Åbeck J 1937:11
Åbeck pottmakare 1936:11
Åberg ”Fiffi”, fotbollsspelare, sotare 2009: 186
Åberg Alexis, lasarettssyssloman?1995: 97
Åberg Anna Brita 1932:27
Åberg Anna Brita 1933:232
Åberg Inga, 2009: 208
Åberg J 1936:156
Åberg J 1937:105
Åberg Jan-Erik, skulptör 2008: 194, 202ff, 206
Åberg L 1924:80
Åberg L 1925:101
Åberg L 1926:138
Åberg L 1926:62*) f
Åberg L 1926:65
Åberg L 1926:70
Åberg L 1927:188
Åberg L 1927:190 f
Åberg L 1927:202 f
Åberg L 1929:60
Åberg L 1932:157*) ff
Åberg L 1937:197
Åberg L 1937:46
Åberg L 1941:111
Åberg L 1941:31 f
Åberg L 1941:34 f
Åberg Lennart, rektor?1989: 49, 2000: 104
Åberg Rolf, konstnär?1997: 81
Åberg, ”Fiffi”, fotbollsspelare 2003:178
Åberg, Per, sångare 2005:193
Åberg, Ragnar 2003:154
Åbergh G R 1931:217
Åbergh, se Appeltofft Annie Susan
Åbergh, Siv 2004:191f
Åbjörnsson lärarinna 1933:227
Åbjörnsson Wilhelmina Mathilda Carolina 1927:130
Åbjörnsson Wilhelmina Mathilda Carolina 1941:257*) f
Åbom J F 1925:28
Ådahl K A 1930:150
Ådahl K A 1935:213
Ågren A 1941:132*)
Ågren Benedicta, torpareänka?1990: 86
Ågren Bengta, änka?1992: 68 f
Ågren Lars, direktör?1992: 242
Ågren Sven G, disponent, gymnast?1998: 306*, 2000: 157
Ågren, Lars, direktör 2006:247, 284*
Ågubben”, se Rosendal”
Åhed, Kjäll, ingenjör 2003:285
Åhlén, A G, adjunkt 2004:267*
Åhlström Per, postiljon?1993: 112
Åhlström Sven, lots?1990: 182
Åhman Signe Lotten Ulrika?1997: 69
Åhrberg löjtnant 1931:54*)
Åkerblad J 1940:134 ff
Åkerhielm Augusta, Röda Kors- ordf Halmstadkretsen 2010: 146
Åkerhielm C 1937:148
Åkerhielm C 1937:150
Åkerhielm C A 1927:206
Åkerhielm C A 1931:48
Åkerhielm Hjalmar, friherre?1998: 163
Åkerhielm K A S S 1927:198*)
Åkerhielm K A S S 1927:206-207*)
Åkerhielm K A S S 1928:54*)
Åkerhielm K A S S 1928:56*)
Åkerhielm K A S S 1931:47*) ff
Åkerhielm K A S S 1937:119
Åkerhielm K A S S 1937:148
Åkerhielm K A S S 1937:150 f
Åkerhielm K A S S 1941:54*)
Åkerhielm Sigrid 1932:53
Åkerhielm Sigrid 1938:212*)
Åkerhielm, se Brändström Augusta Helena
Åkerhielm, se Lamberg Charlotta
Åkerlund A, arkitekt 2009: 200f
Åkerlund bataljonsläkare 1931:54*)
Åkerlund Fritz ”Uven”, gymnast?2002: 175-191* (passim)
Åkerlund Hans, fotbollsspelare 2008: 242
Åkerlund N A 1931:106
Åkerlund Yngve, byggmästare?1993: 131
Åkerlund, Fritz, frisksportare 2004:175, 2006:160
Åkerstedt Sten, handbollsspelare?2002: 229, 232
Åkerstedt Sten, handbollstränare 2010: 205f, 216*
Åkerström Inger Sofia 1928:129
Åkerström kopparslagare 1936:9
Åkesdotter Anna, postbondehustru?1990: 86
Åkeson Nils E, överstelöjtnant?1989: 105*, 1993: 214, 2001: 291*
Åkesson Lars?1989: 19
Åkesson, Kurt, bensinstationsinnehavare 2004:145
Åkestam Sten, Lions världspresident?1998: 208*, 214
Åqvist Anna Maria?1990: 182
Åqvist J L 1927:51
Åqvist J L 1936:50
Åqvist Josefina Matilda?1990: 182
Åqvist O kapten 1932:99
Åqvist O tunnbindare 1928:47
Åshage Uno ?1989: 105*
Åslund Carl, direktör, konsul 2008: 244-250
Åslund Carl, direktör, konsul 2009: 66
Åslund, Carl, direktör, konsul 2003:198 f*, 206f, 209, 265
Åström Alma 1935:247
Åström L?1989: 54

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"