 105
Flinck, Carl Magnus, folkskollärare 2003:103
Flodin C E 1927:59
Flodin Carl-Erik, arkitekt 2008: 169
Flodin Carl-Erik, arkitekt 2009: 154*
Florell provisor 1938:234
Floris de Vriendt Cornelis 1937:73
Fock färgare 1936:8
Fock H 1934:206
Fock H A 1926:92*)
Fock H A 1926:94*) f
Fock H J 1934:206 f
Fock H J 1935:80
Fock H J 1942:18
Fock, se Möller Johanna Juliana
Fock, se: Creutz Brita
Fock, se: Dellwig Anna Margaretha
Fock, se: Uggla Christina
Fockler Carl Axel, 2009: 221f, 224f
Fogelklou E W 1928:101
Fogelklou E W 1931:54*)
Fogelklou E W 1933:44*) ff
Fogelklou E W 1933:53
Fogelklou E W 1933:59
Fogelklou E W 1937:141
Fogelklou E W 1938:42
Fogelklou E W 1938:58
Fogelklou E W 1940:45
Fogelklou Ernst, rådman?1993: 222 f*
Fogelklou f Olsson Elsa ?1991: 249*
Fogelklou Gösta, scoutavdelningschef 2008: 210ff*
Fogelklou J F 1933:44
Fogelklou, Ernst, rådman 2003:171f
Fogelklou, se Olsson Elsa
Fogelklou, se Persson Maria
Fogelqvist, Gustav, överlärare 2005:272*
Folkesson Mats, länsantikvarie 2009: 119
Folkow F U 1936:192*)
Folkow F U 1940:192
Folkow F U 1940:199
Folkow, Sigrid 2004:273*
Fonthin N G 1929:80 f
Fonthin N G 1929:85
Fonthin N G 1932:155
Foratt Margareta 1939:150
Fornander Katarina Helena 1933:136
Fornell Rolf?1998: 205 f*, 209*, 214
Fornstedt Ulf, 2008: 170
Forsberg August, transportarbetare?2001: 61
Forsberg Bertil, överstelöjtnant?1994: 276*
Forsberg C G 1937:263*)
Forsberg f Hellström Anne-Marie, kartriterska?1993: 315*
Forsberg Leif, fotbollsspelare 2011: 151*
Forsberg N A 1932:234
Forsberg N A 1938:143*) f
Forsberg N A 1938:40
Forsberg Napoleon, brottare 2008: 82
Forsberg Napoleon, brottare 2009: 66
Forsberg Napoleon, brottare, fotbollsspelare?1995: 214, 1997: 128*, 141, 2001: 144*
Forsberg Nils, ordf ks Kalmar 2011: 230
Forsberg P R 1936:155 f
Forsberg, se Hammar Ulrika Lovisa
Forsberg, Sten, försäljare 2003:301 *
Forsbäck P 1928:102
Forsbäck Patrik, kronofogde?1991: 191 f
Forsell Anna 1932:55*) f
Forsell Marie Luise 1927:7 f
Forser Bengt, arkitekt?2001: 103
Forserus Gerd, 2009: 68
Forseth Einar, konstnär, professor?1989: 210-222, 2000: 218
Forsgren, Lennart, travkusk 2005:181f*
Forsner Thorild, rektor 2010: 15
Forssman E 1937:255
Forssman, se Wallberg Gerda Maria
Forthmeiier  Uno, arkitekt 2009: 189-215*
Forthmeiier Hanna, fotograf 2009: 190f*
Forthmeiier Hans, major 2009: 189, 196, 203
Forthmeiier Johansson Anna, 2009: 190
Forthmeiier Johansson Axel, 2009: 190
Forthmeiier Johansson Torsten, 2009: 190
Forthmeiier Lars-Uno, 2009: 212
Forthmeiier Olof (Ola), fotograf 2009: 190f*
Forthmeiier S U 1929:71
Forthmeiier S U 1943:36 f
Forthmeiier S U 1943:57
Forthmeiier S Uno, arkitekt?1992: 87, 239, 1993: 162, 1997: 161, 163, 2001: 88, 93 f, 103
Forthmeiier Uno, arkitekt 2008: 142
Frænkel F M 1929:209
Franchell Bengt, sjökapten?1993: 306*
Franchell M P 1931:208*)
Franchell M P 1932:210
Franchell Mia?1992: 146
Franchell Olof Viggo?1989: 147 f
Francke C P S 1942:232
Francke Carl, fabrikör 2009: 221, 225
Francke Carl, fabrikör?1995: 247
Francke Curt, fabrikör, konsul?1996: 142
Francke Gurli, 2009: 222
Francke W G 1929:163
Francke, Christer, musiker 2005:251-256*
Francois Mathilda Victoria?1996: 103
Frandsen V 1939:5
Frandsen Viggo, skeppsbyggmästare 2008: 116, 128
Frandsen Viggo, skeppsbyggmästare?1990: 122, 1992: 269, 1994: 111-124*
Frandsen, Viggo, skeppsbyggmästare 2004:63 – 66, 79, 81
Fransson f Johansson Greta, föreståndare?1993: 312*
Fransson Gullan, tekn bitr?2002: 79*
Franzén John, 2009: 66
Franzén Torsten, skoldirektör 2010: 15
Freckman C A, 2010: 195
Freckman Christian August, tivoliföreståndare?1991: 143, 1995: 113, 1997: 160, 2001: 140
Freckman f Petersen Anna?1991: 143
Fredblad Gösta, arkitekt 2008: 198
Frederiksen T 1935:117
Frederiksen T 1935:119
Frederiksen T 1935:121
Frederiksen T 1935:123
Frederiksen T 1935:125
Fredrich Bardskærer 1934:148
Fredrich Henrik (Henrich, Hendri(c)k, Hen(n)drich, Hinrigh, Hinrik) 1936:126
Fredrich Kremmer 1934:150
Fredrichsen, Pechter, handelsman 2005:18
Fredrici P 1927:125
Fredrici, se Göthendahl Anna Brita
Fredricksen van den Enden, Loreens 2005:18
Fredrik I  1925:10 f
Fredrik I  1926:10
Fredrik I  1926:12
Fredrik I  1926:5
Fredrik I  1928:190
Fredrik I  1928:28
Fredrik I  1930:126 f
Fredrik I  1933:129
Fredrik I  1933:161
Fredrik I  1933:166
Fredrik I  1934:25 f
Fredrik I  1934:32 f
Fredrik I  1939:104
Fredrik I  1941:89
Fredrik I svensk konung 1941:60
Fredrik I svensk konung 1943:75
Fredrik II  1924:71
Fredrik II  1925:11
Fredrik II  1926:10
Fredrik II  1926:12 f
Fredrik II  1928:190
Fredrik II  1928:23
Fredrik II  1929:14 f
Fredrik II  1929:194
Fredrik II  1930:128
Fredrik II  1930:51
Fredrik II  1931:16
Fredrik II  1931:174
Fredrik II  1933:165
Fredrik II  1933:167
Fredrik II  1934:33
Fredrik II  1934:37 ff
Fredrik II  1934:70
Fredrik II  1937:69
Fredrik II  1937:73
Fredrik II  1937:76 ff
Fredrik II  1938:108
Fredrik II  1938:117
Fredrik II  1938:124
Fredrik II  1938:217
Fredrik II  1939:106
Fredrik II  1940:145
Fredrik II  1940:149
Fredrik II  1941:62
Fredrik II  1941:8
Fredrik II  1941:89 f
Fredrik II  1941:93
Fredrik II  1942:105
Fredrik II  1942:98 ff
Fredrik II  1943:173
Fredrik II  1943:176
Fredrik II, dansk kung 2003:28, 76, 2006:40-45
Fredrik III  1930:70
Fredrik III  1941:64
Fredrik III , dansk kung 2008: 12
Fredrik III, dansk kung?2001: 50, 53 f
Fredrika Dorothea Wilhelmina 1928:34
Fredrika Dorothea Wilhelmina 1928:39
Fredrikson Per H, hamnchef 2009: 164f, 166*
Fredrikson Per, hamnchef?1993: 119
Fredrikson Per-Hugo, 2009: 162, 164, 166ff*
Fredrikson Signe, se Diebitsch, Signe :
Fredriksson Birger H, lotsålderman?1994: 100
Fredriksson C J 1928:102
Fredriksson C J 1930:232*)
Fredriksson C J 1934:198*)
Fredriksson C J 1939:205
Fredriksson C J, konsul?1993: 138, 223, 1997: 191
Fredriksson J 1930:87
Fredriksson L 1941:124
Fredriksson Lennart ”Fredde”, handbollsspelare 2010: 202
Fredriksson Marie, artist 2010: 291*
Fredriksson, familjen (Jutagård) ?1998: 151
Fredriksson, Gert, kanotist 2006:164
Fredriksson, Marie, sångerska 2005:252-255*
Fredriksson, se Enbohm Christina Maria
Frejdh, Uno, skogsinspektor 2006:284*
Fremdling Erik, frisörmästare?1998: 268
Frende  1936:123
Frende Michelssenn  1940:151
Frende Michelssenn  1940:159
Fresk L 1937:250
Friberg Agneta?1993: 125
Friberg Arne, skorstensfejarmästare 2009: 188
Friberg Chr 1928:160
Friberg Chr 1937:15
Friberg Christian, slottsvaktkarl?1993: 119
Friberg Jöns Johansson, arbetskarl?1995: 99
Friberg P 1937:15
Friberg, Elsa, affärsföreståndarinna 2006:79
Friborg von J 1931:13
Friborg von M 1942:107
Friborg, J von? Jörgen (Jörgenn, Görgen Murmester 1931:17
Friborg, J von? Jörgen (Jörgenn, Görgen Murmester 1934:151
Friborg, J von? Jörgen (Jörgenn, Görgen Murmester 1939:109
Friborg, J von? Jörgen (Jörgenn, Görgen Murmester 1942:114
Fridh Arvid, 2010: 202
Fridh Arvid, handbollsledare?2002: 228
Fridh Erik, fotbollsspelare?1994: 184*, 186*
Fridman Sigrid, skulptör 2008: 36
Fridström Viktor ?2001: 276*
Fried Paul, skådespelare, präst 2010: 292*
Fried Paul, skådespelare, präst 2011: 9
Friedlund T 1940:184
Friedrich Dieter, 2008: 304
Friedrichson van der Emden Lorentz, källarmästare?1993: 68
Fries Bertil, arkitekt?2002: 209
Fries E 1929:103
Fries J 1929:106*)
Fries J 1929:109 f
Fries T 1929:103
Friesen von O 1942:255
Friesen von O 1942:257*)
Frietzsch Hans Christoff, orgelbyggare?2002: 31 ff
Friis Chr 1928:25
Friis Chr 1935:234
Friis E 1934:170
Friis J 1934:170
Friis Sidsel Jörgensdatter 1941:229
Frijs G 1941:125
Frijs R 1935:195
Frisberg Margir, gymnastikledare?2000: 159 f, 2002: 266
Frisk Bertil, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 268
Frisk Thomas, konstnär 2008: 193f
Frisk, Bertil, musiker 2005:251-256*
Frisk, Erik 2005:226
Friström Viktor?2001: 276
Frobenius Walther, civilingenjör?2002: 54
Frode Axel, direktör, gymnast?2000: 153*
Frode J D, bankvaktmästare?2000: 102-105
Frode J J 1925:114
Frode J J 1925:134 ff
Frode J J 1927:49
Frode J J 1936:51
Frode J J 1937:44
Frode John, skomakaremästare?1993: 137
From, Gösta, tävlingscyklist 2004:172f*
Frost rådman 1935:71 f
Frost rådman 1935:74
Frost rådman 1938:124
Frost rådman 1938:127 f
Frost rådman 1938:130
Frost rådman 1938:132
Frost rådman 1943:170
Frygilli Johannes 1932:58
Fryklund Sigrid, föreståndarinna?1993: 158
från Knebildstorp Hans (Hanns) 1935:131
Fröberg J H N 1930:232*)
Fröberg J H N 1941:258
Fröberg, se Sydow Elisabeth Charlotta Wilhelmina
Fröding Göte, hälsovårdsinspektör 2009: 273
Frölich Sigyn 1932:208*)
Fröman C O, förste lantmätare?1993: 222
Fuell Morten (Morthen) 1935:138
Fuhre Arvid, arkitekt?2001: 94
Funch J, kapten, gymnastikledare?2000: 154
Funch kapten 1931:54*)
Funck Nils, styrman?2002: 264
Funcke, Greta, simhoppare 2003:179, 2004:175f*
Fundell E G, bokhandlare 2009: 240
Furuträd C G 1927:29
Furuträd C G 1927:43
Furuträd C G 1927:54 f
Furuträd C G 1927:66 f
Furuträd C G 1927:91
Furuträd C G 1929:200 ff
Furuträd C G 1929:77 f
Furuträd C G 1930:87 f
Furuträd C G 1930:98
Furuträd C G 1933:223
Furuträd C G 1933:226
Furuträd C G 1936:74
Furuträd Carl Gabriel, stadssekreterare?1990: 121
Furuträd Gabriel, stadssekreterare 2011: 102f, 112
Furuträd, se Möller Charlotta Johanna
Fykell, Christina, konditor 2007:284
Fynbo Hans (Hanns) 1934:157
Fynne Jens (Jennis, Jenns) 1934:170
Fåhræus J F 1934:190 f
Fälldin Thorbjörn, statsminister 2008: 180
Fönbo Jep (Jæp) 1934:157
Fönbo Jep (Jæp) 1936:123
Föndbo Jören (Jörenn 1936:117
Föndbo Jören (Jörenn 1936:125
Försslöf, se Jöran i F
Förstberg J P 1929:155

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"