J August Larssons speceriaffär 2004:224
J B Berggren, handelsaktiebolag 2004:71, 2005:98, 100, 2008:48, 121
J B Berggren, skonare 2004:65
J Höök Ltd, trävarufirma 2011:164
J P Dillberg, godtemplarloge 2008:42, 44
Jakobs torg 2006:199, 210*, 2007:34
Janne Richardson AB 2006:166*
Jarlen, restaurang 2009:176-181*
Jarlen, restaurang 2011:269, 271, 273*
Jazz i Halmstad, förening 2011:267-276*
Jepsonska fastigheten, Brogatan 2009:266*
Joffes konditori 2010:244
Joffes, konditori 2004:222
Johanssons Omnibusstrafik 2003:129-146*
Jonsons herrekipering 2004:258*
Jordbrukarbanken 2009:210
Jordebok, kung Valdemars 2003:22, 25
Jubileumstårta 2007:284f*
Jugoslaviska föreningen 2011:211f
Julspel 2008:184
Julsång 2008:184ff
Jutan se Skandinaviska Jutefabriken 2011:
Jutaplatsen 2007:126*
Jägerkeller 2011:268
Jägmästare Hollgrens grav 2011:44-48*
Järn & Metall 2011:61
Järnbolaget se Halmstads Järnvaru Aktiebolag
Järnvarufirman HDF se HDF-bolagen
Järnväg, omläggning 1985 2010:261-271*
Järnvägar 2005:64f, 68
Järnvägsleden 2004:45
Järnvägsrestaurangen 2005:46*
Järnvägsstation se Centralstationen
Jönssons backe 2011:219
Jönssons fiskaffär 2005:218
Jönssons fiskaffär 2011:260
Jönssons sybehörsaffär 2005:217

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"