Kafé Gamle Port 2010:244
Kafferepet, trärelief 2008:206
Kaj, fyrmastskonare se även Marcia 2004:71, 79, 2008:119*
Kajskjulet, Tullkammarkajen 2007:281*
Kalentegillet 2003:75f, 2004:24f, 2006:32, 34, 36
Kalentehuset 2006:31-39*
Kalkugn, Laholmsvägen 2004:269*
Kallbadhuset, Östra stranden 2008:82
Kallvattenkuranstalt 2003:102
Kalmarunionen 2006:24f
Kalvhagsängen 2010:50-59*
Kaninön 2004:42
Kanotklubben 2011:126f, 131*
Kanotsport 2006:160-165*
Kapdufvan, skonare 2004:65
Kapsylparken 2006:263*, 2007:295*
Kaptensgatan 2004:62
Karin Munters Speceriaffär se Ingeborg Gunnarsson/Karin Munter Speceriaffär
Karin Nilssons Hembageri 2004:220
Karl Gustav Johanssons tobaksaffär 2005:217
Karl X, kv 2008:51*
Karl XI, kv 2006:29*
Karl XI:s servicehus 2007:211*, 2008:189
Karlbergs Konditori 2004:221
Karlsbergsvägen 2009:208f*
Karlsrovägen 2004:45, 2008:274*
Karlsrovägen 53 2003:213
Karlstorps camping 2007:85*
Karskär, isbrytare, se Largo, motorfartyg
Kasper, skonare 2004:63
Kassabok, Halmstads stads 1671 2005:7-25*
Kastanjeallén 2010:193
Kasten Rönnowsgatan 2008:95*
Katolska kyrkan 2008:100
Kattegattgymnasiet 2008:173
Kents Textiltryck 2007:68f*
Kiosk, Kastanjeallén 2010:227*
Kiosker se Österbro, kiosk
Kirres konfektyr 2008:104
Klammerdamm, kv 2008:61*
Klammerdammsgatan 2003:282*, 2004:21, 2004:86f*, 2006:28*, 2008:62*
Klingberget, kv 2006:31
Klostergatan 2004:22
Klotet, kv 2008:193f*
Klotter 2007:58*, 64*
Klubb Maritim 2007:315*
Knebels vattenfabrik 2008:44f
Knebildstorp, gård 2003:72-83*, 2004:40, 45, 2006:45, 266*
Knebildstorp, kolonier 2008:155
Knystahall, gränssten Rydöbruk 2006:40
Kocks salong 2010:189f
Kockums utrustningskran 2008:128f*
Kojan, fritidsgård 2011:236
Kokosbagaren 2004:223
Kolagården 2006:102
Kollbergska villan 2005:261*
Komac 2007:275*
Kommunala nämnder, kvinnliga ledamöter 2005:72ff, 91-94
Konditori Cecil 2010:238ff*
Konditori Centrum 2010:190, 236f
Konditori Hörnan 2010:238
Konditori Lorry 2010:244
Konditori Pagod 2011:259
Konditori Semis 2010:236
Konditori Tre Hjärtan 2010:234, 236f*
Konditori Zeta 2010:244
Konditorier se även resp namn 2004:220-224
Konditoriskola 2010:242
Konst 2003:212-226, 2008:191-206*
Konst där vi bor, projekt 2008:191-195*
Konsum 2011:165
Konsum Fram, Stenhuggeriet 2003:244
Konsum Furet 2005:217
Konsum Norra vägen 2008:102f
Korpen 2006:252
Kosterpokalen, seglingspris 2006:143
Kran 2 2009:113-124*
Kranens vänner, 2006:275*, 2007:13*, 2009:118-124*
Krig, andra världskriget 2006:192-198*, 2008:87-92
Kristian IV:s varv 2004:61
Kristidsnämnd 2008:91
Kristin, skonare 2004:63
Kronan, bryggeri 2003:71
Kronborg, bilfärja 2004:74*, 2005:262*, 2008:127*
Kronobränneriet 2009:13
Kronqvists grönsaksaffär 2005:145
Krönleins bryggeri 2003:60, 2009:13
Kulturhuset, Folkparken 2005:220f*
Kulturhuset, Folkparken 2010:292*
Kulturliv 2007:160-167*
Kulturmiljö Halland 2007:28 f
Kulturmiljövård 2007:26-31*
Kulturnatt 2010:293*
Kulturskolan 2009:11f*
Kungastenen 2009:120
Kungliga Hallands flygkår 2004:213
Kungsfreden (Kungsgatan och Fredsgatan) 2011:281*
Kungsgård, Halmstads 2006:7-10
Kungsåkern, Rydöbruk 2006:40
Kustvägen 2006:265*, 2007:65*, 88f*, 109*, 125*, 2009:18
Kvartermästaregården 2004:22
Kvibille gästgivargård 2011:113
Kvinnlig rösträtt 2011:187-197
Kvinnliga politiker 2011:187-197*
Kvinnoprästfrågan 2010:9f
Kyrkogatan 2010:167
Kyrkopliktsmål 2011:83-90*
Kyrkor 2007:168-171*
Kårarp 2004:40
Kårarp, fornlämningar 2004:14
Kärleken, milsten 2004:44, 46*, 2006:246
Köpcentrum öster 2008:148*
Köpmansgatan 2003:71, 212, 2004:272*, 2007:131*, 2008:48*, 154*
Köpmansgatan, gågata 2010:287*
Kören, skulptur 2008:206
Körling, Felix, relief 2005:115*

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"