Gamla Halmstad är en anrik förening som arbetar för att dokumentera, tillgängliggöra och sprida minnen från gångna tider. Vi är en av Halmstads största ideella föreningar med över 2 700 medlemmar.

Som medlem får du varje år en innehållsrik bok om Halmstad. Artiklarna spänner från stadens grundande på 1300-talet till idag. Det mesta som skrivs i årsboken är sådant som inte står i de vanliga historieböckerna.

Gamla Halmstad arbetar också för att bevara kulturhistoriska miljöer i Halmstad vilket vi ser som en angelägen och viktig uppgift då det i dagens samhälle finns starka krafter som agerar helt utan bevarandeperspektiv.

Om du är nyfiken på hur det var att leva i Halmstad förr i tiden och hur Halmstad har utvecklats till den stad det är idag skall du bli medlem.

 

Skicka in namn och adress med e-post så får du information från oss.

E-post: info@gamlahalmstad.se

Välkommen att höra av dig till oss också om du har förslag på ämnen till årsboken eller har något annat på hjärtat!

Kansliets öppettider: Måndag- Fredag 9.00-11.00 + 12.30-14.00
Fredsgatan 5
302 46 Halmstad
Tel: 035-21 40 40

Bankgiro: 308-5081    Plusgiro: 26 42 00-7

Medlemsavgiften är 200 kr + 40 kr till porto för årsbokens utskick.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"