Cagge H 1925:10
Cajander A J 1930:11
Calissendorff Bernt, tekniker?1990: 237
Calissendorff Ma-Lou, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010: 146
Callander Brita Maria 1939:233
Callmander sadelmakare 1936:11
Carelius (1750-t)  1936:110
Carl Magnus, konstnär 2006:213
Carl XVI Gustaf, kung 2007:306*, 308f*
Carlander Carl-Olof, vice VD 2009: 236
Carlander John, skräddaremästare 2009: 170f*
Carlander, Gunnar, golfspelare 2003:152f*
Carlberg C J 1927:182 f
Carlberg J 1938:101
Carlberg underlöjtnant 1931:54*)
Carlbom A 1925:145
Carldén Elin?1998: 211
Carlén G J G 1925:43 f
Carlén G J G 1928:66
Carlén G J G 1928:69
Carlén G J G 1933:61-93*)
Carlén G J G 1937:88
Carlsdotter Johanna Christina?1995: 104
Carlson A H 1927:198*)
Carlson A H 1929:215-216*)
Carlson Arvid, konstnär?1996: 144, 147, 1997: 192, 203, 1998: 184, 2002: 168
Carlson Hasse, filialföreståndare?1998: 19
Carlson Hasse, lagledare 2010: 206*
Carlson Inga-Lill?1998: 19
Carlson Ruth 1938:212*)
Carlson, Gunnel, trädgårdskonsulent2007:55*
Carlson, Hasse, idrottsman 2004:175
Carlson, Inga-Lill Wiberg 2004:177f*
Carlsson ”Jätte-Emil”, fotbollsspelare 2008: 240
Carlsson ”Rolle”, 2011: 141*
Carlsson A J 1934:198*)
Carlsson A J 1937:203
Carlsson Alfred?1999: 198
Carlsson Alma Charlotta 1936:253
Carlsson Alma?1992: 238
Carlsson August, åkare?1994: 103
Carlsson Axel ?1995: 146*
Carlsson Bertil ”Smen”, hamnarbetare 2009: 120
Carlsson C 1929:198 ff
Carlsson C A 1931:108
Carlsson C G 1943:196*)
Carlsson C G, brödutkörare, handbollsledare?1993: 177 f, 2002: 224, 230*
Carlsson C J 1924:66
Carlsson C J 1926:101 f
Carlsson C J 1926:163
Carlsson C J 1926:34 f*)
Carlsson C J 1927:154 f
Carlsson C J 1928:51
Carlsson C J 1928:53
Carlsson C J 1932:166
Carlsson C J 1935:216
Carlsson C J 1939:97
Carlsson C J 1941:128 ff*)
Carlsson Carl ?1992: 169*
Carlsson Carl Axel, målarmästare?1992: 107, 1993: 181
Carlsson Carl J, musikdirektör 2008: 186
Carlsson Carl Jakob, organist?2002: 45
Carlsson Carl Johan, orgelbyggare?2002: 42
Carlsson Carl Julius?1990: 199
Carlsson Carl Magnus, sjöman?1993: 138, 1995: 126-130*, 1997: 86
Carlsson Carolina Fredrika 1929:37
Carlsson E 1939:245
Carlsson E, fotbollsspelare?1997: 128*
Carlsson Emil, sprutlackerare, fotbollsspelare?2001: 146 ff*
Carlsson Eric W, chaufför, bibliotekarie?1993: 316*
Carlsson Erik, målare?1993: 177-182*
Carlsson Ernst, byggmästare?1997: 210
Carlsson Ernst, chaufför 2009: 46
Carlsson Evy Anna 1939:245
Carlsson F A 1937:101
Carlsson f Nilsson Ingrid?1991: 184 ff*
Carlsson G H 1936:192*)
Carlsson g Johansson Ing-Britt?2002: 227
Carlsson Gunnar, lantbrukare 2009: 46
Carlsson Gösta, skeppare, skeppsmäklare 2010: 297f*
Carlsson Gösta, skeppare?1994: 117
Carlsson Hans, 2011: 175*
Carlsson Hans, bokhandlare 2009: 237f*
Carlsson Hans, företagare?1998: 198
Carlsson Hasse ?1998: 19*
Carlsson Helge, köpman?1990: 259*
Carlsson Inga-Lill ?1998: 19*
Carlsson J P 1933:15*)
Carlsson J P 1933:18
Carlsson J P 1933:25
Carlsson J P 1933:43
Carlsson Johan Ludvig?2002: 100
Carlsson Johan, stationsförman?1998: 231, 233
Carlsson Johan, tryckare?1990: 110
Carlsson L J 1931:231-232*)
Carlsson Lars, avdelningsdirektör?2001: 290*
Carlsson Lars, polisman 2009: 47-51*
Carlsson Lars, postexpeditör?1989: 147
Carlsson Mats, bokhandlare 2009: 237, 239*
Carlsson N G 1926:19
Carlsson N G 1929:168
Carlsson N G 1934:118*)
Carlsson N G 1934:121 ff
Carlsson N G 1938:56
Carlsson Olle, sjöman?1994: 117
Carlsson P 1927:186*)
Carlsson P A 1935:215
Carlsson P A, handlare?1992: 238, 1997: 96
Carlsson P M 1928:102
Carlsson P M 1928:97
Carlsson P M 1934:198*)
Carlsson P M 1934:243 f*)
Carlsson postiljon 1943:9
Carlsson Roland, ackvisitör 2010: 21
Carlsson Roland, ackvisitör?2002: 255, 265
Carlsson Rudolf, lantbrukare 2011: 202f*
Carlsson S 1941:132*)
Carlsson Sven ?2002: 295*
Carlsson T A , handlande?1991: 185
Carlsson underlöjtnant 1931:48*)
Carlsson Ville, fanjunkare 2009: 68
Carlsson Wivve, revyartist?2002: 266
Carlsson Åke, 2011: 175*
Carlsson, Arne 2006:234
Carlsson, Augusta, telefonist 2006:67
Carlsson, Carin 2006:82f
Carlsson, Carl-Eibert, skräddare, affärsinnehavare 2006:78-85
Carlsson, Egron, flygare 2003:193 f
Carlsson, Emma, affärsinnehavare 2006:79f*
Carlsson, f. Svensson Åsa, bordtennisspelare 2010: 232
Carlsson, Gösta, skutskeppare 2006:223*
Carlsson, Hans, bokhandlare 2006:264*
Carlsson, Hilding, bensinstationsinnehavare 2004:142
Carlsson, Lars-Erik 2006:234
Carlsson, Marianne, småskollärare, led sf 2005:72
Carlsson, Rolf, växlare 2007:250*
Carlsson, Rune, bensinstationsinnehavare 2005:237
Carlsson, se Ljungqvist Anna
Carlsson, Siv, affärsinnehavare 2006:82-85
Carlsson, Sven, affärsinnehavare 2006:79f*
Carlsson, Sven-Ola 2006:82f
Carlsson, Sverker, bensinstationsinnehavare 2005:240
Carlsson-Edvards H 1931:217
Carlsson-Edvards, se Appeltofft Lillie Eliza
Carlsson-Johansson Ing-Britt ?2002: 227*
Carlstedt Carl, journalist?1996: 13
Carlstjerna Gunnar, forskningsassistent?1989: 10, 105
Carlström garvare 1943:8 f
Carlström Gurli 1931:208*)
Carlström I 1928:214
Carlström Ines 1931:208*)
Carlström P, garvare?1992: 244
Carlström Per, garvare?1994: 104 f
Carlström, se Hansson Hedvig 1932:210
Carming Helge, tullförvaltare?1990: 259*
Carouso Erik, artist?2002: 186
Carsson J 1936:13
Cassel (släkten  1934:236-238*)
Cassel (släkten) Elsa Christina 1926:172
Cassel (släkten) Elsa Christina 1929:27
Cassel (släkten) Elsa Christina 1934:237
Cassel (släkten) J T 1934:238
Cassel (släkten) L 1934:236
Cassel (släkten) M 1934:236
Cassel (släkten) P 1934:236
Cassel (släkten) S 1931:182
Cassel (släkten) S 1934:236
Cassel (släkten) S T 1932:6
Cassel (släkten) S T 1934:237 f
Cassel (släkten) S T 1938:236
Cassel (släkten) Sara 1924:19
Cassel (släkten) Sara 1927:23
Cassel (släkten) Sara 1934:236
Cassel (släkten) T 1926:90
Cassel (släkten) T 1927:31
Cassel (släkten) T 1928:32
Cassel (släkten) T 1929:27
Cassel (släkten) T 1930:104
Cassel (släkten) T 1930:98
Cassel (släkten) T 1931:182 f
Cassel (släkten) T 1932:13
Cassel (släkten) T 1932:15 f
Cassel (släkten) T 1932:156
Cassel (släkten) T 1932:6 f
Cassel (släkten) T 1934:236 f*)
Cassel (släkten) T 1936:37
Cassel (släkten) T 1936:40 f
Cassel (släkten) T 1936:56
Cassel (släkten) T 1938:238
Cassel (släkten) T 1941:18
Cassel (släkten) T 1942:27 f
Cassel (släkten), se Ficherström Maria Margaretha Sofia
Cassel (släkten), se Gabrielsson Elsa
Cassel (släkten), se Holmdorff Margaretha Johanna
Cassel (släkten), se Holst Anna Sofia
Cassel (släkten, se Herzman) Christina Tiburtia
Cassel S?1993: 126
Cassel Sara, änka 2011: 111
Cassel T, rådman?1993: 127
Cassel, Önnert, sergeant 2006:193
Cassling Sofia 1942:252
Castler Eric, brandchef?1998: 202, 204, 1999: 277*
Castler, Eric, brandchef 2003:113f*
Cato Else-Britt, receptionist?1991: 255*
Cavalli, H 2003:154
Cederberg A F 1937:125
Cederberg A F 1937:127
Cederberg Birgitta, 2011: 232*
Cederberg Dan, major?1991: 210
Cederborg Fredrik, författare?2001: 73
Cedercrantz E A 1934:85
Cedercrantz J 1934:81
Cedercrantz J D 1934:81 f
Cedercrantz J D 1934:85
Cedercrantz J W 1927:61
Cedercrantz J W 1931:146
Cedercrantz J W 1934:85
Cedercrantz J W 1943:87
Cedercrantz Johan Wilhelm, landshövding?1992: 74
Cedercrantz, se Fleetwood Hedvig Beata
Cedercrantz, se Schough Benedikta Christina
Cedercreutz Maria Charlotta 1934:85
Cederholm Kjell?1995: 264 f*
Cederholm Nils, ingenjör?1995: 229*
Cederholm, Arvid, kontorsföreståndare 2006:285*
Cederleuf, Hjalmar, maskinist, brandsoldat 2003:108
Cederquist-Mayer Inga-May (målning)?1997: 156*
Cederqvist handelsman 1928:32
Cederstam G 1926:19
Cederström R 1938:222
Celsius O 1941:198
Cervera f Almryd Marianne de ?1998: 311*
Cervin ”Skepparen”, sångare?2001: 264
Cervin Daniel, häradsskrivare?1991: 210
Cerwin Gunnar, styrelseledamot Jazz i Halmstad 2011: 274
Cervin H 1930:150
Cervin löjtnant 1927:198*)
Cervin Maja ?1994: 264*
Cervin O 1940:263*)
Cervin O 1940:265
Cervin R 1928:102
Cervin R 1931:104
Cervin R 1931:99 f
Cervin R 1932:69*) f
Cervin R 1935:211
Cervin Reinhold, prost?1991: 192, 1992: 107, 1997: 191
Cervin, se Kullberg Maria
Cervinus, se Hjort H F
Charisius, släkten 2003:86-88
Charlière B J F 1927:70
Charlière B J F 1928:29 ff
Charlière B J F 1934:86
Charlière B J F 1943:86
Charlière, se Staël von Holstein Anna Elisabeth
Charlssen J 1934:182
Charpentier underlöjtnant 1927:198*)
Chowdary Ashif, officer 2008: 261-269*
Chowdary, Ashif, officer 2007:262*
Chrestenssen Lale (Lalle) 1940:159
Christ Povul?2002: 29
Christen Grauer   1936:125
Christen Grauer  1936:117
Christen Grauer i Harplinge  1935:73
Christen Grauer i Harplinge  1943:170
Christen Grauer Rytter Snedker 1934:147
Christen Grauer Rytter Snedker 1934:153
Christen Grauer Rytter Snedker 1935:111
Christen Grauer Rytter Snedker 1935:137
Christen Grauer Thomesön  1936:124
Christen Målare ?2002: 29
Christensen (Christensönn) J 1935:140 f
Christensen (Christensönn) J 1935:144
Christensen (Christensönn) M 1935:97 f
Christensen Lauritz (Lavers), löjtnant?1992: 46 f, 1993: 286
Christensen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:108
Christensen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:135
Christenson Dan, fotbollsspelare?1996: 268*
Christenson, se: Lundeberg Gerda
Christenson, se: Lundeberg K 1939:245
Christenson, se: Lundeberg L 1935:73
Christenson, se: Lundeberg L 1943:170
Christenson, se: Lundeberg N 1935:71
Christenson, se: Lundeberg N 1943:170
Christenson, se: Lundeberg P 1935:195
Christenson, se: Lundeberg Ruth 1939:245
Christensson B 1934:226
Christensson C 1934:40
Christensson J P 1926:180
Christensson N 1943:37
Christensson N, fotbollsspelare?1996: 268*, 1997: 128*
Christensönn Clauis 1936:126
Christersön Anders 1936:124
Christian I, dansk kung?1995: 66 f
Christian IV , dansk kung 2010: 54f
Christian IV , dansk kung?1989: 7-13 (passim), 1991: 53, 1995: 60-68 (passim), 87, 223, 1998: 40, 2000: 40, 45-55 (passim), 2001: 12, 19, 221
Christian IV, dansk kung 2003:29, 2006:26, 28, 45, 203
Christian Kanik 1926:7
Christian Kanik 1926:79
Christian V, dansk kung 2006:28
Christiansen Palle,  2011: 235
Christianson C J 1934:198*)
Christiansson Börje, orkesterledare 2011: 230
Christiansson C 1941:33
Christiansson C 1941:35
Christiansson C L 1928:102
Christiansson C L 1930:232*)
Christiansson C L 1942:238
Christiansson E 1936:192*)
Christiansson Eric, vävlagare?1991: 166, 168
Christiansson Hilding,  2010: 195
Christiansson Olof, journalist?1997: 157, 1998: 184, 1999: 222
Christiansson Olof, radioreporter 2011: 12
Christiansson Rut?1997: 243 f*
Christiansson, Berit 2006:251*
Christiansson, Edit 2006:142
Christiansson, Gösta 2006:142
Christiansson, Lars, bensinstationsföreståndare 2005:246
Christiansson, Lennart 2006:141ff*
Christiansson, Olof, redaktionssekreterare 2005:138, 141*, 143
Christiern Kremmere 1934:150
Christiernin E 1933:47*) f
Christiernin E 1933:50
Christiernin E 1935:179 ff*)
Christiernssön Lale (Lalle) 1930:60
Christiernus Andræ 1940:148 f
Christiernus Andræ 1940:158
Christiernus Andræ 1941:92
Christoffer II , dansk kung 2008: 13-18
Christoffer III, dansk kung?1993: 126
Christohps Bernt, författare?2001: 68
Christopher Johan 1935:73
Christopher Johan 1943:170
Christopher, dansk kung 2003:76
Chronander C 1933:231
Chronander, se Falkman Catharina Maria
Chytræus Hermannus 1932:152
Chytræus Hermannus 1934:158 f
Chytraeus Vejanus Hermannus, rektor?1999: 58, 72-83
Cimbrishavn Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) 1932:152
Cimbrishavn Jacob (Jachob, Jacop, Jakob) 1934:158
Clæmitzdotter Kristine 1925:8
Claeson Sam, körledare 2009: 252
Claeson Sam, musikdirektör 2011: 184
Claeson, Sam, körledare 2004:240, 249
Claesson C A 1925:32
Claesson C A 1925:34
Claréus, Ernst, lokförare 2003:253*
Clarhäll Lenny, skulptör 2008: 206
Clase Hedvig Fredrika 1925:110 ff*)
Clase Hedvig Fredrika 1931:197
Clase Hedvig Fredrika 1932:231*)
Clase Hedvig Fredrika 1932:234
Clase Hedvig Fredrika 1942:218 f
Clase L H 1932:231
Clason I G 1941:52 f
Clauessen Martin 1925:7
Claus Kieldförer 1934:150
Claus präst 1930:59
Claussen Jon (Joen, Jonn) 1935:112
Claussen, Julia 2006:120
Claussenn Claus 1930:51
Claussenn Claus 1940:159
Clemed Goldsmit(t) 1934:141
Clemed Goldsmit(t) 1934:148 f
Clemed Goldsmit(t) 1937:156
Clemed Goldsmit(t) 1943:204
Clemens 1929:102
Clemetson A 1935:74
Clemetson A 1943:170
Clyn M 1934:166
Coburg Marga von,  2009: 68
Cock Maria Lovisa 1934:86
Colijn I 1931:73
Colijn O G 1937:258
Colijn, se Wallberg Gerda
Collander R,  2009: 63
Collander Robert, bankkassör?2000: 260*
Collander, R 2006:141
Colliander C A 1928:102
Colliander C A 1929:51 f*)
Colliander C A 1930:147
Colliander C A 1930:150
Colliander C A 1937:105
Colliander C A 1940:231
Colliander C A 1940:237
Colliander C A 1940:247
Colliander C A 1940:253
Colliander C A 1941:78
Colliander C A, adjunkt, led sf?1993: 212, 1996: 102
Colliander Sven, kapten?1999: 216
Colliander, Gunnar, riksbanksdirektör 2005:224-230*
Collin Johannes, skulptör 2008: 188
Comenius Jacob, kyrkoherde?1993: 126
Comstad Gösta, byggnadschef 2008: 296*
Comstedt Inger, 2008: 224
Comstedt O 1943:207
Comstedt O 1943:209*)
Comstedt P 1928:32
Comstedt P 1937:12
Comstedt Rut, vaktföreståndare?2000: 264*
Conradi G H 1934:87
Conradi G W 1934:87
Conradi, se Green Elisabeth
Conradi, se Koschell Eleonora Elisabeth
Conradi, se Salsvärd Catharina Charlotta
Corall P 1935:193
Corall P 1941:124
Corfitz Inger 1936:12
Corin Agneta 1931:184
Corin C F 1932:17 f
Corin f Kollberg Anna Barbara?1993: 89
Corin L M 1936:248
Corin Lars Magnus, grosshandlare?1993: 89
Corin S 1943:84 f
Corin, se Kollberg Anna Barbara
Coritz styckjunkare 1935:73
Coritz styckjunkare 1943:170
Corne, Magnus, simmare 2003:179
Cornelissen (Corneliusson) H 1942:107
Cornelissen (Corneliusson) P 1942:107
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter Pernille 1926:107
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter Pernille 1934:168
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter Pernille 1941:229 f
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1926:107
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1931:19 ff
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1931:33
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1934:168
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1935:108
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1939:109 ff
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1941:229 f
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1942:107
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1942:109
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1942:113 f
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1942:116 f
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1942:145
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1942:171 f
Cornelissen (Corneliusson) Pedersdatter W 1942:175
Cornelissis Kirsten (Kiersten, Kirstine, Kirstenn) 1934:168
Corroset de J 1934:206
Corroset de J 1939:150
Corroset de O W 1939:149 f
Corroset de S 1942:15 f
Corroset, se Beinstutz de Barbro Elisabeth
Corsander (Larsson) Ossian, sjömansombudsman?1995: 139, 2001: 134
Costerus S 1927:121
Costerus S 1933:131
Costerus S 1933:190 ff
Covenius Magdalena 1933:134
Coyet Ebba Ulrica 1934:94
Coyet Ebba Ulrika, friherrinna?1997: 67
Cracau Magna Britta?1990: 213
Creutz Brita 1934:207
Creutz kapten 1931:54*)
Creutz, Sven, musiker 2005:203
Cronberg Karin 1937:226-240
Cronberg Karin?1989: 204
Cronberg, Karin, småskollärarinna 2005:73f, 93f
Croné, Karin, musiklärare 2007:276*
Cronquist C G, befälhavare?1995: 126
Cronqvist Lena, konstnär 2009: 279
Cronqvist N 1936:37
Cronstedt O 1928:54*)
Cronström Maria Euphrosina 1934:81
Cronvall P 1930:28
Cronvall, Sven, radioförsäljare 2006:109
Cruse (Trast) Michel Ernst (Ernesti), kyrkoherde?1992: 7, 1993: 53
Cruse Michel (Michell, Michill, Mickel, Mikkel) 1926:15
Cruse Michel (Michell, Michill, Mickel, Mikkel) 1932:57
Cruse Michel (Michell, Michill, Mickel, Mikkel) 1934:161
Crusebjörn J I 1931:50
Cruus af Gudhem Barbro, friherrinna?1992: 11
Crämmer Johana (Johanna) 1935:72
Crämmer Johana (Johanna) 1935:74
Crämmer Johana (Johanna) 1943:170
Cul(l)in (Kullin) N 1927:51
Cul(l)in (Kullin) N 1928:32
Cul(l)in (Kullin) N 1928:37
Cul(l)in (Kullin) N 1936:21
Cul(l)in (Kullin) N 1937:10
Cul(l)in (Kullin) N 1938:235
Cul(l)in (Kullin) P 1938:235
Culin prost (i Veinge) 1926:67
Cullborg Erik, patron?1996: 155
Cullborg Majken, författare?1999: 222
Cullborg Majken, författarinna 2011: 69
Cullborg, Majken, författare 2004:229, 2005:183-192
Curman Jöran, arkitekt?2001: 103
Cyr S(ain)t löjtnant 1927:198*)
Cyr S(ain)t löjtnant 1931:48*)
Cöster F B 1926:30
Cöster F B 1931:152-156
Cöster F B 1935:240 f
Cöster F B 1936:24 ff
Cöster F B 1938:233
Cöster Fredrik Bernhard, publicist, kapten?1989: 39 f, 42 ff, 1991: 133, 139, 144, 1992: 72, 2001: 66
Cöster H P 1929:129
Cöster H P 1929:208
Cöster H P 1931:145
Cöster H P 1931:152
Cöster H P 1931:40
Cöster H P 1936:27
Cöster H P 1937:12
Cöster H P 1937:17
Cöster H P 1938:234
Cöster H P 1943:87
Cöster Hans Peter, lagman?1992: 67, 72 f
Cöster Irma H 1938:233
Cöster Johanna Wilhelmina 1931:145 ff
Cöster Johanna Wilhelmina 1931:40
Cöster Johanna Wilhelmina?1992: 74
Cöster, se: Agrell Beata

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"