Aage Brygger (Bröger) 1934:148
Aage Brygger (Bröger) 1935:118
Aage Smed 1934:153
Aagessenn Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1940:159
Aaron Bundmager 1936:117
Aaron Bundmager 1936:126
Abbé Pierre ?1989: 218
Abbisdatter An(n)e 1935:122 f
Abdirahman Suad, hemmafru 2007:265*
Abrahamsen Mogens 1935:131 f
Abrahamson T 1935:194
Abrahamsson Erik, konstnär?1996: 197
Abrahamsson Johanna Maria, änka?1994: 265*
Abrahamsson Jörgen, handbollspelare 2010: 208*
Abrahamsson Richard, kyrkvärd?1997: 208
Abrahamsson Thomas, borgare?1999: 84
Abrahamsson Ann-Charlotte, kommunekolog 2007:57*
Abrahamsson Ing-Marie, informatör 2003:7, 272*
Abrahamsson Karl-Gustav, idrottsledare 2004:172 f*
Abrahamsson Sigrid, led sf 2005:71
Abrahamsson A 1942:49
Abrahamsson J 1941:182
Absalon , biskop 2008: 13
Adam Mussicant 1935:73 f
Adam Mussicant 1943:170
Adamssen Niels (Nills, Nils) 1936:121
Adamssen Povel (Poffuel, Poffuill, Poffvel, Pouell, Pouill, Powel, Powill, Povll) 1936:123
Adelcrantz C F 1931:32
Adelsköld E V K, löjtnant, gymnastikledare?2000: 154
Adelsköld löjtnant 1931:54*)
Adelsvärd T 1928:54*)
Aderkas Margareta Elisabet von 1934:203
Adielsson, Erik, travkusk 2007:157*
Adlerberg, se Dahlberg Dorothea Beata
Adlerberg, se Törnsten Hilda Charlotta
Adlerberg Anne Charlotte 1927:158
Adlerberg Anne Charlotte 1931:197
Adlerberg Anne Charlotte 1932:227
Adlerberg Anne Charlotte 1932:229
Adlerberg E G 1932:227
Adlerberg O S 1927:158
Adlerberg S S 1927:158
Adlerberg Sofie 1927:158 ff*)
Adlerberg Sofie 1929:213-214*)
Adlerkull Oscar, lärare?1991: 90, 2002: 174
Adolf Fredrik 1928:28
Adolf Fredrik 1941:60
Adolf Fredrik, svensk kung?1999: 108-113*
Adolf Johan 1930:66
Adolf Johan 1934:72
Adolf Johan 1935:17 f
Adolf Johan 1939:117
Adolf Johan 1941:41
Adolf Johan 1941:95
Adolf Johan, hertig, generalguvernör?1989: 12, 14 f
Adolfsson, Karin M , sjuksköterska 2004:280*
Adolfsson, Kerstin, telefonist 2006:76*
Adolfsson A 1926:180 ff
Adolp Fältskär 1935:72
Adolp Fältskär 1943:170
Adolphson, Edvin, skådespelare 2005:188, 2006:120, 124
Adrian S 1936:255*) f
Adrian S 1941:73 f
Adsersen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:115
Afzelius L, landskamrer?1993: 219
Afzelius Sigrid?1992: 259, 263
Afzelius F 1931:100
Afzelius F 1931:90
Afzelius F 1943:117 f*)
Afzelius F 1943:121
Afzelius F 1943:124
Afzelius F 1943:162
Afzelius F 1943:165
Afzelius L 1931:100
Afzelius L 1931:106
Agardh K A 1930:234
Agbeck, Wollmar 2004:202*
Aggeland, Tony, bensinstationsinnehavare 2005:232
Aggeland, Åke, bensinstationsinnehavare 2005:232
Agne K Edwin, ingenjör?2001: 57
Agnell Olle, konstnär 2008: 188
Agnell Olle, konstnär?1997: 80
Agnell, Olle, konstnär 2004:243
Agnes av Brandenburg , dansk drottning 2008: 13
Agrell Beata Marie?1992: 73
Agrell Olof Bernhard, grosshandlare?1992: 73
Agrell Olof, skeppsägare?1990: 122
Agrell, Eva, fil kand 2003:272*
Agrell, se Cedercrantz E
Agrell Beata 1929:208
Agrell Beata 1931:145
Agrell C M 1931:123 f*)
Agrell Carolina Fredrika 1931:223
Agrell O B 1929:116
Agrell O B 1934:85
Agrell O B 1936:17 f
Ahlberg Anders, frisör 2010: 189
Ahlberg Axel, lektor?1999: 216
Ahlberg Gustaf, förman?1993: 168
Ahlberg Hakon, arkitekt?1999: 216, 218
Ahlberg Johanna Christina?1992: 75
Ahlberg Marianne, handarbetslärarinna 2008: 222
Ahlberg Nils, landskamrerare?1990: 263*
Ahlberg stadsfiskal 1936:8
Ahlberg Victor, bokhandlare 2009: 240
Ahlberg Victor, bokhandlare?1992: 120
Ahlberg, Gertrud, golfspelare 2003:153
Ahlberg, Orvar, bensinstationsinnehavare 2004:149
Ahlberg, se Persson Betty
Ahlberg A 1939:101
Ahlberg Anna 1932:208*)
Ahlberg C J 1928:102
Ahlberg Jörgen 1927:47
Ahlberg L 1933:223
Ahlberg Malin 1934:243 f*)
Ahlberg W 1929:142
Ahlbom Johan Peter, garverifabrikör?1994: 76, 1995: 124
Ahlbom Johan, garvare?1993: 127
Ahlbom Yngve, arkitekt?1993: 170, 2001: 99
Ahlbom, Yngve, arkitekt 2003:249
Ahlbom E 1929:142
Ahlbom E 1930:227
Ahlbom E 1932:140
Ahlbom E 1932:79
Ahlbom H 1929:142
Ahlbom H 1938:234
Ahlbom J 1928:41
Ahlbom J 1936:21
Ahlbom J 1936:46 f
Ahlbom J 1937:10
Ahlbom J 1938:234
Ahlbom J 1942:30
Ahlbom J 1942:36
Ahlbom J P 1925:74
Ahlbom J P 1926:117
Ahlbom J P 1932:137
Ahlbom J P 1936:49 ff
Ahlbom J P 1938:234
Ahlbom J P 1942:40
Ahlfvengren Fredrik E, lektor?1998: 61
Ahlfvengren, se Rålén Anna
Ahlfvengren F E 1929:66
Ahlfvengren F E 1931:203*)
Ahlfvengren F E 1931:205
Ahlgren Carl Gustav, handbollsspelare?2002: 226 f*
Ahlgren Fredrika, mamsell?1991: 89
Ahlgren kantor 1941:126
Ahlgren Karl, torgvakt 2011: 27
Ahlgren Torgny, kassör Gamla Halmstad 2011: 27
Ahlgren tullman 1938:236
Ahlgren, Christopher, timmerkarl 2005:32ff
Ahlgren A P 1938:236
Ahlgren Anna 1939:195*)
Ahlgren Anna 1940:105
Ahlgren Gustafva (Stava) Maria 1931:158 ff
Ahlgren Gustafva (Stava) Maria 1942:213
Ahlgren N 1938:13
Ahlgren N 1941:100
Ahlgren S 1935:232
Ahlin Johan, handelsbokhållare?1991: 250 f*
Ahlin Ludmila, gymnastikdirektör?1998: 213
Ahlin, Ludmila, förbundskapten 2005:172f, 174f*
Ahlstrand Catarina Lovisa?1993: 122
Ahlström Folke, plåtslagare?1999: 280*
Ahlström Helge, tränare 2011: 152
Ahlström  1932:200
Ahlström  1932:203*)
Ahlström Annette 1932:194
Ahlström Carolina 1934:106 ff
Ahlström Ingrid Charlotta 1926:172
Ahlström J F 1926:172
Ahlström J F 1927:51
Ahlström J F 1932:137
Ahlström J F 1935:200
Ahlström J F 1936:49 ff
Ahlström J F 1941:109
Ahlström J F 1942:40
Ahlström J F 1942:48
Ahlström O 1943:196*)
Aili Anders, journalist 2011: 50-60*
Aili Karl, lärare 2011: 50-60*
Aili Maj, lärare 2011: 50-60*
Akrell, se Hammar Ulrika (Ulla) Helena
Akrell A E 1932:232
Akselsson, se Söderman Dagmar Sigrid Josefina
Akselsson, se Wallberg Elin Kristina
Akselsson, se Wirsén Elsa Anna Maria
Akselsson B L 1935:247
Akselsson Barbro Hildur Elisabet Dagmarsdotter 1935:247
Akselsson Elsa Birgitta 1935:247
Akselsson H 1935:246
Akselsson H 1937:258
Akselsson Hildur 1935:247
Akselsson Ingrid (f 1883) 1935:246
Akselsson Ingrid Maria (f 1924) 1935:247
Akselsson J 1935:246
Akselsson Karin 1935:247
Akselsson Lars (f 1890) 1935:247
Akselsson Lars Petter (f 1918) 1935:247
Akselsson Lennart Axel (f 1923) 1935:247
Akselsson Margareta 1935:246
Akselsson T 1935:247
Albe Gerhard, målare, tecknare (målning och teckningar)?1995: 168-174*
Alberg Anton, byggmästare?1991: 90
Albertina på Torpaled 2003:74
Albertsdotter Hansen Anna 1938:135
Albihn Randi, revyartist?2002: 266
Albinsson Gillis, landstingsdirektör?1991: 244
Albræchts Cattarina 1935:72
Albræchts Cattarina 1943:170
Albrecht, Hilda se Baertling, släkten
Albrechtsen, Frans, skeppare 2005:11
Albrechtsen, Jens, skeppare 2005:11f, 18
Albrechtsson (Albertson, Albrektsen, F 1925:26
Albrechtsson H 1935:193
Albrechtsson J 1941:141
Albrechtsson V 1934:150
Albrechtsson V 1935:110
Albrectson, Bengt, nattväktare 2005:28
Albrektson Y, fotbollsspelare?1997: 128*
Albrektsson Bengt, vaktkarl?1993: 142
Albretsen, Albrittssön) F 1934:59 f
Albrett Toller, se Machum A P
Albritssön Knud (Knudt) 1934:164
Aldestam Tore?1998: 214
Alebeck, Peder Larsson, se Örneklou
Aleker: se Jon i A
Aleman Allan, 1:e byråinspektör?1990: 256*, 1992: 191-198* (passim)
Aleman Carl-Fredrik, lektor?1992: 191-198*, 1993: 203-213
Alexandersdotter Anna Lisa, 2008: 24-27
Alexandersson John, byggmästare?1993: 137
Alexandersson, Bengt, bensinstationsinnehavare 2004:152
Alff Augustinus 1939:132
Alfsjö Artur, arkitekt 2009: 225f
Alfvén, Hugo, kompositör 2006:120, 124
Algotsson Bengt, lagman, hertig av Halland?2002: 209
Alhed Willumsdaater  1926:110
Alkhage Stig, 2011: 222
Alkinge John ?1998: 209*
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1934:156
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:108
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:110
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:115
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:131
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:133
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:136
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:138
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:140
Allarp (Allerup) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:142
Allerup Peder?1992: 46
Allerup Karen Peder 1935:110
Allerup Karen Peder 1935:115
Allgulin Torsten, fil dr?1999: 68
Allhed, Sven, butiksinnehavare 2003:244, 246
Alling Adolf, bokhållare 2008: 229, 231*
Alling And Fredr, landskontorist?1991: 103 f
Alling Anders , landsfiskal 2008: 229, 231*
Alling, Martin 2007: 276*
Allinger, Helga, folkskollärarinna, led sf 2005:71f, 82
Allinger Helga 1936:192*)
Alm, Lennart, jur kand, polis 2005:280*
Alma Petrea?1993: 150
Almberg K G, riksbanksdirektör?1993: 224
Almberg regementskommissarie 1926:92*)
Almén A T 1938:84
Almenius N 1930:66 f
Almenius N 1930:90
Almer J 1937:88
Almgren Uno, kyrkoherde?1993: 7*, 1995: 254, 1996: 196
Almgren, Uno, kyrkoherde 2004:182
Almgren U 1930:150
Almquist, se Moberg Nanna Karin Louise
Almquist A 1928:139*)
Almquist C J L 1943:139 ff
Almqvist Carl Gustaf, kyrkoherde?1990: 231, 234 f*, 237, 1992: 32*, 36*, 43*, 1993: 31*, 34*, 36*, 39*, 43*, 47*, 1995: 255*, 1997: 202, 208, 211, 283*, 1998: 50*, 233, 245
Almqvist Elisabeth, kantor?1997: 211
Almqvist Love, författare?2001: 67
Almryd Joel, stationsskrivare?1997: 140
Almryd Östen, postmästare?1996: 280*
Almryd, Henning 2006:8f
Almryd, Ivar, järnhandlare 2005:224-230*
Almryd A 1937:125
Almryd A 1937:146
Alsin J F, handlande?1990: 95, 1994: 100
Alsin J F 1927:175 f
Alsin J F 1938:56
Alsin J F 1942:41
Alsin Maria Fredrika 1938:14
Alsing Augusta Charlotta 1934:242
Alstermark Bror, lektor (teckning)?1994: 206*
Alstrin C 1933:202
Alstrin C 1933:220
Alstrin C 1933:222
Alströmer Carl J Oscar, landshövding?1997: 67
Alströmer, se Ehrenborg Johanna Christina Augusta
Alströmer, se Silfverschiöld Anna Margaretha
Alströmer C J O 1924:81
Alströmer C J O 1924:83
Alströmer C J O 1925:101
Alströmer C J O 1925:95
Alströmer C J O 1928:50
Alströmer C J O 1931:195 f
Alströmer C J O 1931:198
Alströmer C J O 1931:201
Alströmer C J O 1932:136
Alströmer C J O 1932:76
Alströmer C J O 1934:93*) f
Alströmer C J O 1936:130
Alströmer Christina Maria 1931:41
Alströmer Christina Maria 1934:93
Alströmer Jonas 1934:94
Altberg, Jonas (Basshunter), artist 2007:115
Alvbring Inga ?1997: 247*, 253*
Alvbring Ingegerd Eriksson, fil mag?1997: 243-259, 249*, 253*, 255*
Alvbring Ingegerd, 2011: 174-186*
Alvbring Lisbeth ?1997: 249*, 253*
Alvbring Rune, fotbollsledare?1997: 253*
Alvbring, Gun-Britt 2004:223*, 2005:205, 2006:106*
Alvbring, Inga 2004:218, 223*, 2005:205, 2006:100, 102, 106*
Alvbring, Ingegerd 2004:223*, 2005:209*
Alvbring, Lisbeth 2004:223*, 2005:209*
Alvbring, Rune 2003:94 f, 97, 2004:217-226*, 2006:99-109*
Alvén Jenny, lärarinna?1992: 160, 1994: 187
Alvén Joel?1992: 160
Alvén Simon?1992: 160
Alvå Yngve, arkitekt 2009: 72, 75
Alvå Yngve, arkitekt?2002: 203, 206*
Alvå, Yngve Andersson 2005:132, 136f
Ambiörnsson Sven 1936:12
Ambrosius N 1924:88*)
Ambrosius N 1925:83 ff
Ambrosius N 1927:77
Ambrosius N 1927:82 f
Ambrosius N 1928:206 f
Ambrosius N 1929:108
Ambrosius N 1930:40 ff*)
Ambrosius N 1937:87
Ambrosius N 1938:146*) ff
Ambrosius N 1938:179
Amos Vilhelmina?1991: 119
Amos Wilhelmina 1930:171
Amos Wilhelmina 1932:53
Amos Wilhelmina 1938:212*)
Amundsson Anna 1934:205
Anderberg Hildur, konstnär?1990: 241
Anderberg, Bror, bensinstationsinnehavare 2004:145
Anders (Andhers, Annders) Adam 1936:124
Anders i Ryggebo , bonde 2009: 38f
Anders Byeskriffuer 1934:148
Anders Cronosmed 1935:72
Anders Cronosmed 1943:170
Anders Guldsmed(h) 1934:148 f
Anders Guldsmed(h) 1935:96
Anders Klensmed 1942:110
Anders Klokstöber 1934:150
Anders Skomager 1934:147
Anders Skomager 1934:152
Anders Skomager 1935:104
Anders Skomager 1935:116
Anders Skomager 1936:117
Anders Skomager 1936:125
Anders Skriffuir 1940:160
Anders Skräddere (Shredder, Skreder, Skeddhare) 1925:8
Anders Skräddere (Shredder, Skreder, Skeddhare) 1934:152
Anders Skräddere (Shredder, Skreder, Skeddhare) 1936:123
Anders Skräddere (Shredder, Skreder, Skeddhare) 1937:156
Anders Smed (1630-t) 1935:128
Anders Smed (1630-t) 1935:145 f
Anders Snedker (Snecher, Snidtker) 1934:153
Anders Snedker (Snecher, Snidtker) 1935:105
Anders Snedker (Snecher, Snidtker) 1935:140
Anders Tim(m)erman 1935:73 f
Anders Tim(m)erman 1943:170
Anders Tullskrifware 1935:74
Anders Tullskrifware 1943:170
Anders Wollmester 1936:117
Anders Wollmester 1936:126
Andersdatter An(n)e 1935:130
Andersdatter Lucie 1935:142
Andersdotter Albertina?1990: 181
Andersdotter Anna Catarina, änka?1995: 99
Andersdotter Anna, 2010: 169, 172*
Andersdotter Berta Johanna?1995: 104
Andersdotter Inger, piga 2008: 20, 23
Andersdotter Johanna, änka?1995: 99
Andersdotter Karin?1993: 66
Andersdotter Kerstin, änka?1989: 57, 1990: 179
Andersdotter Petronella, änka?1993: 125
Andersen (1510-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1930:125
Andersen (Anndersön) (1610-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:105
Andersen (Anndersön) (1610-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:115
Andersen (Anndersön) (1610-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1935:118
Andersen (Anndersön) (1610-t) Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:126
Andersen (från Kolding) Jörgen (Jörgenn, Görgen 1935:146
Andersen
Andersen Hans Christian, författare?2001: 67
Andersen i Sirstad Hans (Hanns) 1935:111
Andersen Thomas Kristian, murare?1993: 133
Andersen Uffo, biografägare?1992: 241
Andersen, Hans, skeppare 2005:11
Andersen Jens (Jennis, Jenns) 1935:108
Andersens Bentts 1940:160
Andersens Bodel 1935:111
Anderson Anna?1991: 227
Anderson Bernard, skulptör?1998: 184, 2001: 100
Anderson Greta?1991: 227
Anderson Gunnar, försäljningschef?1995: 254
Anderson Ivar, köpman?1996: 283*
Anderson Johan A, direktör, led sf?1992: 125, 128, 1993: 162, 1995: 90, 1997: 75, 161, 2002: 125
Anderson Jöns?2002: 99
Anderson, Bror 2005:132
Anderson A 1935:196
Anderson A 1935:73
Anderson A 1943:170
Anderson Ebba 1943:149
Anderson F lektor 1928:55
Anderson F lektor 1928:57
Anderson F lektor 1929:108
Anderson F lektor 1930:147
Anderson F lektor 1930:170
Anderson F lektor 1930:30
Anderson F lektor 1930:33 ff*)
Anderson F lektor 1931:115
Anderson F lektor 1931:90
Anderson F lektor 1931:98
Anderson F lektor 1932:191*) ff
Anderson F lektor 1936:164
Anderson F lektor 1936:202
Anderson F lektor 1937:105 ff
Anderson F lektor 1937:116
Anderson F lektor 1937:224
Anderson F lektor 1938:150*) ff
Anderson F lektor 1938:230
Anderson F lektor 1938:40 f
Anderson F lektor 1938:83 ff
Anderson F lektor 1938:89 ff
Anderson F lektor 1938:97
Anderson F lektor 1939:169
Anderson F lektor 1939:175
Anderson F lektor 1940:142
Anderson F lektor 1940:45
Anderson F lektor 1941:116
Anderson F lektor 1941:78
Anderson F lektor 1941:81
Anderson F lektor 1942:54
Anderson F lektor 1942:57
Anderson F lektor 1943:149
Anderson F lektor 1943:8
Anderson G F v häradshövding 1943:116
Anderson G F v häradshövding 1943:124
Anderson G arbetskarl 1935:196
Anderson G löjtnant 1935:248*)
Anderson G löjtnant 1935:251
Anderson H 1935:195
Anderson J 1935:194
Anderson N 1935:195
Anderson P 1935:195
Anderson Sigrid 1943:149
Anderss John, snickare?2002: 29
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1925:12
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1936:122
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1936:125
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1938:217
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1939:140
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1940:151
Anderssen (Andersson, Andersön) Niels (Nills, Nils) 1940:160
Anderssen Per 1925:11
Anderssen Per 1936:122
Anderssen Staffen (Stafen, Sthaffen) 1936:122
Anderssenn Niels?1991: 180 f
Anderssenn Anders 1940:158
Andersson (Carlsdotter) Emma Christina?1994: 103
Andersson (garvaresläkten),   1935:242-247*)
Andersson Adam, 2011: 86,88
Andersson Adolf?1996: 15
Andersson Agnes?1993: 142
Andersson Aina ?1994: 264*
Andersson Albin, skeppare?1994: 119, 1998: 143, 147
Andersson Albin, suppleant Halmstads Motorbåtsklubb 2011: 124, 133*
Andersson Alexander, syssloman?2001: 109 f, 115, 117
Andersson Alf, 2011: 231
Andersson Alfhild ?1992: 150, 1993: 193
Andersson Alfred, målare, konstnär?1992: 146-155*, 1993: 193, 196 ff, 1996: 148, 150, 1993: 197*
Andersson Alvar, riksdagsledamot 2008: 179
Andersson Amalia, lärarinna?1992: 122*
Andersson Anders Johan, byggmästare?1993: 116
Andersson Anna Eleonora ?1992: 150, 1993: 193
Andersson Anne ?1989: 137*
Andersson Annie, lärarinna?1991: 149*
Andersson Anton W, direktör 2008: 140
Andersson Arne, arkeolog 2010: 59
Andersson Arne, handbollsspelare 2010: 215*
Andersson Arne?1995: 264 f*
Andersson August, slaktare?1994: 108 f
Andersson Bengt, 2009: 71*
Andersson Bernhard, konstnär 2008: 188
Andersson Bernhard, konstnär 2009: 270
Andersson Bernth, agronom?1989: 263*
Andersson Bertil ”Smen”, fotbollsspelare 2008: 240
Andersson Bertil ”Smen”, fotbollsspelare 2011: 143*
Andersson Betty?1998: 125, 128
Andersson Birger, befälhavare?1995: 129
Andersson Bonde?1992: 54
Andersson C M, kriminalkommissarie 2008: 293f *
Andersson C M, kriminalkommissarie 2010: 164
Andersson C M, poliskommissarie?2000: 25*, 27*, 2002: 212
Andersson Carl August, skeppsredare?1992: 152, 1994: 113 f
Andersson Carl Henrik?1993: 139
Andersson Carl Jacob, färgeriägare?1994: 106
Andersson Carl Ludvig, sadelmakare?1996: 268, 270
Andersson Carl Oscar, chaufför?1998: 312*
Andersson Carl Wilhelm, boktryckare?1990: 105, 107
Andersson Carl, bokhållare?1991: 103 f
Andersson Carl, byggmästare?1997: 71
Andersson Carl, timmerman?1993: 125
Andersson Carl, trafikchef 2008: 229, 231*
Andersson Christian?1993: 122
Andersson Cristian August, urmakare?1993: 119
Andersson Curt, gymnast?2002: 178-190* (passim)
Andersson Einar, läkare, konstnär?1992: 211 f*
Andersson Ella, linnesömmerska 2011: 40
Andersson Elly, konditorianställd 2010: 236, 244
Andersson Elsa, butiksanställd?1996: 283*
Andersson Elsa, folkskollärarinna?1989: 265*
Andersson Emma?1998: 125, 128
Andersson Erik Bredhe, journalist?1998: 310*
Andersson Erik, fotbollsspelare?1997: 135 f*
Andersson Erik, stuveriarbetare 2008: 145*
Andersson Ernst R, rektor, sf ordf 2010: 154, 216
Andersson Ernst R, överlärare, led sf?1989: 152, 1991: 195*, 1993: 170, 1994: 219, 1997: 75, 176 f*, 1994: 219*
Andersson Ester?1998: 284
Andersson f Almén Alfrida, änka?1994: 106
Andersson Frans, skomakare?1993: 123
Andersson Fredrik, folkskoleinspektör?1996: 97, 102, 1992: 105, 129
Andersson Fredrik, stadskamrer 2009: 159
Andersson Galne Andersson”  1926:167-170
Andersson Georgina?1996: 268 f*
Andersson Gerda, affärsförestånderska 2008: 93
Andersson Gottfrid, byggmästare?1991: 110
Andersson Greta, folkskollärare 2010: 152
Andersson Gustaf, löjtnant 2008: 212
Andersson Gustav Torvald, målare?1992: 150, 1993: 193
Andersson Gustav, köpman, gymnast?2000: 153*
Andersson Gösta, bilreparatör?1997: 238-242
Andersson Gösta, smedmästare?1997: 199
Andersson Harry?1995: 200
Andersson Herman, fotbollsspelare?1994: 184 f*
Andersson Hilding, handbollsspelare?2002: 229*
Andersson Hugo, affärsinnehavare?2000: 253
Andersson I, tullvaktmästare?1990: 96
Andersson Ida?1991: 227, 1998: 125-129 (passim)
Andersson Inge, byggnadssnickare?1989: 267*
Andersson Ingemar, gymnast?2000: 155*
Andersson Ingvar, trädgårdsmästare?1994: 224, 228*
Andersson Jan-Åke?1998: 198
Andersson Jeppe, snickare?1992: 150 f
Andersson Joh, timmerman?1994: 109
Andersson Johan Albert, direktör 2008: 137-145*
Andersson Johan Alfred, lots?1995: 104
Andersson Johan Peter, åkare?1994: 102
Andersson Johannes, lantbrukare?1998: 125-134*
Andersson Johannes, skeppare?1992: 187*
Andersson Johannes?1995: 151
Andersson Johannes?1999: 156
Andersson John Birger, skeppare?1992: 189-190*
Andersson John, byggmästare?1997: 71
Andersson John, gymnast, köpman?2000: 153*
Andersson John, lantbrukare?1992: 172, 1996: 15
Andersson Jonny, 2008: 170
Andersson Josua, stenhuggare 2008: 238
Andersson Jöns, arrendator?1993: 142
Andersson Jöns, mjölnare?1996: 40
Andersson Jöns, åkare?1994: 105
Andersson Jörgen, fotograf?1993: 138
Andersson Jörgen, kommunråd?1993: 171
Andersson Karl ?1992: 169*
Andersson Karl Olof (Olle), målare, konstnär?1996: 135-141 (passim)
Andersson Karl, ”Älvasjöskomakaren”, skomakare?1992: 156-163*
Andersson Karl, lastbilsägare?2000: 143 f
Andersson Karl-Erik, ordf hamnstyrelsen?1992: 248, 2001: 212, 2002: 250, 264
Andersson Kenneth, musiker, vaktmästare 2008: 171*
Andersson Kenneth, musiker?1998: 26*
Andersson Knut, köpman?1995: 254
Andersson Kristian, arbetare?1993: 131
Andersson L P, garvaremästare?1990: 186 ff
Andersson ladufogde 1926:94 f
Andersson Lambert (Lalle)?1990: 195
Andersson Lars, lasarettssyssloman?1995: 97
Andersson Lars, miljöansvarig Pilkington 2009: 151*
Andersson lasarettssyssloman 1941:100
Andersson Lena, sångerska 2011: 226, 229f
Andersson Lennart, 2009: 117
Andersson Lennart?1993: 171
Andersson Linus, fastighetsskötare?1990: 206
Andersson Louise, fotograf 2010: 104
Andersson Ludvig?1998: 125 f, 128
Andersson löjtnant 1927:198*)
Andersson löjtnant 1931:48*)
Andersson Magnus, handbollspelare 2010: 207, 218
Andersson Malin?1995: 151
Andersson Maria?1997: 204
Andersson Matilda?1997: 204
Andersson Nils, arbetare?1994: 94
Andersson Nils, statare 2011: 24
Andersson Nils?1991: 183 f
Andersson Olaus, färgmästare?1993: 131
Andersson Olof, byggmästare?1989: 64
Andersson Olof, målare, konstnär?1992: 146-155, 1993: 193-202*, 287, 1996: 135 ff
Andersson Oscar Wilhelm?1993: 122
Andersson Oscar, gymnast?2000: 149*
Andersson Oscar, handbollsledare?2002: 224
Andersson Otto Bernhard, chaufför 2008: 74
Andersson Paul, arbetskarl?1992: 76
Andersson Per, dräng?1990: 182
Andersson Per?1993: 122
Andersson postiljonska 1926:143
Andersson provisor 1930:189
Andersson Ronny, adjunkt?1999: 73
Andersson S, fotbollsspelare?1996: 268*
Andersson sadelmakare 1928:47
Andersson Salomon, toffelmakare?1992: 161
Andersson Selma?1998: 125, 129
Andersson Severin, byggmästare?1992: 158, 1998: 125-132 (passim)
Andersson Sigfrid ?1995: 146*
Andersson Skräddare Elias, slottsdräng 2010: 60-68
Andersson Stanny?1993: 142
Andersson Sten ?2000: 214*
Andersson Sten Erik, 2008: 236
Andersson Sune, fotbollsspelare?1997: 135*
Andersson Sune, handbollsspelare 2010: 203, 215*
Andersson Susanna Albertina, änka?1993: 124
Andersson Svenne, fotbollsspelare?1997: 136*
Andersson Svenne, handbollsspelare 2010: 205
Andersson Sven-Olof, kriminalinspektör 2008: 75*
Andersson Teoder?2001: 121 f
Andersson Thore, 2008: 236
Andersson Tore, flygmek 2010: 90-101*
Andersson Torsten, direktör 2008: 144
Andersson Ulf, regissör 2009: 286*
Andersson Ulric, musikdirektör 2009: 248, 255*
Andersson Verner, fotbollsspelare?2002: 226
Andersson Ville, fotbollsspelare?1994: 184*
Andersson Ville, tekniker?1990: 257*
Andersson Yngve ”Plös”, fotbollsspelare?1995: 201, 1998: 288*
Andersson Yngve, frigymnast?2002: 176 f
Andersson(Tönnvall) Åke, 2008: 236, 238
Andersson, ”Smen”, fotbollsspelare 2006:109
Andersson, ”Sotarn” 2006:150
Andersson, Albert Sigfrid, eldare, brandsoldat 2003:108
Andersson, Alexander, syssloman 2003:289
Andersson, Arvid, bensinstationsinnehavare 2004:152
Andersson, Arvid, brunnsgrävare, fiskare 2003:227, 229
Andersson, August, ölutkörare 2005:273*
Andersson, Bernard, konstnär 2003:127, 2004:239f , 2005:108-122*
Andersson, Bo, musiker 2005:251
Andersson, Bror, boxare 2003:154, 156
Andersson, C M, kriminalkommissarie 2003:11f*, 77, 2004:229, 244f
Andersson, Carl August, sjökapten 2004:63
Andersson, Carl L, byggmästare 2003:65
Andersson, Carl, affärsinnehavare 2003:232, 234 f
Andersson, Carl, snickargesäll, brandsoldat 2003:108
Andersson, Erica, led sf 2005:71
Andersson, Ernst R, överlärare, ordf sf 2003:183, 278 , 2005:272*, 2006:215
Andersson, Fritz, stenhuggare, fiskare 2003:227, 229
Andersson, Gösta 2005:135*
Andersson, Gösta, boxare 2003:156
Andersson, Harriet, skådespelare 2004:248
Andersson, Henry, bensinstationsinnehavare 2005:233
Andersson, Jack, boxare 2003:156
Andersson, Jan 2006:105f
Andersson, Jan, led kf 2006:53f
Andersson, Jan-Erik 2003:227, 229 f
Andersson, Janne 2003:139f
Andersson, Jörgen, kommunråd 2006:53
Andersson, Karine 2003:30 f
Andersson, Karl 2004:267*
Andersson, Kenneth, musiker 2005:251-256
Andersson, Lars, kanotist 2006:165
Andersson, Lennart, kanotist 2006:164
Andersson, Lilly 2007:139*
Andersson, Lorentz, bensinstationsföreståndare 2004:142
Andersson, Maiwi, personalassistent 2003:272*, 279, 264*, 2006:264*, 295*
Andersson, Mikael, kanotist 2006:165
Andersson, Nils 2003:78
Andersson, Nils 2006:160
Andersson, Nils, torpare 2005:30
Andersson, Patly, fotbollsspelare 2003:177
Andersson, se Kröger Carolina Mathilda
Andersson, se Meuller Magna Christina
Andersson, se Ridderpeng Wilhelmina
Andersson, se Tullgren Anna (f 1780-t)
Andersson, se Wiklund Hildur Kristina
Andersson, Sigrid 2005:72
Andersson, Stellan 2006:251*
Andersson, Sture, boktryckare 2003:264-270 *
Andersson, Sune, fotbollsspelare 2003:178
Andersson, Sune, musiker 2005:203
Andersson, Sven, hemmansåbo 2005:31f
Andersson, Valborg 2003:227
Andersson, Verner, fotbollsspelare 2006:99f, 105f, 108
Andersson Albin 1929:184
Andersson Alex 1930:151
Andersson Alex 1937:226
Andersson Alex 1939:175
Andersson Alex 1939:56
Andersson Alex 1939:59 f
Andersson Alfred 1942:239 f
Andersson Alida Charlotta 1937:260
Andersson Anders arbetsborgare 1937:11
Andersson Anders borgmästare 1930:61
Andersson Anders borgmästare 1930:66
Andersson Anders borgmästare 1930:90
Andersson Anders borgmästare 1934:59 f
Andersson Anders hamndräng 1932:80
Andersson Anders hamndräng 1936:130
Andersson Anders hamndräng 1936:137 f
Andersson Anders hemmansägare 1927:134 f
Andersson Anders ryttare 1927:67
Andersson Anna bryggaränka (1690-t) 1935:73
Andersson Anna bryggaränka (1690-t) 1943:170
Andersson Anton 1929:19 ff
Andersson Anton 1930:114
Andersson Anton 1931:209 ff
Andersson Anton 1935:218
Andersson Anton 1935:242
Andersson Anton 1937:241-244
Andersson Aug 1937:102
Andersson B arbetskarl 1937:12
Andersson B garvaremästare 1925:113
Andersson B garvaremästare 1925:115
Andersson B garvaremästare 1927:140
Andersson B garvaremästare 1927:145
Andersson B garvaremästare 1927:49
Andersson B garvaremästare 1928:40
Andersson B garvaremästare 1929:130
Andersson B garvaremästare 1929:132
Andersson B garvaremästare 1929:19
Andersson B garvaremästare 1930:137
Andersson B garvaremästare 1935:242
Andersson B garvaremästare 1936:47 ff
Andersson B garvaremästare 1937:30
Andersson Britta Lovisa 1935:244
Andersson C E komminister 1935:243 f
Andersson C H banvakt 1937:146
Andersson C L byggmästare 1936:202
Andersson C bärare 1926:92 f
Andersson D kronofogde 1925:75
Andersson D kronofogde 1936:130
Andersson D kronofogde 1938:58
Andersson D riksdagsman 1929:155
Andersson E R överlärare 1931:106
Andersson E R överlärare 1931:108
Andersson E R överlärare 1936:192*)
Andersson E R överlärare 1938:39*)
Andersson E R överlärare 1938:41
Andersson E R överlärare 1938:57
Andersson E borgmästare 1931:176
Andersson Elvira 1932:208*)
Andersson Emma 1932:194
Andersson Emma 1932:202*)
Andersson Erland 1936:11
Andersson Eva Beata 1927:140
Andersson Eva Beata 1935:244
Andersson F 1924:51*)
Andersson F 1924:53
Andersson G 1927:50
Andersson H J färgare 1929:150
Andersson H J färgare 1930:10 ff
Andersson H folkskollärare 1932:194
Andersson H folkskollärare 1932:196 f*)
Andersson Hanna 1932:208*)
Andersson Hans borgmästare 1934:141
Andersson Hans skeppare 1941:141
Andersson Henning 1934:198*)
Andersson Hilma 1937:226
Andersson Ingrid 1942:240
Andersson J A direktör 1928:102
Andersson J A direktör 1931:104
Andersson J A direktör 1931:106
Andersson J A direktör 1940:98
Andersson J A direktör 1943:33
Andersson J A direktör 1943:36
Andersson J A rådman 1925:37
Andersson J A rådman 1927:151
Andersson J A rådman 1927:38 f
Andersson J A rådman 1929:141 f
Andersson J A rådman 1932:27 f
Andersson J A rådman 1932:82
Andersson J A rådman 1933:22
Andersson J A rådman 1935:199 f
Andersson J M 1929:163
Andersson J P 1937:101
Andersson J glasmästare 1925:114
Andersson J glasmästare 1926:49
Andersson J glasmästare 1926:51
Andersson J glasmästare 1927:34
Andersson J glasmästare 1929:131
Andersson J glasmästare 1936:49
Andersson Jacob 1932:80
Andersson Jep (Jæp) 1926:8
Andersson Jeppe 1930:232
Andersson Johan  spelman 1924:51 *) f
Andersson Johan  spelman 1925:109
Andersson Johan  spelman 1925:125
Andersson Johan  spelman 1926:120
Andersson Johan  spelman 1931:71
Andersson Johan byggmästare 1935:211
Andersson Johan byggmästare 1935:213
Andersson Johan rektor 1924:76
Andersson Johan rektor 1927:183 f
Andersson Johan rektor 1929:90 ff
Andersson Johan rektor 1932:157
Andersson Johanna Christina 1935:244
Andersson Johannes 1932:14
Andersson Jöns arbetskarl 1928:32
Andersson Jöns arbetskarl 1937:11
Andersson Jöns studerande 1932:66 f
Andersson K A S 1943:196*)
Andersson Katarina 1929:162
Andersson Lars (i Unnaryd) 1937:101
Andersson Lars Aksel 1924:94-96*)
Andersson Lars Aksel 1929:19
Andersson Lars Aksel 1935:245 f*)
Andersson Lars Petter 1925:134
Andersson Lars Petter 1925:32
Andersson Lars Petter 1925:34
Andersson Lars Petter 1926:59
Andersson Lars Petter 1927:39
Andersson Lars Petter 1927:51
Andersson Lars Petter 1929:142
Andersson Lars Petter 1931:199*)
Andersson Lars Petter 1931:202
Andersson Lars Petter 1932:137
Andersson Lars Petter 1932:77
Andersson Lars Petter 1935:242 f*)
Andersson Lars Petter 1936:129
Andersson Lars Petter 1936:131
Andersson Lars Petter 1936:51
Andersson Lars Petter 1937:197
Andersson Lars Petter 1937:203
Andersson Lars Petter 1937:50
Andersson Lars Petter 1938:38
Andersson Lars Petter 1941:100
Andersson Lars Petter 1943:103
Andersson Ludvig 1941:132*)
Andersson Nils jordbrukare 1941:12
Andersson Nils jordbrukare 1941:25
Andersson Nils murare 1926:104
Andersson O 1925:131
Andersson P A 1937:146
Andersson Peder rådman 1930:130
Andersson Peter båtskeppare 1943:83
Andersson Sophie 1932:238
Andersson Sven (i Fröböke) 1937:101
Andersson Sven skulptör 1930:20
Andersson T 1934:179
Andersson V 1933:48
Andersson Vendela 1926:208-211*)
Andersson Vendela 1927:156
Andersson Vendela 1934:112 ff*)
Anderssson Jörgen, kommunråd 2010: 275*
Anderszen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) borgmästare (1440-t) 1930:58
Andersön Jon (Joen, Jonn) 1936:125
Anderzén Anders, socialassistent 2011: 230, 233
Andherssön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) borgmästare (ca 1500) 1925:9
Andherssön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) borgmästare (ca 1500) 1930:59
Andherssön Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) borgmästare (ca 1500) 1934:174
Andrae, Martin, direktör 2007:205
Andræ, se: Christiernus  Petrus
Andreasson August, stenhuggare 2011: 24
Andreasson Erik, byggmästare 2010: 43
Andreasson Folke?1995: 264 f*
Andréasson g Wetter Greta?1992: 260*, 263
Andréasson Gunnar, verkstadsägare?2002: 235 f
Andreasson Josefina, 2011: 24
Andréasson Karl?1994: 188*, 196
Andréasson Kurt, målarmästare?1990: 191*, 199*, 1991: 79, 85, 93*, 1992: 161*, 162* 1993: 196 f, 287*, 1994: 67-73*, 257, försättsblad*, 1995: 175-180*, 1996: 129-143*, 1998: 149-160*, 1999: 270 f*
Andreasson Lars, gymnast?2002: 188*
Andreasson Lennart, 2008: 171
Andreasson Ove, riksdagsledamot 2008: 181
Andreasson Stig, gymnast?2002: 183*, 188*
Andreasson, Folke, auktionsutropare 2006:105
Andreasson, Nils Peter 2005:109
Andreasson, Stig, boxare 2003:156
Andreasson, Therese, innebandyspelare 2007:159*
Andreasson A 1929:162
Andréen Andrea, läkare 2011: 196
Andrén August, polisman, kommissionär?1994: 157-161
Andrén Carl-Gustaf, universitetskansler?1999: 222
Andrén Erik, lantbrukare 2011: 202f*
Andrén V 1930:150
Andrén V 1937:264*) f
Angel A W, handlande, konsul?1989: 66, 1990: 93 ff, 101, 1991: 98, 101, 124, 1998: 179
Angel g Hallberg Selma, fotograf?1989: 66 f, 1994: 107 f, 2001: 9 f
Angel målare 1928:46
Angel Selma, fotograf 2010: 248
Angel Selma, fotograf 2011: 200
Angel, Anna, telefonist 2006:68
Angel, se Busck Emma Maria Lovisa
Angel, se Mårtenson Helga
Angel A E J 1940:162-170
Angel A F 1940:167
Angel A G 1925:132
Angel A G 1929:142
Angel A W 1925:72
Angel A W 1926:170*)
Angel A W 1928:134
Angel A W 1928:56*)
Angel A W 1928:91
Angel A W 1930:185
Angel A W 1930:189
Angel A W 1931:200*)
Angel A W 1931:202
Angel A W 1934:128*) f
Angel A W 1935:131 f
Angel A W 1935:154 ff
Angel A W 1935:202
Angel A W 1937:101 f
Angel A W 1937:105
Angel A W 1937:107
Angel A W 1937:116
Angel A W 1937:118
Angel A W 1937:203
Angel A W 1937:223*) f
Angel A W 1938:57
Angel A W 1938:78
Angel A W 1938:91
Angel A W 1939:169
Angel A W 1939:174
Angel A W 1939:179
Angel A W 1939:189
Angel A W 1939:191
Angel A W 1939:200
Angel A W 1942:56
Angel A W 1943:116
Angel A W 1943:119
Angel A W 1943:121
Angel A W 1943:156 ff*)
Angel A W 1943:177
Angel A W 1943:69*) f
Angel C W 1940:167
Angel J O 1929:142
Angerman Sören, kyrkoherde?1990: 172
Angsvik Tarstad, Christina, körledare 2007: 270*
Aniansson Assar, tandläkare?1994: 279*, 1998: 203*
Anjou Erik, bryggmästare?1999: 132
Anjou, Erik, bryggmästare 2003:70
Anjou B 1936:208
Anjou E 1936:207 f
Anjou K E 1935:208
Ankar f Jepson Anna, fil mag?1991: 262*
Ankarcrona , överste?1995: 225
Ankarcrona, se De Geer Elisabeth Charlotta Augusta
Ankarcrona, se Knös Anna Wilhelmina Katarina
Ankarcrona, se Maxe Agda Maria Lovisa
Ankarcrona C V E 1928:59
Ankarcrona C V E 1931:54*)
Ankarcrona C V E 1931:56 ff*)
Ankarcrona T V 1931:56
Ankarcrona V 1928:54*)
Ankarström M 1927:71
Anndersön Torbörn 1936:125
Anndersön Weste 1936:126
Antonsson Johannes, landshövding 2008: 179
Antonsson Johannes, landshövding?1998: 280 f*, 2000: 27*
Antonsson Johannes, ordf landstinget 2011: 240, 242
Antonsson E 1927:198*)
Anund  Skomager 1940:159
Apelqvist A J 1936:18
Apelqvist A J 1938:234
Apelstam Anders Lorentz, bankdirektör, ordf sf 2011: 190
Apelstam Anders Lorentz, bankdirektör?1991: 98, 200-207* (passim), 1992: 197, 1993: 97
Apelstam C A, kommissionslantmätare?1990: 93
Apelstam, Anders Lorentz, bankdirektör, ordf sf 2004:86
Apelstam, se Stenström Hedvig Johanna
Apelstam A L direktör 1928:101
Apelstam A L direktör 1928:151
Apelstam A L direktör 1928:57
Apelstam A L direktör 1928:94
Apelstam A L direktör 1928:99
Apelstam A L direktör 1930:232*)
Apelstam A L direktör 1931:196*)
Apelstam A L direktör 1931:199 f
Apelstam A L direktör 1931:204
Apelstam A L direktör 1931:76
Apelstam A L direktör 1932:213-220
Apelstam A L direktör 1936:131 f
Apelstam A L direktör 1936:158
Apelstam A L direktör 1937:101 ff
Apelstam A L direktör 1937:105
Apelstam A L direktör 1937:107 ff
Apelstam A L direktör 1937:114
Apelstam A L direktör 1937:116 ff
Apelstam A L direktör 1937:129
Apelstam A L direktör 1937:132
Apelstam A L direktör 1937:140
Apelstam A L direktör 1937:142 f
Apelstam A L direktör 1937:149 ff
Apelstam A L direktör 1937:96*)
Apelstam A L direktör 1937:98 f
Apelstam A L direktör 1938:40 f
Apelstam A L direktör 1938:47
Apelstam A L direktör 1938:57
Apelstam A L direktör 1938:65
Apelstam A L direktör 1938:91
Apelstam A L direktör 1939:175
Apelstam A L direktör 1939:205
Apelstam A L direktör 1940:224*)
Apelstam A L direktör 1941:195
Apelstam A L direktör 1942:229 f
Apelstam A L direktör 1943:11
Apelstam A L direktör 1943:116
Apelstam A L direktör 1943:119*)
Apelstam A L direktör 1943:121
Apelstam A L direktör 1943:124
Apelstam A L direktör 1943:177
Apelstam A L direktör 1943:21
Apelstam A L direktör 1943:70*) f
Apelstam A L kommissionslantmätare 1925:135
Apelstam A L kommissionslantmätare 1930:5
Apelstam A L kommissionslantmätare 1938:22
Apelstam Augusta 1940:224*)
Apelstam C A lantmätare 1929:142
Apelstam C A lantmätare 1929:152
Apelstam C A lantmätare 1931:199
Apelstam C A lantmätare 1932:214
Apelstam C A lantmätare 1941:21
Apelstam C A lantmätare 1941:28 f
Apelstam C A lantmätare 1942:44
Apelstam C studerande 1940:224*)
Apollonidotter Margareta?1999: 86
Apollonius (Apeloniuss) glassmäster 1935:74
Apollonius (Apeloniuss) glassmäster 1936:8 f
Apollonius (Apeloniuss) glassmäster 1943:170
Appelberg B A 1927:28
Appelqvist f Fredriksson Karin ?2002: 185*
Appeltofft (släkten)
Appeltofft (släkten) se Peters Hilda Amelia (f 1838)
Appeltofft (släkten), se Heuman Hedvig Elisabeth
Appeltofft (släkten), se Johansson Gärda (f 1875)
Appeltofft (släkten), se Johansson Gärda Charlotta (f 1868)
Appeltofft (släkten), se Mårtenson Olga Constantia
Appeltofft (släkten), se Pedersen Annie Claudine
Appeltofft (släkten)  1931:212-219*)
Appeltofft (släkten) Adolf Fredeik 1931:212-219*)
Appeltofft (släkten) Alma Göthilda Amalia 1931:219
Appeltofft (släkten) Alma Göthilda Amalia 1932:208*)
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1729) 1931:212
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1925:130 f
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1925:74
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1927:127
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1927:35
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1929:141 f
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1931:212 f
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1931:222
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1932:137
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1932:32
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1932:36
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1935:200
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1935:210
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1936:201
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1936:49 f
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1937:23
Appeltofft (släkten) Anders Julius (f 1800) 1943:96
Appeltofft (släkten) Anna Hedvig Elisabeth 1931:217
Appeltofft (släkten) Annie Susan 1931:217
Appeltofft (släkten) Arthur Fredrik 1931:215
Appeltofft (släkten) Arthur Fredrik 1943:196*)
Appeltofft (släkten) C J 1925:131
Appeltofft (släkten) C J 1930:174 ff*)
Appeltofft (släkten) C J 1930:188
Appeltofft (släkten) C J 1931:218*)
Appeltofft (släkten) C R 1925:131
Appeltofft (släkten) C R 1926:103
Appeltofft (släkten) C R 1930:23
Appeltofft (släkten) C R 1931:216*)
Appeltofft (släkten) H E 1931:217
Appeltofft (släkten) H E 1943:207* f)
Appeltofft (släkten) H H 1931:216 f*)
Appeltofft (släkten) H O 1931:216
Appeltofft (släkten) Hilda Amelia Charlotta (f 1859) 1924:88*)
Appeltofft (släkten) Hilda Amelia Charlotta (f 1859) 1931:214
Appeltofft (släkten) Hilda Amelia Charlotta (f 1859) 1939:92
Appeltofft (släkten) Lillie Eliza 1931:217
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1925:131
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1927:72
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1931:213*) f
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1934:131*) f
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1935:215
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1936:129
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1936:201
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1937:197
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1937:203
Appeltofft (släkten) Per Gustaf handlande 1937:46
Appeltofft (släkten) Per ryttmästare 1931:212
Appeltofft (släkten) Percival Gustaf 1931:215*
Appeltofft (släkten) Percival Gustaf 1934:198*)
Appeltofft (släkten) Percival Gustaf 1940:264* f
Appeltofft (släkten) R J 1931:219
Appeltofft (släkten) R J 1935:183
Appeltofft (släkten) R J 1942:50
Appeltofft (släkten) Sofia Charlotta 1931:219
Appeltofft Anders Julius, handlande?1990: 184, 186, 1994: 91, 94, 97
Appeltofft Anna Hedvig Elisabeth?1993: 129
Appeltofft Charles, trädgårdsdirektör?1994: 223*, 1995: 104, 1997: 73, 75, 77
Appeltofft f Peters Hilda Amalia?1995: 102
Appeltofft Per Gustaf, spannmålshandlande?1995: 102 ff
Appeltofft, Anders Julius, handlande 2003:56, 60
Appeltofft, Annie, vaktföreståndare 2006:67
Appeltofft, Lillie Eliza, postexpeditör 2004:191f
Appeltofft, Per Gustaf, spannmålshandlande 2003:60
Arborelius Måns, överläkare?1993: 314*, 1998: 92
Arcini Caroline, osteolog 2010: 56ff
Arell Anna Brita 1930:87
Arell Anna Helena 1932:64
Aremar Sven, fritidschef, författare?1991: 143, 1998: 7, 23*
Aremar Sven, lokalhistoriker 2011: 200, 237
Aremar, Sven, fritidschef, författare 2003:7, 12, 2004:251, 278f*
Arenander Catharina Gunilla 1931:45
Arenius Catharina 1937:186
Arenius Catharina 1937:188
Arenstein H 1929:16
Arent bryggare 1934:148
Arentzen Hans, 2009: 30
Arffued Skräddere 1934:152
Arfvidsson Jöns, bonde?1989: 24
Arfvidsson Carolina Levina 1931:42
Armfelt G M 1936:30 f
Arnason  Fin 1924:42
Arnason  Fin 1934:19
Arnason, se: Fin
Arnell David, folkskollärare 2010: 147
Arnell Kerstin, folkskollärare 2010: 147-155*
Arnell Lars, landshövding?1989: 41
Arnell Marianne, 2009: 63
Arnell Signe, folkskollärare 2010: 147
Arnell, se Rosen Sophia Elisabeth
Arnell Lars landshövding 1924:75
Arnell Lars landshövding 1928:42
Arnell Lars landshövding 1932:15
Arnell Lars landshövding 1934:89*) ff
Arnell Lars major 1934:90
Arnesön Finn, halländsk jarl?1990: 8, 10, 45, 1992: 5 f, 1997: 8, 14 f, 2000: 34
Arnesön, Finn, jarl 2004:16
Arnmarker Ingvar, fotograf?1998: 206 f, 214
Arnstam O 1940:202
Arnström Anders, professor?2002: 303*
Arnström Torsten, direktör?1992: 283*
Arntsson (Arndtsson, Arentsson) H 1925:62
Arntsson (Arndtsson, Arentsson) H 1926:88
Arntsson (Arndtsson, Arentsson) H 1941:102
Aronson D E 1940:110
Aronson D E 1943:36
Aronsson Bernhard, grosshandlare 2008: 11
Aronsson Bernhard, grosshandlare 2009: 63, 65f, 68f*
Aronsson Bernhard, grosshandlare?1989: 152, 1996: 187*
Aronsson D, ingenjör?1997: 161
Aronsson Dora, fru?1998: 161
Aronsson Lennart, företagare?1998: 198
Aronsson S, handlande?1993: 131
Aronsson Selim, grosshandlare?1998: 161
Aronsson, Berna, led sf 2005:71f
Aronsson, Bernhard, grosshandlare 2006:213, 215*
Aronsson I 1938:239
Aronsson I 1938:241*)
Arrhenius, Olof, fil dr 2004:11
Aruetzen Peder, (Pæter, Pæther Pedher, Pedir, Peter, Pether) 1936:121
Aruidsen Jöns 1925:7
Aruidsen Jöns 1930:59
Arulf Lars, försäljningsingenjör?1992: 277*
Arvedson F 1938:147*) ff
Arvedson F 1941:84 ff
Arvidsdotter Svenborg?1993: 146 f, 150
Arvidsson Fredrich, borgare?1990: 52
Arvidsson Frits, murare?1993: 174
Arvidsson Gösta, guldsmed?1992: 284*
Arvidsson Jan, kanslichef 2009: 175, 181*
Arvidsson Kalle ”Hompel”, fotbollsspelare 2008: 240
Arvidsson Åke, ritare?1997: 201
Arvidsson, Harry 2006:252
Arvidsson, Kalle ”Hompel”, fotbollsspelare 2005:178
Arvidsson A lantmätare 1942:54
Arvidsson A toffelmakare 1929:168
Aryn Skredere 1934:152
Ascerssön Jens (Jennis, Jenns) 1926:15
Aschan stadskirurg 1929:26
Aschan, se Wallberg Karin Gerda
Aschan G T 1937:257
Ascheberg Rutger von, generalguvernör?1991: 72, 2001: 221*, 2002: 96
Ascheberg Rutger von, generalmajor 2011: 101
Ascheberg, v R 1930:81
Ascheberg, v R 1934:73*) f
Ascheberg, v R 1935:50
Ascheberg, v R 1935:64
Ascheberg, v R 1939:123
Ascheberg, v R 1942:15 ff
Ascheberg, v R 1943:174
Aschling E 1928:106
Ask, Anna-Karin, kanotist 2006:165
Asker W, läroverksadjunkt?1995: 145 f*
Asker, se Wahlman Hilda
Asker A 1931:200
Asker A 1931:205
Asker A 1931:98
Asker A 1934:97*) f
Asker A 1937:146
Asker A 1940:224*)
Asker C F 1934:97
Asmundsen Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1937:156
Asmundsen Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1943:204
Asmundsen Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) guldsmed 1934:149
Asmundsen? B Guldsmed 1934:149
Asmundsen? B Guldsmed 1936:122
Asmundsen? B Guldsmed 1940:151
Asmundsen? B Guldsmed 1940:158
Asmundsson (Assmundson) Thyge (Tyge, Tyke) 1938:112
Asmundsson (Assmundson) Thyge (Tyge, Tyke) 1938:132
Asmundsson (Assmundson) Thyge (Tyge, Tyke) 1941:91
Aspberg, Roger, målarmästare 2007:252*
Aspegren, se Broman Anna Petronella
Aspegren L 1926:171
Aspegren L 1928:40
Aspegren L 1937:16
Aspegren Magdalena 1926:171
Aspelin Carl August Theodor, landskanslist, stadskassör?1993: 91
Aspelin Carl, lagman?1989: 42, 1993: 92
Aspelin f Kollberg Anna Sophia Christina?1993: 91
Aspelin lagman 1938:238
Aspelin, se Kollberg Anna Sofia Christina
Aspelin  1933:24
Aspelin  1933:35
Aspelin  1935:232
Aspelin  1936:249
Aspelin Anna 1933:240*)
Aspelin Anna 1933:242
Aspelin C 1933:17*)
Asperot Gustav, toffelmakare?2000: 178
Asplund Per, vägdirektör?1993: 313*
Asser i Kelldstrup  1936:118
Asser i Kelldstrup  1936:126
Assersen Jens, landsdomare?1992: 8, 1993: 53
Asserson Jes 1935:91
Assmudsön (= föreg?) Bent (Bendt, Bennt, Benntt, Bentt) 1936:125
Asterling Annie, 2009: 55f
Asterling Ivar, underofficer 2009: 53f, 58*
Asterling Stig, adjunkt 2009: 53-62*
Asterling Stig, adjunkt?1998: 25
Asterling, Margit, telefonist 2006:68-77*
Asterling, Stig, adjunkt 2003:272 *
Atterberg, se Nyman Sally
Atterberg V 1934:242
Atterdag Waldemar 1929:111
Atterdag Waldemar 1930:46 f
Atterdag Waldemar 1934:9 f
Atterdag Waldemar 1941:62
August Måne ?2000: 181
August svensk prins 1928:49
August svensk prins 1931:131
Augustin bokbindare 1935:72
Augustin bokbindare 1943:170
Augustinsson Ernst, doktor?1994: 38, 1997: 98
Augustinsson Ernst, kapten?1999: 216
Augustinsson, Ernst Sigfrid, kapten 2003:48, 51
Augustinsson, se Leijonancker Maria
Augustinsson E 1924:56
Augustinsson E 1925:120
Augustinsson E 1931:81
Augustinsson E 1941:125
Augustinsson E 1941:261*)
Augustinsson E 1941:264
Augustinsson L 1927:198*)
Augustsson Jan-Erik, arkeolog?1990: 33
Augustsson, Jan-Erik, arkeolog 2006:12, 25
Augustsson, Marja, kanotist 2006:165
Aurelius A B 1931:100
Aurelius A B 1933:138*)
Aurelius A B 1933:140
Aurelius A B 1937:145
Aurén underlöjtnant 1927:198*)
Aurén underlöjtnant 1931:48*)
Ausenius S 1938:109
Ausenius S 1938:125
Ausnes Reidar ?1995: 236*
Axelsson Bodil?1992: 254
Axelsson, Stig, bensinstationsinnehavare 2004:157f
Axelsson T 1928:24
Axelsson T 1935:237
Axelssön Aghe 1942:13
Axemo Arnold, fängelseföreståndare 2011: 170
Axselsön, E 1932:152

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"