S. Holmqvist, speceriaffär 2010:225*
S:t Johannes, fartyg 2005:11
S:t Jörgens hospital 2003:18ff, 2004:20f, 2006:36f
S:t Jörgens kapell 2004:19ff*, 2006:37
S:t Jörgens kloster 2004:21
S:t Jörgens kyrkogård 2004:21
S:t Nikolai kyrka 2004:18, 21-24*, 2005:29*, 33*, 2006:203*, 2007:141*,169*, 2008:271*, 2009:246-255*, 280*, 294*
S:t Nikolai kyrka 2011:105, 112*
S:t Nikolai kyrka 2011:198f*
S:t Nikolai kyrka, dopfunt 2010:77*
S:t Nikolai kyrka, instrumentarium 2009:252-255*
S:t Nikolai kyrka, läktarorgel 2009:251*
S:t Nikolai kyrka, lördagsmusiken 2009:246-255*
S:t Nikolai kyrka, modernt kyrksilver 2004:182-197*
S:t Nikolai kyrka, S:t Olovs altare 2004:22
S:t Nikolai kyrka, S:ta Gertruds altare 2004:24
S:t Nikolai kyrka, stöld av kyrksilver 1810 2003:41, 2005:26-36*
S:t Nikolai kyrka, äldre kyrksilver 2003:30-55*
S:t Nikolai kyrkogård 2006:34, 38
S:t Nikolaikören 2009:250
S:t Olafs hus (nuv Kvartermästargården) 2004:22
S:t Olofs kapell 2007: 162*, 2009:213
S:t Olofs kapell, sommarmöte 2010:296
S:t Olofshemmet 2006:207
S:t Olofshemmet 2011:161, 168
S:t Olofsskolan 2008:175
S:t Peter, fartyg 2005:11f
S:t Örjan se S:t Jörgen
S:ta Annas franciskankonvent 2004:21f
S:ta Annas kloster 2003:30, 49, 2004:21ff*, 2006:20, 37f, 203
S:ta Anne Broe 2004:22
S:ta Gertruds altare se S:t Nikolai kyrka
S:ta Gertruds hus 2004:24f, 2006:31-39*
S:ta Katarinas dominikankonvent 2004:18-21
S:ta Katarinas kapell, Västra kyrkogården 2004:21
S:ta Katarinas kloster 2003:30, 49, 2006:20
S:ta Katarinas kyrka 2004:21, 2006:20
Sabbatsbrott 2011:83-90
Sacramento, skonare 2004:65
SAGA PEARL, kryssningsfartyg 2011:279*
Sagers bokhandel 2009:240f*
Sally och Sara, BH-affär 2007:74f*
Salong Anno 1886 2010:180
Salong Jonasson & Larsson 2010:184-189*
Salong Klipper 2010:189
Salong Österskans 2010:185,19*
Saluhallen 2006:201, 212, 2009:210f*
Samssons blomsteraffär 2005:145
Sandlyckorna se Springbacken 2011:118
Sandslätt(Fiskaregatan 7) 2010:169
Sannarp 2008:281*
Sannarpsgymnasiet 2009:10
Sans Souci, gård 2008:251
Scandiatransport 2007:103*
Scandinavia av Göteborg, motorfartyg 2004:115*
Scandinavian Open Championships i bordtennis 2011:14
SCAVENA 2005:106
Scavena HDF Intressenter AB 2005:102
Schmidt, Hammer & Lassen, arkitektfirma 2006:262
Schweizerkonditoriet 2004:222
Schönbeckska huset 2009:204*
Scoutverksamhet 2008:207-228*
Sebelius herrfrisörsalong 2003:245
Sedov, fyrmastbarkskepp, 2008:10, 289*
Seglarnas café 2006:140*
Sejlors Frid (Sjömansgatan 5-7) 2010:169, 178
Selma av Skillinge 2009:135
Seminariegatan 2008:81
Serbiska kultur- och idrottsföreningen 2011:206-212*
SERVA Försäljnings AB 2005:102, 106f
SF 58 Sigurfari av Hornafjordur, fartyg 2004:78*
Sibirien, hamnområde 2006:86f, 2008:142
Sidenhuset 2006:170*
Sigill se Halmstads sigill
Signe Diebitsch Glas och Porslin 2009:162-168*
Signes Frukt och Grönsaker 2005:145
Sigurfari av Hornafjord, träfiskefartyg 2008:121, 124*
Sigyn, barkskepp 2006:59*, 213, 2008:10
Silvergranen 2006:102
Silverlaget se 55:orna 2011:
Simklubben Laxen 2003:178f
Simlångsdalen 2010:16, 26
Simstadion 2003:178*
Simstadion 2011:217
Sinnenas park 2008:271*
Sirius, nykterhetsloge 2004:89
Sjukdomar 2003:101, 103-106
Sjukhuskyrkan 2004:192
Sjuksköterskestrejk 2008:272*
Sjukvård 2007:202-209*
Sjukvård 2010:16f

Sjöbris, motorbåt 2011:130
Sjöfart se Skeppsvarv
Sjögrens tobaksaffär 2004:258*
Sjöholms Hemtjänst 2008:151
Sjömanshuset 2009:205*
Sjömanshuset 2011:164
Skadehall, slott 2006:8
Skampåle 2011:89*
Skandia, skonare 2004:65
Skandia-transport 2008:138*
Skandinaviska Jutefabriken 2011:209f*
Skansen se Apelstamska villan 2010:
Skansen, egendom 2005:260*
Skansen, Oskarström 2006:45
Skateboard 2007:238*
Skatt 2010:28
Skedala bygdegård 2010:173
Skedala hed 2008:90
Skedala säteri 2008:244*, 250
Skedalahed 2010:201*
Skejtparken 2011:291*
Skeppsvarv 2004:60-81
Skeppsvrak, Östra hamnbassängen 2006:11-22*
Skivlagret 2011:286*
Skogens Dag, Galgberget 2011:289*
Skogsgångarna, friluftsklubb 2005:132-137*
Skolan på vallen 2006:166*
Skolavslutning 2007:141*
Skoldans 2011:183
Skolgatan 2003:277*, 2007:227*
Skolkök 2004:177ff
Skolskjuts 2003:144f
Skräddaretorpet 2003:78
Skrädderi 2005:37-58*
Skånska Hembageriet 2004:221, 2007:74
Skånska kriget 2006:29
Sköldska huset se Gula villan 2010:
Slaget vid Fyllebro 2011:101*
Slaget vid Fyllebro, minnestavla 2010:295*
Slottet 2003:280*, 2007:221*, 274*, 278f*, 300f*, 2009:24
Slottet 2010:60-68*
Slottsbron 2006:242-246*, 2007:220*, 2008:150*, 2009:273*
Slottsbron 2011:135f*
Slottsbron 2011:179*
Slottsjordsskolan 2009:72-93*
Slottsjordsvägen 2006:265f*, 2007:62*
Slottskyrkan 2011:84f*
Slottsmöllan 2008:31-35, 2008:98-100*, 2009:12, 105-112*
Slottsmöllan, företagshotell 2007:28*, 66-69*
Slottsmöllan, klädesfabrik 2003:100, 2006:179ff
Slottsmöllan, tegelbruk 2006:236
Slottsmöllan, vadställe 2004:42
Slottsmöllans kraftstation 2010:250-260*
Slottsmöllans Trädgård 2005:144-155*
Slottsmöllebron 2003:281*
Slottsmöllevägen 2003:16, 2004:44, 2008:100
Slottsparken 2011:113f*
Slottsvallarna 2011:117*
Slädparti 2003:285*
Släktforskardagar 2007:318*
Slättens torg 2007:34
SM i bordtennis  2010:230, 233*
SM-veckan 2011:284*
Småbåtshamnen 2007:125*
Smålands bank 2004:258*
Snöröjning  2010:279*
Snöskulptur 1940 2003:127*
Snöstorp 2004:44
Snöstorps kyrka 2007:170*
Snöstorps kyrka 2011:100
Sockerbagare 2004:217-226*
Sofieberg 2007:48* , 2008:194
Soldalens ålderdomshem 2007:212*
Soldathemmet 2010:227
Soldathemmet, skrivrum 2206:237*
Solheim Cup, golftävling 2007:316f*
Sommarlust (Folkparken) 2010:194ff*
Sommarlust, Södra vägen 2003:60
Sonessons speceriaffär 2008:79
Sonja av Göteborg, fyrmastskonare 2004:73*
Sonja av Skärhamn , fyrmastskonare 2009:134, 136*
Sophantering 2007:116-121*
Sopoperan 2008:291*
Sorö akademi 2008:12*, 18*
Sorö kyrka 2008:12f, 15*, 18
Sotare 2009:182-187*
Soucitorp, gård 2008:251
Sparbankshuset 2004:25, 2006:31, 203, 2008:52*, 130*
Sparbanksstiftelsen 2009:119f
Speceriaffärer se även resp namn 2004:217-226*
Speceriboden 2003:244ff
Sperlingsholms kraftverk 2006:9*, 185
Spes, fartyg 2005:11f
Spetälskehospital se S:t Jörgens hospital
Sportbilsshow 2011:289*
Sporthallen 2009:286*
Sporthallen 2010:216f, 229, 231, 280*
Sporthallen 2011:23-jul*
Sporthallen, rivning 2011:22f*
Springbacken 2011:118
Springebacken 2007:110*
Springebackens sjöbodar 2010:284*
Spädbarnsvård 2003:103f
Stadsbiblioteket se även Tollska biblioteket 2006:49-55*, 259-264*, 2007:20f*, 113*, 172-175*, 224*, 227*, 2008:7, 52, 2009:7*, 25
Stadsbranden 1619 2003:31f
Stadsfullmäktige, kvinnliga ledamöter 2005:68-97
Stadskajen 2003:283*, 2008:130ff*
Stadsläkaren, årsberättelse för 1872 2003:98-106
Stadsläkaren, årsberättelser för 1908-1912 2004:103ff
Stadsmodellen 2003:9, 105* 2004:248
Stapelstadsrätt 2005:7
Starholken, lotsutkik 2011:120f*
Statens Järnvägar, lokstallar, lokförare 2003:253*
Statens Järnvägar, spårbenämningar 2003:252-263*
Statens Järnvägar, öknamn 2003:252-263*
Steden 2006:8
Stella Polaris av Kungshamn, stålfiskefartyg 2008:125
Stenalyckan 2007:24, 63, 2009:13
Stenbergs skomakeri 2003:245
Stenhuggeriet 2008:236ff
Stenkistan se Brogatan 28
Stenkolsvägen 2010:192*
Stenstorpsskolan, idrottsplats 2007:152f*
Sternerska huset 2009:227f*
Stjärnköp 2011:56*
Stora fyr 2006:56*
Stora Skärsjön 2011:44
Stora Torg 2004:258*, 2005:257*, 2006:34f, 130-138*, 170*, 199-203*, 211, 272f*, 2007: 32f*, 35, 93f*, 188f*, 222*, 272f*, 282f*, 2008:65*, 272*, 2009:15, 281*
Stora Torg 2011:199f*
Stora Torg, Fredrik Vetterlunds barndomshem 2004:166*
Stora Torg, slädparti 2003:285*
Storgatan 17 2006:116-126*, 2008:63*
Storgatan 2004:44, 259f*, 2006:167* , 2007: 19*, 186*, 188* 222f*, 236*
Storgatan 2011:108*
Storgatan 21 2008:57*
Storgatan 24-30 2004:260*, 2008:49*
Storgatan 30 2004:261*
Storgatan 41, Klara Johansons barndomshem 2004:167*, 2008:36, 50*
Storgatan 46 se Kvartermästaregården
Storgatan 5 2008:50*
Storlän 2010:28
Stormen Gudrun 2005:270f*
Stormen Per 2007:123-125*
Stormking, pråm 2008:129*
Storstrejken 1909 2008: 139
Strandegården se Strandstugan, Väster
Strandstugan, Väster 2003:75f, 78
Strömbergs skeppshandel 2006:171*
Studentbostäder 2008:194f*
Studentexamen 2007:140f*
Sturegymnasiet 2009:10f*, 292*
Stuveriarbetare 2008:130-145*
Stuveribolagets kontor 2009:197f*
Ståhlhallen, boulehall 2007:215*
Ståhls Konditori 2004:222
Stålrörsmöbler 2011:72
Stämpelpengar 2005:8
Stöld 2010:60-68
Sunbeam, skolfartyg 2009:131*
Sundhetsnämnden 2003:102
Svalan, apotek 2005:261*
Svalan, bryggeri 2003:63*, 71
Svalan, ångslup 2004:61
Svanen av Klädesholmen , fyrmastskonare 2009:132*, 134
Svanfors av Fotö, stålfiskefartyg 2008:125

Svarta Malin, motorbåt 2011:125*
Svarta Örnshuset 2009:220-225
Svarta Örnsorden 2010:230
Svartbröder se dominikaner
Svea 2011:271f
Svea Larson Art Space 2007:280*, 290f*
Sveahuset se Posthuset 2011:
Sven Carlsson & Co AB 2006:79-85*, 2006:225, 227, 2007:76
Sven Hagmans speceriaffär 2004:224
Svenska flaggans dag 1971 2011:239-244*
Svenska Karbidkontoret 2008:158,163
Svenska Motorplogfabriken, aktiebolag 2005:98
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget 2008:139
Svenstorp, gård 2004:200f*, 2008:251
Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, SGU 2011:182
Sveriges Radio Halland 2007:192, 199*
Sveriges Redareförening 2008:139
Svetsaregatan 2008:150*
Sydvästen, tåg 2010:24
Sylves Konditori 2004:220, 2008:108
Sylves konditori 2010:242
Symaskinscentralen 2007:229*
Syskonhamn 2004:63f
Syskonhamnsgatan 2004:62
Syskonhamnskajen 2008:134
Syskonhamnsvarvet 2004:62ff, 2008:116
Syskonpar, skulptur 2005:117*
Såpebrukslyckan 2010:193*
Sällskapet Gamla Halmianer 2006:105
Särskoleelever 2007:274*
Söder 2010:169-179
Söder 6 se Södra vägen 10
Söder, 2007: 30f*, 41f*, 2008:285*, 2009:283*
Söderbergs blomsteraffär 2005:145
Söderbergska gården 2003:282*
Söderkaj 2011:282*
Söderkaj, bostadsområde 2010:285*
Söderkaj, bostadsprojekt 2008:284*
Södervarvet 2009:125-137*
Södra idrottsplatsen 2010:194*
Södra IF 2010:194
Södra roten 166 2010:164
Södra vägen 10 2004:64
Södra vägen 2011:113*
Söndrum 2004:45
Söndrum, varvsplatser 2004:60f
Söndrums industriområde 2006:267*
Söndrums kyrkby 2007:25*
Söndrums kyrkby 2010:289*
Söndrums ängar 2007:25*

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"